WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:02:pm 23/05/16 Đăng ngày “May 23rd, 2016”

VN ‘bắt cóc’ các nhà hoạt động khi TT Obama ở HN

VN ‘bắt cóc’ các nhà hoạt động khi TT Obama ở HN

Trong thực tế, nhiều lần Việt Nam đã chặn các cuộc gặp gỡ của các nhà hoạt động với khách quốc tế

03:02:pm 23/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hai sự kiện nổi bật trước ngày Tổng thống Obama tới Việt Nam

Hai sự kiện nổi bật trước ngày Tổng thống Obama tới Việt Nam

Về làm nhiệm vụ truyền thông cho tờ báo chống chế độ thuộc loại có số má thì được tự do, nhởn nhơ, đi lại, phỏng vấn người này, người nọ, kể cả ngoại quốc, còn về chơi, thăm gia đình thì bị cấm.

02:34:pm 23/05/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Loretta Sanchez: Lưỡng quốc dân đảng

Loretta Sanchez: Lưỡng quốc dân đảng

Mong sao Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thực lòng vì đất, và biết thương yêu nhân dân Việt Nam được như Loretta Sanchez.

02:24:pm 23/05/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ”

“Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ”

Hơn 41 năm trôi qua từ sau cuộc chiến huynh đệ tương tàn, tôi phải nín thở mới nghe được trọn bản nhạc Gánh Xiếc To Trên Quê Hương Nhỏ

02:07:pm 23/05/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tuyên truyền của HN về Mỹ đã thất bại

Tuyên truyền của HN về Mỹ đã thất bại

Người dân Việt Nam quên ngay đi sự hà hơi tiếp sức và dối trá của hệ thống tuyên truyền về ngày bầu cử 22.05, để hướng tới ông Obama.

01:30:pm 23/05/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Obama “hết hồn” trước cách cho cá ăn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Obama “hết hồn” trước cách cho cá ăn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Khuôn mặt tổng thống Obama chỉ kịp ồ lên một cách ngạc nhiên trước “nghi thức” khá thô thiển của bà nữ chủ tịch quốc hội.

10:59:am 23/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam

Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam

Trong cuộc họp báo chung có sự tham gia của Tổng thống Obama và Chủ tịch Quang, Hoa Kỳ tuyên bố “dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương với Việt Nam”. Ông Quang đọc thông cáo nói hai bên “nhất trí ưu tiên cao hơn việc giải quyết hậu quả chiến [...]

10:21:am 23/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »