WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:50:am 04/05/16 Đăng ngày “May 4th, 2016”

Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn được trả tự do

Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn được trả tự do

Ông Tam không được trả lại các vật dụng cá nhân, ngoài ra ông còn bị phạt 2,5 triệu đồng

09:50:am 04/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tàu Trung Quốc đổ hóa chất giết cá quanh đảo Thị Tứ?

Tàu Trung Quốc đổ hóa chất giết cá quanh đảo Thị Tứ?

Ngư dân trên tàu được cho là đổ hóa chất xuống nước để tiêu diệt san hô và nguồn cá gần đảo.

09:27:am 04/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư cảm tạ của một người từ bỏ đảng Cộng Sản VN

Thư cảm tạ của một người từ bỏ đảng Cộng Sản VN

LTS: Ông Đăng Xương Hùng nguyên là lãnh sự tại Việt Nam tại Thụy Sĩ. Đầu năm 2014 lúc vẫn đang là cán bộ của bộ Ngoại giao Việt Nam, ông đã quyết định từ bỏ chức vụ, từ bỏ Đảng nộp đơn xin tị nạn chính trị. Sau 2 năm cứu xét, mới đây chính quyền [...]

04:07:am 04/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »