WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:10:pm 04/06/11 Đăng ngày “June 4th, 2011”

Những câu slogan “không cười không là người”

Những câu slogan “không cười không là người”

Nguồn: camcuoi.com

03:10:pm 04/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Cảng Bauxit của Tàu cộng

Cảng Bauxit của Tàu cộng

02:55:pm 04/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nắn gân

Nắn gân

Nếu đi với nhân dân, chính phủ cần đưa ngay vấn đề nói trên ra Hội đồng Bảo an LHQ, ra Toà án Quốc tế về thi hành Luật Biển:

01:43:pm 04/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vẫn chuyện ‘tự sướng’

Vẫn chuyện ‘tự sướng’

Bầu bán kiểu một mình một chợ như Việt Nam và Bắc Hàn, không đối thủ thì dù có thắng tới 99 hay 100% cũng chẳng hay ho, danh giá gì. Có khác chi trò đóng cửa chặt lại rồi tự sướng?

12:16:pm 04/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Huyết thư của một công dân gửi tướng lĩnh các quân khu QĐND Việt Nam

Huyết thư của một công dân gửi tướng lĩnh các quân khu QĐND Việt Nam

Tôi mong các Ngài hãy nhớ, Quân đội mà các Ngài đang chỉ huy là Quân đội của Nhân dân Việt Nam, có trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn biên cương lãnh thổ cho Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ cuộc sống yên vui cho chúng tôi và cho gia quyến của chính các Ngài đó!

10:34:am 04/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ra đi tìm đường cứu nhà

Ra đi tìm đường cứu nhà

Ngày 5-6-1911 Nguyễn Tất Thành xuống tàu Amiral Latouche-Tréville ra đi không phải để tìm đường cứu nước mà để TÌM ĐƯỜNG CỨU NHÀ. Đơn giản chỉ có thế.

12:01:am 04/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

“Đường lưỡi Tàu” có dậy sóng?

“Đường lưỡi Tàu” có dậy sóng?

Hơn hai thập kỷ qua Trung Quốc đã lặng lẽ tăng cường sức mạnh quân sự cũng chỉ với mục đích làm bá chủ vùng biển “sân nhà” nầy! Họ tin tưởng là hiện Trung Quốc đã đủ mạnh để phô trương bản đồ hình “Lưỡi Bò” như báo chí đã mô tả. Nhưng lưỡi con bò chỉ ăn cỏ, còn lưỡi con người mới biết liếm dầu! Ở đây là uống dầu, do đó nên gọi là “Lưỡi Tàu” cho dễ hiểu.

12:01:am 04/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bạn đồng hành

Bạn đồng hành

Cách ứng xử ươn hèn, cách suy nghĩ thiển cận” nước xa không chữa được lửa gần” của chính quyền cộng sản Việt Nam càng làm cho nguy cơ mất đất, mất biển tăng cao

12:00:am 04/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Vinashin nợ trên 96.000 tỷ đồng

Vinashin nợ trên 96.000 tỷ đồng

Thủ tướng ban hành trong quý 3-2011 cơ chế tái cơ cấu tài chính, giảm thiểu tổn thất về tài sản, tiền vốn…

12:00:am 04/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện sinh viên VN dưới thời Ba Lan cộng sản

Chuyện sinh viên VN dưới thời Ba Lan cộng sản

Có ai ngờ giữa Việt Nam và Ba Lan còn có hiệp ước cấm công dân hai nước cưới nhau. Hộ chiếu và tất cả các giấy tờ của tôi bị đại sứ quán giữ.

12:00:am 04/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »