WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:31:pm 28/06/11 Đăng ngày “June 28th, 2011”

Bắc Triều Tiên đóng cửa các trường đại học

Bắc Triều Tiên đóng cửa các trường đại học

Cách đây không lâu, Bình Nhưỡng đã nhập khẩu của Trung Quốc các thiết bị chống bạo động.

04:31:pm 28/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phỏng vấn ông Lê Doãn Hợp, bộ trưởng Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam

Phỏng vấn ông Lê Doãn Hợp, bộ trưởng Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam

Nguồn: PhoBolsaTV / Youtube

03:04:pm 28/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

IMF có nữ Tổng giám đốc đầu tiên

IMF có nữ Tổng giám đốc đầu tiên

Bà Christine Lagarde đã chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nắm giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF. Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ hôm thứ Ba 28-6,  Hội Đồng Quản trị IMF đã chọn [...]

02:38:pm 28/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Làm sao đối phó với Bắc Kinh ở Biển Đông?

Làm sao đối phó với Bắc Kinh ở Biển Đông?

Một chiến lược ngoại giao cứng rắn được hỗ trợ bởi một lực lượng hải quân đáng kể và một sự lãnh đạo kiên nhẫn có thể duy trì được sự cân bằng trong vùng, bảo vệ được tự do lưu thông, sự toàn vẹn của luật quốc tế, và nền độc lập và chủ quyền của những nước Đông Nam Á.

02:38:am 28/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam và Philippines

Việt Nam và Philippines

Sự im lặng và bất động của chính quyền Việt Nam, do đó, phải được hiểu như một sự đầu hàng.

02:25:am 28/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung cộng tứ bề thọ địch

Trung cộng tứ bề thọ địch

Trung Cộng đang bị vây khổn, bốn bề thọ địch, cái thế “thù trong giặc ngoài” là cái thế đáng sợ nhất. Lá cờ Ngũ tinh của Trung Cộng là lá cờ định mệnh. Nước Tàu đang lâm vào thế bị Mãn, Mông, Hồi, Tạng vây hãm. Trung Hoa Lục Địa đang rung chuyển trước khi vỡ ra từng mảnh…

12:17:am 28/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tuyên cáo lên án Trung Quốc của các nhân sĩ trong ngoài nước

Tuyên cáo lên án Trung Quốc của các nhân sĩ trong ngoài nước

Các nhân sĩ rất mong mỏi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị và xã hội, các ban ngành đoàn thể Việt Nam nhanh chóng có những biện pháp tích cực và hữu hiệu hơn nữa nhằm bảo vệ ngư dân, bảo vệ các tàu thăm dò dầu khí.

12:01:am 28/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »