WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:49:pm 29/06/11 Đăng ngày “June 29th, 2011”

LS Trần Vũ Hải đề nghị QH giải thích điều 69 của Hiến pháp

LS Trần Vũ Hải đề nghị QH giải thích điều 69 của Hiến pháp

Vậy tôi đề nghị UBTVQH giải thích, trong trường hợp Quốc hội chưa ban hành Luật Biểu tình, công dân Việt Nam có quyền thực hiện một quyền công dân cơ bản là quyền biểu tình không?

04:49:pm 29/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Kẻ tung người hứng

Kẻ tung người hứng

Cùng với Hoa Kỳ đất nước VN Dân chủ sẽ là trụ cột cho nền hòa bình lâu dài tại Đông Nam Á

04:30:pm 29/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có nên tiếp tục biểu tình chống TQ?

Có nên tiếp tục biểu tình chống TQ?

Người dân VN là chủ đất nước, chớ không phải là “con rối” cho kẻ khác giật dây và đẩy lên “tuyến đầu” chống ngoại xâm, hy sinh mạng sống của mình để cho những kẻ ươn hèn, mua quan bán tước, bán nước buôn dân núp sau lưng hưởng lợi.

01:38:pm 29/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

TQ tăng cường sức ép với VN sau khi Hà Nội tỏ thái độ hòa dịu

TQ tăng cường sức ép với VN sau khi Hà Nội tỏ thái độ hòa dịu

…việc Việt Nam tham gia vào các cuộc ‘’đàm phán song phương’’ với Trung Quốc, ‘’có vẻ như là một bước lùi’’

12:49:pm 29/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tổ Quốc là trên hết

Tổ Quốc là trên hết

…nếu Việt Nam là một dân tộc văn minh, trung hậu Hoa Kỳ sẽ là người bạn lớn tuyệt vời, còn nếu Việt Nam không có phẩm chất ấy thì Hoa Kỳ sẽ đối xử tương xứng. Nếu dân chúng Việt Nam tự khẳng định mình chỉ là đàn vịt để Đảng chăn dắt thì bất cứ nước lớn nào cũng chỉ giao dịch với “ông chủ trại vịt” để cùng hưởng lợi trên lưng đàn vịt với giá rẻ nhất mà thôi.

12:01:am 29/06/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Thi Lang thang

Thi Lang thang

2011-06-25 Nguyễn Xuân Nghĩa Ngày 20110625 Ngỡ rằng đồ thật hoá đồ chơi!… Một tháng sau khi biểu diễn khả năng cô hồn cao độ với việc uy hiếp Đông hải, Bắc Kinh quay ra hăm he Hoa Kỳ. Chẳng là cuối tuần qua, sau khi họp với Phụ tá Ngoại trưởng Đặc trách Á [...]

12:01:am 29/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Giải pháp dân chủ

Giải pháp dân chủ

…chuyển hóa dân chủ cần được tiến hành phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn tại Viêt Nam, và trong tầm nhìn toàn cảnh: toàn cầu, toàn dân tộc và toàn diện (kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị). Nguyên tắc “đa nguyên trong nhất nguyên” cần được tuân thủ: mục đích là một, nhưng chiến thuật và phương thức thực hiện phải luôn luôn đa dạng, phong phú và cải tiến, thích hợp từng đối tượng, môi trường và điều kiện khách quan và chủ quan.

12:01:am 29/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thượng viện Mỹ đồng lòng “phản đối” việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc trên biển Đông

Thượng viện Mỹ đồng lòng “phản đối” việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc trên biển Đông

Hôm nay, Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua một nghị quyết phản đối việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc trên biển Đông và kêu gọi một giải pháp đa phương, hòa bình về các tranh chấp lãnh hải ở Đông Nam Á.

12:01:am 29/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »