Home » 10:18:pm 23/07/09 Đăng ngày “July 23rd, 2009”

Walter Cronkite, Robert Mc Namara và Chiến tranh Việt-Nam

Walter Cronkite, Robert Mc Namara và Chiến tranh Việt-Nam

Mục đích của tôi không phải chỉ muốn nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng đã gần 45 năm trôi qua một số truyền thông Mỹ vẫn ngoan cố bóp méo sự thật của cuộc chiến đó. Mỗi khi có một nhân vật quan trọng có liên hệ với cuộc chiến Việt Nam ra đi vào cõi vĩnh hằng, thì y như rằng những nhận định sai lầm của họ vẫn được truyền thông Mỹ nhắc lại như là một nguyên lý hiển nhiên!

10:18:pm 23/07/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »