Home » 06:49:pm 19/07/09 Đăng ngày “July 19th, 2009”

Nguyễn Mạnh Tường và Lê Trần Luật

Nguyễn Mạnh Tường và Lê Trần Luật

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường sinh hồi đầu thế kỷ XX. Luật sư Lê Trần Luật chào đời vào cuối thế kỷ này. Giữa hai ông, xem ra, có một khoảng cách (khá) xa về tuổi tác và hoàn cảnh sống. Tôi ra đời sau Nguyễn Mạnh Tường và trước Lê Trần Luật khá lâu. [...]

06:49:pm 19/07/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngư phủ thời đại HCM quang vinh

Ngư phủ thời đại HCM quang vinh

Ngư phủ thời đại HCM quang vinh

01:54:am 19/07/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »