|

Lời của bà mẹ Vũng Áng

Lời của bà mẹ Vũng Áng

Lời của bà mẹ Vũng Áng

1 Phản hồi cho “Lời của bà mẹ Vũng Áng”

  1. tt says:

    Lời của bà mẹ tại Vũng Áng nó với con:

    Vũng Áng, Formosa tàn sát cá,
    Hán gian, Tọng lú nhận tiền Tàu!

Phản hồi