WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:37:am 03/07/16 Đăng ngày “July 3rd, 2016”

Báo Hong Kong công bố Formosa đền bù 2,4 tỉ USD

Báo Hong Kong công bố Formosa đền bù 2,4 tỉ USD

Tờ nhật báo xuất bản tại Hong Kong số ra ngày 01/7/2016 như bản chụp trên đây đã tiết lộ rằng, tập đoàn Formosa của Đài Loan đầu tư nhà máy Thép tại Nghệ Tĩnh đã phải bồi thường số tiền 16.1 Tỷ đồng Yuan là tiền Nhân Dân Tệ của Trung Quốc, tương đương [...]

03:37:am 03/07/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hiện tượng cá chết nhìn qua luật sinh tồn của Dân Tộc

Hiện tượng cá chết nhìn qua luật sinh tồn của Dân Tộc

Hiện tượng cá chết xuất hiện ở bốn tỉnh Miền Trung bắt đầu từ ngày 6/4/2016 và trãi dài từ Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Chất độc theo dòng hải lưu và lây lan sang các tỉnh phía nam như Quảng Nam-Đà Nẵng và đi vào sợi dây chuyền thực phẩm như [...]

03:17:am 03/07/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hệ sinh thái biển miền Trung: Nửa thế kỷ mới hồi phục hoàn toàn

Hệ sinh thái biển miền Trung: Nửa thế kỷ mới hồi phục hoàn toàn

Từ ngày 4 đến 15/5, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (được giao nhiệm vụ tìm nguyên nhân cá chết) khảo sát quần thể sinh vật cũng như rặng san hô ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. San hô chết, tôm [...]

02:15:am 03/07/16 | Đăng tại KHOA HỌC, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »