WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:44:pm 23/07/16 Đăng ngày “July 23rd, 2016”

Tiếng nước tôi

Tiếng nước tôi

02:44:pm 23/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn An Dân: Ai là thế lực thù địch?

Nguyễn An Dân: Ai là thế lực thù địch?

  Hôm nay (18/07/2016) đọc 1 bản tin trên một trang báo mạng “không chính thức” là dinhlathang.org, nội dung nói vể việc các đài phát thanh ở Đà Nẵng bị chèn sóng bằng các bản tin nói tiếng Trung Quốc Dù là người luôn bám sát tình hình chính trị và an ninh quốc [...]

01:10:am 23/07/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Làm gì để xử lý các quan tham tẩu tán tài sản ra nước ngoài?

Làm gì để xử lý các quan tham tẩu tán tài sản ra nước ngoài?

Số phận của những người dân và doanh nghiệp đang gửi tiền ở ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) sẽ ra sao nếu ông chủ ngân hàng này là ông Trần Anh Tuấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường gom tiền tẩu tán ra nước ngoài?

12:30:am 23/07/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »