Home » 11:19:am 18/07/09 Đăng ngày “July 18th, 2009”

Những kiến nghị gây sốc, khó xử kéo dài

Những kiến nghị gây sốc, khó xử kéo dài

Từ đầu tháng 4-2009, những Kiến nghị đòi ngừng khai thác bôxít ở Tây nguyên trở thành những sự kiện lịch sử chấn động lòng người, lay động xã hội.. Từ tháng 5-2009 mạng toàn cầu BauxiteViệtnam.Info trở thành mạng ăn khách nhất, lập những kỷ lục chưa mạng nào phá nổi (*). Phải công [...]

11:19:am 18/07/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »