WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:14:pm 28/11/11 Đăng ngày “November 28th, 2011”

Sáng Chủ nhật trời trong xanh quá, bốn phương đổ về Bờ Hồ

Sáng Chủ nhật trời trong xanh quá, bốn phương đổ về Bờ Hồ

Cán bộ 1 quay lại với tập giấy, đưa mình xem, đó là bài viết của ai đó có ký tên là Người Buôn Gió. Có mười mấy bài viết…

05:14:pm 28/11/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đảng súc vật

Đảng súc vật

Bài điểm sách của Joseph Harriss về cuốn sách của Richard McGregor là một bài tóm tắt rất hay

03:46:pm 28/11/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

HRW kêu gọi hủy án của ông Phạm Minh Hoàng

HRW kêu gọi hủy án của ông Phạm Minh Hoàng

(New York, ngày 28 tháng Mười một năm 2011) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố chính quyền Việt Nam cần thả ngay lập tức blogger Phạm Minh Hoàng và hủy bỏ bản án đã tuyên cho ông trong phiên tòa phúc thẩm vụ này. Được biết phiên tòa phúc thẩm [...]

03:36:pm 28/11/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khế ước tan vỡ

Khế ước tan vỡ

Chiến tranh Iraq là một loại thử nghiệm sức chịu đựng của tổ chức nhà nước Mỹ

01:51:pm 28/11/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Sau sự kiện tầu Bình minh bị cắt cáp

Sau sự kiện tầu Bình minh bị cắt cáp

Trong cuộc đối thoại giữa hai Thứ trưởng Quốc Phòng Việt – Trung Nguyễn Chí Vịnh và Mã Hiểu Thiên vào tháng 8-2011, ông Vịnh đã cam kết với phía Trung cộng “Việt Nam sẽ không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc”. Lời tuyên bố của ông Vịnh nhắc đến thực lực của Quân Đội Việt Nam thiếu khả năng đơn phương chống lại Trung cộng. Thật vậy từ lâu chính trong Quân Đội đã có những quan điểm cổ súy để xây dựng một quân đội chuyên nghiệp nhưng đã bị làm ngơ và ngược lại còn bị chụp cho cái mũ là thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

12:01:am 28/11/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Giới tiến bộ Trung Quốc quá ư thận trọng?

Giới tiến bộ Trung Quốc quá ư thận trọng?

Ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng đương nhiệm của Trung Quốc, khoảng một năm trở lại đây đã có những phát biểu công khai làm xôn xao dư luận tiến bộ trong và ngoài nước. Ngày 14/03/2011, trong cuộc họp báo quốc tế nhân kết thúc một kỳ họp Quốc hội của Trung Quốc, ông [...]

12:00:am 28/11/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »