WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:42:pm 07/06/15 Đăng ngày “June 7th, 2015”

Nghĩ về các báo quân đội

Nghĩ về các báo quân đội

Thắng lợi vĩ đại của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được ví như một cuộc “chiến đấu thần kỳ” và trở thành biểu tượng của lương tri và phẩm giá con người. Mỗi chiến công trong cuộc chiến đấu ấy là một kỳ tích. “Hà Nội [...]

06:42:pm 07/06/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Xuân Hiệp: Chính trị và người Mỹ gốc Việt tại San Jose

Nguyễn Xuân Hiệp: Chính trị và người Mỹ gốc Việt tại San Jose

Về phiá người Việt, nếu có thêm được một nghị viên người Mỹ gốc Việt nữa vào hội đồng thành phố, cùng với luật sư Nguyễn Tâm, là một niềm hãnh diện lớn cho cộng đồng Việt Nam tại San Jose và miền bắc California

04:31:am 07/06/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trở lại chuyện Chu Vĩnh Khang viếng thăm Việt Nam

Trở lại chuyện Chu Vĩnh Khang viếng thăm Việt Nam

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2008, ông Chu Vĩnh Khang, kỹ sư ngành dầu hỏa, nguyên tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Trung Quốc (1996-1998), sang thăm Việt Nam với tư cách Ủy Viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương và được Nông [...]

04:19:am 07/06/15 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh [1]

Chung quanh vài luận điểm mới về Hồ Chí Minh [1]

Hồ Chí Minh chết nay được 46 năm, mồ yên mả đẹp nhưng ông vẫn chưa được yên. Người ta đào bới lên đủ thứ chuyện về ông: bản thân, gia đình, con đường lập thân, … để xác định một Hồ Chí Minh thiệt trong lịch sử Việt Nam. Gác qua những phê phán, [...]

02:51:am 07/06/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con tôi đã ra đi

Con tôi đã ra đi

Khi tôi viết những dòng này cháu đang bay đến Hoa Kỳ, một vùng đất tự do trong các quốc gia tự do mà chúng ta đang lấy làm hình mẫu cho tương lai của tổ quốc ta.

02:34:am 07/06/15 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lê Công Định: Lần đầu ra tòa

Lê Công Định: Lần đầu ra tòa

Tốt nghiệp trường luật năm 1989, tôi trải qua nhiều công việc khác nhau trong ngành luật, sau đó mới tham gia Đoàn Luật sư Sài Gòn năm 1996. Khoảng vài tuần trở thành luật sư tập sự, tôi nhận vụ án hình sự đầu tiên, biện hộ theo sự chỉ định của tòa án [...]

02:19:am 07/06/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »