WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:19:pm 27/05/16 Đăng ngày “May 27th, 2016”

Có gì lạ trong nghi lễ đón Obama

Có gì lạ trong nghi lễ đón Obama

Xe chở Tổng thống gồm 2 xe Cadillac The Beast giống hệt nhau, một xe chở Tổng thống và một xe đóng thế, nghi binh

03:19:pm 27/05/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Anh Hồ Chí Minh

Anh Hồ Chí Minh

Trang blog “Một góc nhìn khác” của ông Trương Duy Nhất có đề nghị mọi nguời nên sử dụng cụm từ “ Bác Hồ ” hay “Cụ Hồ ” sao cho đúng

02:49:pm 27/05/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhắc lại gương sáng một Bà Mẹ tranh đấu Nữ Quyền đầu tiên

Nhắc lại gương sáng một Bà Mẹ tranh đấu Nữ Quyền đầu tiên

Mãi tới năm 1981, sử gia Olivier Blanc mới xóa được những bất công lịch sử, đưa bà ra ánh sáng và phuc hồi danh dự to lớn cho bà

02:34:pm 27/05/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúng ta cần Thức

Chúng ta cần Thức

Những khó khăn về phát triển kinh tế, môi trường bị hủy hoại ngày hôm nay, phần nào đã đươc doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức cảnh báo từ nhiều năm trước.

02:07:pm 27/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

VN nuốt lời hứa với nước Úc

VN nuốt lời hứa với nước Úc

Việt Nam xét xử người vượt biên do Úc trả về Chiều hôm qua 26/5/2016, Tòa án thị xã La Gi tuyên án rất nặng đối với 4 người vượt biên qua Úc: chị Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam, chị Huỳnh Thị Kiều 27 tháng từ giam, anh Nguyễn Đình Quý (Chồng chị [...]

01:45:pm 27/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trần Huỳnh Duy Thức và cái chết

Trần Huỳnh Duy Thức và cái chết

Mục tiêu tuyệt thực của anh chắc chắn không đạt được rồi, anh đành chịu chết ư?

10:27:am 27/05/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »