WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:27:pm 11/11/11 Đăng ngày “November 11th, 2011”

Giới tài chính đầu sỏ Hoa Kỳ phá hoại dân chủ như thế nào

Giới tài chính đầu sỏ Hoa Kỳ phá hoại dân chủ như thế nào

Một cuộc khủng hoảng lớn đang tới, có thể sâu sắc hơn nhiều so với thời kỳ năm 2008-2009…

03:27:pm 11/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cái băng đỏ

Cái băng đỏ

Việc làm của các bạn khiến cha mẹ, vợ con, thân nhân phải trăn trở đến xấu hổ mỗi khi đối diện với bà con chòm xóm, tổ phường trước hành động phi nghĩa , phi tình mà các bạn tham gia, gây ra…

03:25:pm 11/11/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhiều tiếng nói đối lập bị C.A Hà Đông bắt giữ

Nhiều tiếng nói đối lập bị C.A Hà Đông bắt giữ

22h30′ cùng ngày những người bị bắt đã được thả, riêng anh Thắng nhập viện trong tình trạng hôn mê

07:17:am 11/11/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nỗi bất mãn thánh thiện

Nỗi bất mãn thánh thiện

Người ta thường lý giải động cơ của những người quyết liệt phê phán Đảng và dấn thân mạnh mẽ cho công cuộc đấu tranh dân chủ hóa là xuất phát từ bất mãn cá nhân.

05:32:am 11/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công dân VN ở C.H. Séc bị từ chối cấp hộ chiếu vì hoạt động dân chủ

Công dân VN ở C.H. Séc bị từ chối cấp hộ chiếu vì hoạt động dân chủ

“Tôi sẽ làm tới cùng, dù một mình tôi cũng sẽ đứng biểu tình…”

05:09:am 11/11/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hịch Tiến sỹ

Hịch Tiến sỹ

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.

12:01:am 11/11/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thương tiếc Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu (1927 – 2011)

Thương tiếc Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu  (1927 – 2011)

Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu được nhiều người biết đến và quý trọng từ ngày ông giữ nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ Xã hội vào khỏang đầu thập niên 1970 thời Đệ nhị Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam. Với sự phụ tá của các bác sĩ như Tôn Thất Niệm, Cao Xuân An, Vũ Ngọc Oánh, Bộ Xã hội do Bác sĩ Phiêu điều khiển đã tận tình lo lắng chăm sóc cho các nạn nhân chiến cuộc, đặc biệt cho những nạn nhân của những cuộc tấn công dữ dội của quân đội cộng sản từ phía Bắc tràn xuống các tỉnh ở miền Trung và miền Cao nguyên trong chiến dịch Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972.

12:01:am 11/11/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hy vọng sự khôn ngoan hơn trong giải quyết tranh chấp biển Đông

Hy vọng sự khôn ngoan hơn trong giải quyết tranh chấp biển Đông

Trung Quốc đã và đang nỗ lực rất lớn để giải quyết vần đề tranh chấp này một cách hòa bình…

12:00:am 11/11/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »