WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:20:pm 05/06/11 Đăng ngày “June 5th, 2011”

TTXVN: Về việc một số người tụ tập gần Đại sứ quán Trung Quốc

TTXVN: Về việc một số người tụ tập gần Đại sứ quán Trung Quốc

TTXVN: Biểu tình là thông tin sai sự thật.

01:20:pm 05/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những cội thông già

Những cội thông già

Niềm tin của những đảng viên trung thực xẹp dúm như trái bóng xì hơi.

11:48:am 05/06/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Một đề nghị đáng chú ý về chính sách ngoại giao mới của Mỹ

Một đề nghị đáng chú ý về chính sách ngoại giao mới của Mỹ

[Mỹ] Thành hình một liên minh gồm Việt – Ấn – Nhật – Nga – Nam Hàn – Singapore nhằm ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc.

11:41:am 05/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

1972: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Lê Đức Thọ

1972: Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Lê Đức Thọ

Chu Ân Lai cố gắng thuyết phục Lê Đức Thọ rằng, cần thiết để nói chuyện với Nguyễn Văn Thiệu và ông ta đã đưa ra một số ví dụ để minh họa lý do tại sao

11:40:am 05/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Biểu tình chống Trung Quốc trước LSQ tại SG và HN

Biểu tình chống Trung Quốc trước LSQ tại SG và HN

Hừng hực nhiệt tình của tuổi trẻ xuống đường biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn ngày 5 tháng 6 năm 2011, chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải VN.

03:39:am 05/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Biểu tình chống Trung Quốc tại Los Angeles

Biểu tình chống Trung Quốc tại Los Angeles

02:53:am 05/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sinh viên Việt nam biểu tình trước Lãnh sự quán TQ tại Úc – 4/6/2011

Sinh viên Việt nam biểu tình trước Lãnh sự quán TQ tại Úc – 4/6/2011

02:48:am 05/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Thiên An Môn – 22 năm sau

Thiên An Môn – 22 năm sau

Cuộc tàn sát quy mô lớn ở Quảng trường Thiên An Môn 22 năm trước không thể rơi vào quên lãng. Trí nhớ của dân tộc Trung Hoa không thể quên đi một tội ác lớn đến như vậy.

02:28:am 05/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Dân chủ- Giá trị nhân bản

Dân chủ- Giá trị nhân bản

Đã đến lúc mọi xiềng xích nô dịch con người phải bị tháo bỏ không chỉ bởi những cố gắng của chính những con người yếu đuối đang sống dưới sự nô dịch mà còn bằng cả trách nhiêm can thiệp và trợ giúp của những con người đã được hoàn toàn tự do…

02:23:am 05/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hàng ngàn người đã tham gia biểu tình chống TQ

Hàng ngàn người đã tham gia biểu tình chống TQ

Nhiều nhà hoạt động dân chủ đã bị cô lập để không thể tham gia vào cuộc biểu tình lần này.

02:04:am 05/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »