WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:08:pm 14/06/15 Đăng ngày “June 14th, 2015”

Hà Nội sau cơn lốc

Hà Nội sau cơn lốc

  Chiều 13 tháng 6, một cơn lốc xoáy kèm mưa lớn đổ vào Hà Nội gây thiệt hại cả người và tài sản. Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng có ít nhất hai người chết nhiều người bị thương, nhiều cây cối, cầu, đường, nhà cửa bị hư hỏng nặng. Thực ra, đây [...]

07:08:pm 14/06/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Quốc: Thử nghiệm thành công tên lửa siêu âm – Wu-14

Trung Quốc: Thử nghiệm thành công tên lửa siêu âm – Wu-14

Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa khẳng định đã thử nghiệm thành công loại tên lửa chiến lược mang mật mã Wu -14. Đây là loại tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạn nhân có tốc độ nhanh hơn 10 lần tốc độ âm thanh (vận tốc âm thanh là 340. 29 m/giây). Như [...]

09:27:am 14/06/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giấc mơ tự cường và cuộc đấu đá quyền lực

Giấc mơ tự cường và cuộc đấu đá quyền lực

Sau loạt bài sử dụng cụm từ ” nhóm lợi ích ” hay con đường đi đến” tư bản man rợ” và các ” diễn biến nội bộ ”, để ám chỉ sự mâu thuẫn nội bộ về tư tưởng đang lớn mạnh trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Những cây viết lý [...]

04:11:am 14/06/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội Rau Muống

Hội Rau Muống

  Ở Pháp, luật 1901 qui định các hội, như các hội ái hữu với mục đích bất vụ lợi, mà không phải tổ chức tranh đấu chánh trị vì tổ chức tranh đấu chánh trị có qui chế khác, qui chế “chánh đảng”. Lập hội theo luật 1901 rất đơn giản: chỉ cần có [...]

04:03:am 14/06/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »