WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:45:pm 11/07/16 Đăng ngày “July 11th, 2016”

Lời của bà mẹ Vũng Áng

Lời của bà mẹ Vũng Áng

02:45:pm 11/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Công An cũng là nạn nhân

Công An cũng là nạn nhân

Có bao giờ bạn nghe tiếng gào, tiếng chửi rủa tục tằn trong đêm của một người xa lạ mà tự dưng thấy mình ứa nước mắt không? Xin đến với đồng bào tôi, bạn sẽ được trải nghiệm. Người gào, gào thét một mình, gào bằng tất cả sức lực, nghe nhức nhối như [...]

02:18:pm 11/07/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phán quyết PCA và tương lai của biển Đông

Phán quyết PCA và tương lai của biển Đông

Còn hai ngày nưã, ngày 12/07/2016 Tòa trọng tài thường trực (PCA) sẽ đưa ra phát xét chính thức cho phiên xử đơn kiện của Philippines về đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông. Có thể tin chắc chắn rằng phán quyết cuả PCA sẽ ủng hộ Philippines, bác bỏ yêu sách chủ [...]

09:37:am 11/07/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bà nghị sĩ và Tập đoàn Formosa

Bà nghị sĩ và Tập đoàn Formosa

Về phía tập đoàn, đại diện của Formosa nói không thế chấp nhận đòi hỏi của những người biểu tình, và công ty sẽ cung cấp không hơn 500 triệu Đài tệ…

05:06:am 11/07/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cá chết và Đảng Cộng sản Việt Nam

Cá chết và Đảng Cộng sản Việt Nam

Vụ việc cá chết là một thảm hại môi trường lớn và lâu dài, nhưng nhà nước cộng sản Việt Nam đã cho thấy họ làm việc thiếu tính minh bạch, lại không cho dân được quyền lên tiếng

04:36:am 11/07/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »