WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn An Dân: Ai là thế lực thù địch?

Du khách Trung Quốc ỏ Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc ỏ Đà Nẵng. Ảnh mang tính minh họa (Soha)

 

Hôm nay (18/07/2016) đọc 1 bản tin trên một trang báo mạng “không chính thức” là dinhlathang.org, nội dung nói vể việc các đài phát thanh ở Đà Nẵng bị chèn sóng bằng các bản tin nói tiếng Trung Quốc

Dù là người luôn bám sát tình hình chính trị và an ninh quốc gia Việt Nam, tôi vẫn giật mình vì mức độ nghiêm trọng của nó khi đọc bản tin này

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng nói “ Họ ( tức Trung Quốc) phát sóng từ ngoài biển vào rất nhiều, rất mạnh”. Điều này chứng tỏ các trạm phát sóng vô tuyến của Trung Quốc đã đặt nhiều trên lãnh thổ-lãnh hải Việt Nam, kể cả đặt trong vùng chủ quyền lãnh thổ chính thức của Việt Nam chứ không chỉ tít ngoài khơi Biển Đông, mới đủ mạnh để chèn phá sóng Việt Nam.

Sự việc này, cùng nhiều sự kiện khác như du khách Trung Quốc có những phát ngôn, hành động xúc phạm người dân, xúc phạm chủ quyền quốc gia…ngay trong lãnh thổ Việt Nam, tổng hợp xâu chuỗi lại, sẽ thấy tình hình đã “rất nghiêm trọng”

Thất thủ trên sân nhà

Các vụ việc phá hoại có hệ thống từ phương Bắc, đáng buồn thay đã không có những sự xử lý, kiên quyết, rốt ráo, nhanh nhạy từ hệ thống chính quyền nên càng ngày càng gia tăng về mức độ phá hoại và tinh vi hơn về hình thức.

Nguyên nhân sâu xa của sự thụ động ứng phó này của một bộ phận trong hệ thống an ninh nhà nước và nhân dân chính là hậu quả từ việc đã lâu nay luôn coi các nhân tố “có nguồn gốc Phương Tây” là “thế lực thù địch” mà lãng quên đi các nhân tố có nguồn gốc phương Bắc, hiện nay mới chính là các thế lực thù địch nguy hiểm trực tiếp đến vận mệnh đất nước.

Chúng ta cần nhớ rằng tên nước là Đại Việt có trước tên CHXHCN Việt Nam, nên thế lực thù địch nào âm mưu xâm phạm đến lợi ích và an ninh quốc gia cũng cần được ưu tiên xử lý nghiêm minh hơn những “thế lực thù địch” xâm phạm đến ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Ý thức hệ có thể thay đổi, triều đại có thể thay đổi nhưng chủ quyền quốc gia là không thể thay đổi, nên nó cần được ưu tiên một. Các triều đại phong kiến của Việt Nam trước đây, dù có thể họ đàn áp các cuộc khởi nghĩa để bảo vệ hoàng quyền, nhưng vẫn rất cứng rắn với thiên triều phương Bắc khi cần bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là bài học mà chúng ta cần ghi nhớ.

Nếu coi Pháp, Nhật…từng là kẻ xâm lược Việt Nam, thì đến nay họ cũng đã chấm dứt các hành vi đó, còn Trung Quốc thì từ cuối thế kỷ 20 đến nay, ngày càng không ngừng bành trướng xuống phía nam, xâm nhập vào đất liên và vào biển Đôngcủa nước ta. Chúng ta có một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, nhưng chỉ có 100 năm đô hộ giặc Tây và 20 năm nội chiến. Rõ ràng thế lực thù địch phương Bắc phá hoại nước ta lâu dài hơn, nhiều hơn, nặng nề hơn phương Tây cả chục lần, và bây giờ vẫn đang bành trướng và có ý đồ đồng hóa.

Thế nhưng từ khi đất nước thống nhất đến nay, đã có bao nhiêu thành viên của các thế lực thù địch từ phương Bắc phá hoại nước ta bị đem ra xử án công khai, minh bạch và được tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết ?

Rõ ràng bản án hình sự dành cho những người bất đồng chính kiến, có tư tưởng dân chủ phương Tây, trái ngược với ý thức hệ XHCN, luôn được loan truyền rộng rãi, ồn ào, nhưng thông tin về việc xử lý các tác nhân phá hoại từ phương Bắc luôn được giấu kín. Vì sao như thế ?

Giai đoạn 1979, do Trung Quốc xâm lược Việt Nam, Liên Xô khi đó trợ giúp chúng ta, nên chúng ta cho con em học tiếng Nga. Rồi cách đây 6-7 năm thì do Trung Quốc là bạn 16 vàng 4 tốt nên lại có đề án đưa tiếng Hoa vào hệ thống giáo dục phổ thông. Tại sao chúng ta cứ mãi ngả nghiêng như thế, mãi vọng ngoại như thế? Lại còn lập dự án phát triển viện Khổng tử, dưng lại các tượng Khổng Tử. Đó là sự thất thủ chủ quyền về giáo dục, về văn hóa tư tưởng.

Cũng vậy, trên an ninh văn hóa chúng ta cũng thất thủ. Gần 20 năm nay tràn ngập các phim Trung Quốc và một đám đông quần chúng chạy theo thần tượng diễn viên Trung Quốc, đến khi đảng Cộng sản Trung Quốc phát động các diễn viên đó ủng hộ đường lưỡi bò thì chúng ta giật mình tỉnh ra. Sự kiện cô bình luận viên của đài truyền hình VTV vừa qua viết rồi tháo bỏ dòng chia sẻ “thần tượng Triệu Vy” là một bằng chứng rõ nét.

Trên lĩnh vực kinh tế thì thương nhân Trung Quốc gây ra vô vàn thiệt hại cho kinh tế quốc gia và túi tiền người dân chúng ta, ai cũng thấy và cũng rõ.

Về khoa học-công nghệ, cũng thất thủ. Việt Nam tràn ngập thuốc men, phân bón, hàng hóa tiêu dùng…Trung Quốc, mà các hàng hóa này đều bị coi là mang đến nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Về lãnh thổ, đả có hiện tượng người Trung Quốc âm thầm mua đất quanh các khu vực quân sự hiểm yếu của Việt Nam, lập các dự án kinh tế mang đặc tính và đòi hỏi quy chế “khu tự trị”, cấm cửa chính quyền địa phương thực hiện các chức năng quản lý hành chính…cho thấy chúng ta cũng đã thất thủ-suy yếu nghiêm trọng về chủ quyền lãnh thổ.

Về chính trị, hầu như từ 1975 đến nay, chỉ có nguyên thủ Trung Quốc đến phát biểu ở Quốc Hội Việt Nam chứ không có nước nào khác, kể cả Nga và Mỹ, phải chăng đây cũng là 1 chỉ dấu cho thấy sự thất thủ về chính trị ?

Sự kiện Trung Quốc đề nghị cho thiết lập Tổng Lãnh Sự Quán Đà Nẵng cho thấy cộng đồng dân cư Trung Quốc đã gia tăng mạnh về số lượng ở miền Trung, cần đặt vấn đề này ở tầm nhìn an ninh quốc gia để có giải pháp ứng phó.

“Quả bom sinh thái” Formosa vừa nổ có thể dẫn đến một hệ lụy nguy hiểm cần cảnh báo. Nếu trong ngắn và trung hạn, ngư dân 4 tỉnh miền trung nếu phải di dân vì sinh kế nhờ biển không còn hiệu quả, thì việc người Trung Quốc “lấp vào” mua lại đất đai, nhà cửa để di dân sang là việc có thể xảy ra, để lấn vào cả đất liền và vùng biển.

Lúc đó, giả sử các đài phát sóng Trung Quốc đã nói ở trên phát ra các thông điệp kích động tư duy bành trướng dân tộc để phá hoại an ninh quốc gia Việt Nam thì hậu quả sẽ như thế nào ? Hay là lần nữa đất nước lại chia hai ở miền Trung, và chúng ta lại phải tiến hành chiến tranh để thống nhất đất nước một lần nữa ?

Các “thế lực thù địch” từ phương Tây nếu có, cũng chỉ có thể “phá hoại ý thức hệ” còn các thế lực thù địch phương Bắc đã, đang và sẽ phá hoại toàn diện như thế, vậy ai là thế lực thù địch chính phải đối phó hiện nay và về sau ?

Giải pháp

Muốn xử lý rốt ráo vấn đề “thế lực thù địch” cần nhìn vấn đề ở tương lai dân tộc.

Một bộ phận Việt kiều sinh sống ở phương Tây có quan điểm khác với ý thức hệ xã hội chủ nghĩa , nhưng vẫn là người yêu nước thật sự thì cần được coi trọng và lắng nghe. Đã đến lúc chúng ta cần họ thúc đẩy các chính sách chính trị của đất nước họ đang sinh sống trở nên có lợi cho đất nước và dân tộc Việt Nam, như cộng đồng Do Thái toàn cầu đã và vẫn đang làm cho Israel.

Một khi họ thấy đất nước ta có dân chủ pháp trị, công bằng, với một chính quyền luôn hành xử minh bạch, đúng đắn vì lợi ích dân tộc, thì tự họ sẽ đóng góp vào sự phát triển của đất nước và bảo vệ đất nước trước “các thế lực thù địch” khi cần, bất kể từ đâu tới.

Mâu thuẫn Việt-Trung là vấn đề bành trướng về lãnh thổ và dân tộc. Muốn chống lại bành trướng lãnh thổ thì dùng quân đội, còn chống lại bành trướng dân tộc thì chỉ có lòng yêu nước và sự kiên định đặt lợi ích quốc gia lên trên hết để luôn tỉnh táo, ứng phó nhanh, đúng mực, hiệu quả khi cần.

Đảng cầm quyền Việt Nam cần tuyên huấn cho quần chúng và lực lượng công chức bảo vệ tổ quốc từ nay về sau coi trọng, ưu tiên một cho nguy cơ mất chủ quyền quốc gia từ phương Bắc lên trước các vấn đề bất ổn khác

Chúng ta, dù ai thích tư tưởng nào đi nữa, cần thấy rằng vấn đề tương lai là vấn đề cạnh tranh dân tộc, bình đẳng và cùng có lợi. Trong một thế giới ngày càng phẳng, các hàng rào hành chính-biên giới quốc gia được tháo gỡ để hội nhập với nhau là xu thế tất yếu. Trong tư thế đó, sẽ là cạnh tranh giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc khác, chứ không chỉ dừng lại ở quốc gia này và quốc gia khác như trước đây. Muốn tư thế dân tộc cạnh tranh hiệu quả và chiếm ưu thế, cái nôi dân tộc là đất nước cần được vững chắc và an toàn để sức mạnh dân tộc đủ xông pha nơi tiền tuyến.

Một khi dân tộc chúng ta “vỡ trận” ngay trên sân nhà, là đất nước của mình, chúng ta sẽ bị coi là dân tộc hạng hai trên thế giới. Lời phát ngôn của phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc “ Tư thế nước này (tức Việt Nam) rất thấp kém” , khi xảy ra tranh chấp “vụ giàn khoan HD-981”, cần được coi là điều cảnh báo.

Biến đổi về lượng sẽ biến đổi về chất, dân tộc Trung Hoa hiện diện quá đông trên lãnh thổ Việt Nam, lại được cổ xúy -chi phối từ một chính quyền hành xử tự tiện, có dã tâm bành trướng bất chấp luật pháp quốc tế như hiện nay là điều mà tất cả chúng ta cần đặt trọng tâm cảnh giác ưu tiên một.

Tổng bí thư Lê Duẩn có hai quan điểm mà tôi thích thú. Ông từng nói : “ Chúng ta đánh Mỹ là đánh dùm cho Liên Xô-Trung Quốc” và “Mỹ là kẻ địch của thế giới và Trung Quốc là kẻ thù lâu dài của Việt Nam”. Bây giờ là lúc đảng hiện nay cần suy ngẫm nghiêm túc về cả hai phát biểu này.

© Nguyễn An Dân

© Đàn Chim Việt

8 Phản hồi cho “Nguyễn An Dân: Ai là thế lực thù địch?”

 1. UncleFox says:

  “thế lực thù địch” tuy vô hình nhưng có thực . Có lúc nó nằm trong lăng “Bác”, lúc thì nằm trong quần đồng chí Ba Ếch, khi khác nó ngự ngay chỗ chị Kim Ngân đặt cái băng vệ sinh, rồi thì lại nhảy tọt lên mồm bác Trọng Lú . Nó có thể hiện diện mọi nơi, mọi lúc tuỳ theo nhu cầu của Đảng . Tuy nhiên, chỗ đóng đô thuờng trực của “thế lực thù địch” là trong mấy cái bộ óc ngô nghê bệnh hoạn của các đồng chí lãnh đạo cao cấp . Mặc dù Đảng phù phép cho nó thành một thứ ngáo ộp để doạ nạt nhân dân nhưng uy lực của nó thì thua xa “tự do cái con cặc” của đồng chí trung tá công an Vũ Văn Hiển nên nhân dân chẳng ai màng để ý đến nó làm chi cho mệt !

 2. tt says:

  Ai là thế lực thù địch ? Trong câu hỏi đã có sẵn câu trả lời!
  - Nếu chấp nhận câu :” Yêu nước là yêu Xuống Hố Cả Nước ( XHCN) thì thế lực thù địch là những người xuóng đường chống Tàu cộng xâm lăng, chống Formosa xả độc làm chết hàng trăm ngan tấn cá tại Vùng biển Vũng Áng, chống bọn cướp đất cướp ruộng, cướp nhà, làm các khu du lịch hay biến thành đất riêng của bọn tỉnh ủy, huyện ùy, xã ủy,…
  - Nếu yêu nước chỉ là yêu nước mà thù ghét Xã Hội Cướp Ngày ( XHCN) thì thế lực thù địch là bọn trong Bộ Chính Trị, là các tên bí thư thành phố, tỉnh, huyện , xã và kẻ sai bảo bọn này là hán Cộng!

 3. Austin Pham says:

  1. Cộng sản chính là kẻ thù của dân tộc nó ngay trước mắt. Bọn chúng không đấu tranh cho dân tộc mà đấu tranh cho giai cấp vô sản. Người cộng sản không bị ràng buộc bởi Gia Đình, Tôn Giáo và Tổ quốc. Thế nên nếu ai có cái ý nghĩ cộng sản yêu nước thì điều đó là sai, là ngây dại. Hãy nhìn lại quá khứ của đảng cộng sản VN và đám đầu sỏ thì biết chúng đã hại dân hại nước ra sao. Chúng bịp, chúng giết người yêu nước hàng loạt. Chúng phân biệt thành phần lý lịch của người VN, đè nghẹt mọi tiếng nói của lương tâm bằng súng đạn và nhà giam. Chúng bán nước từ lâu, bằng bức công hàm 1958 để đổi súng đạn đi xâm chiếm miền đất an lành của những người Việt tự do nhằm phục vụ cho lý tưởng cộng sản.
  2. Cộng sản VN ngày nay càng hiện rõ bản chất lưu manh, quỷ quyệt hơn ngày trước. Tất cả là nhờ vào Internet, nhờ vào những phương tiện thông tin cá nhân và đại chúng khác mà quỷ đỏ phải hiện nguyên hình trước ánh sáng. Người VN không có sự lựa chọn. Sống với cộng sản thì sẽ chết, chết tức tưởi, chết nhục vì hèn, chết đau đớn vì ngu, vì tin cộng sản cũng là người VN. Vậy thì phải sống mái với chúng. Một khi chính quyền đích thực về tay người dân thì đám cộng sản phải đền tội, của cải sẽ được thu hồi, lịch sử sẽ được trả lại nguyên bản của nó. Chắc chắn cái lý lịch của Hồ Chí Minh và huyền thoại dỏm của đảng sẽ bị “phơi” trước ánh sáng.
  3. Cộng sản Trung quốc có thể đánh và chiếm giữ một cách bất hợp pháp lãnh thổ, lãnh hải của VN. Nhưng chủ quyền của những lãnh thổ, lãnh hải này vẫn là của nước VN trước trường quốc tế ở thế kỷ 21. Điều duy nhất mà chúng ta sẽ mất đi vĩnh viễn lãnh thổ và lãnh hải đó, thậm chí cả mảnh đất hình chữ S từng có tên là Việt Nam chính là sự bán đứng công khai từ những thằng/con cộng sản nói tiếng Việt Nam hiện đang cầm quyền.
  4. Bất cự sự thờ ơ nào của mỗi người Việt trước vấn đề mất nước khi mà nó đã là hiện thực trước mắt qua các bằng chứng ngay trong quốc nội và từ các nguồn thông tin tự do khác chính là cố tình đồng lõa với tội ác , cam tâm hèn hạ và không xứng làm người VN. Nếu không dám phản đối hoặc chống lại cộng sản thì ít nhất phải xa lánh và tuyệt đối không tiếp tay với cộng sản.
  5. Dân chài miền trung đang chịu chết thì phải sống mái với bọn cộng sản đã và đang giết gia đình mình. Phải nổi dậy, chiến đấu với dao, với súng, với xăng, với lửa. Có vài trăm ngàn người dám đứng lên thì sẽ có cả hàng triệu người khác ở mọi nơi hưởng ứng. Đừng để con cháu người miền trung phải làm đĩ, làm ma cô trong khi con cháu của bọn cộng sản đi du học, làm lãnh đạo, làm giàu trên xương máu của dân chài.
  Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên những ai cực khổ bần hàn…
  Đấu tranh này là trận cuối cùng để dành quyền sống.

 4. Bọn vc đích thị là thù địch của dân vn chứ ai vào đây , một đám độc tài gồm nhiều thằng quá khích cực đoan , bọn nó đâu cần biết dân là ai thằng nào , nghịch lại chúng hay nói sai với chúng sẻ bị dập bỏ tù bắt nhốt , một chế độ tổ chức mà có nhiều thằng độc tài tụ lại , thì đất nước sẻ đi xuống hố từ từ , sớm hay muộn sẻ phải trả giá , cứ hô hào thế lực thù địch là ám chỉ Mỹ phương Tây . Người ta biết hết cả đấy họ đang thu nhập gom góp hồ sơ từ thời chế độ vc thành lập cho đến nay đã làm được gì cống hiến cho thế giới hay chỉ là băng nhóm gây rối , là gánh nặng cho thế giới
  Cho dù chiến tranh vn đã qua đi và hai bên đã hàn gắn vết thương bấy lâu nay , nhưng đó chỉ là việc cần phải làm để tiếp cận bọn vc gần và dể hơn thôi ! Mối thù ấy người Mỹ họ ko bao giờ quên đâu mấy chú với lại còn hậu duệ của VNCH nửa đấy .
  Độc tài phách lối tự tôn tự đại luôn bêu xấu Mỹ và cờ vàng là thế lực phản động này nọ âm mưu lật đổ chính quyền , tâm trạng còn đọng trong ao tù thì đó là nơi giam cầm nó !
  Gọng kềm đang siết gần kề , tương lai vn sẻ nằm trong tay dân chúng lúc đó sẻ xử tội bọn hại nước và bè lủ độc tài tay sai .

  • Linh Giang says:

   VNCH chết hơn 41 năm rồi chứ còn đâu nữa mà muôn năm.

   • Chết đâu mà chết , có thể nó chết trên mảnh đất quê hương , nhưng nó được nuôi dưỡng và chăm nom bởi hậu duệ VNCH trên khắp bốn phương trời của thế giới tự do cờ vàng vẩn bay phấp phới ngạo nghể , vậy lấy lý do gì mà gọi nó chết , thiệt là tào lao trầu cao bà già nhai trầu .

    Con cháu và hậu duệ VNCH sẻ sinh ra và nối tiếp thế hệ thứ 2,3,4 cứ thế mà tiếp đời đời kiếp kiếp muôn năm . Sự thật rành rành trước mắt sao bọn vc và chim mồi ko banh mắt lé mắt lồi mắt cú vọ ra mà nhìn cho rỏ nhể .

    Cứ tuyên truyền nó chết này nọ ra như phim truyền hình cho con nít , xưa rồi ku

   • Bắc Việt says:

    Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tuy ” sống” nhưng coi như đã chết :

    Sống

    Sống tủi làm chi đứng chật trời
    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
    Sống làm nô lệ cho người khiến
    Sống chịu ngu si để chúng cười
    …..
    Sống mà như thế, đừng nên sống
    Sống tủi làm chi, đứng chật trời

    ( Nhà đại cách mạng dân tộc Phan Bội Châu )

    CHXHCNVN nghèo thê thảm, hèn nhục nhã !:

    ***Nhà văn Dương Thu Hương:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống”.
    (Nhà văn Dương Thu Hương Có hơn 15 tác phẩm, trong đó Có 6 tác phẩm được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức .

    Hoàng minh Chính- nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê- : “…quỳ gối dâng đất nước cho ngoại bang thì đấy là một trọng tội, không thể tha thứ được…“Hiện nay, việc bán đất nước là do lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản. Họ lợi dụng quyền khống chế của họ với quốc hội và chính phủ. Họ độc quyền mà, nên họ cứ làm bừa…” .

    ***Đại Tá điệp báo cộng sản Phạm Xuân Ẩn than thở : ” Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán “.

    Đức TGM Ngô Quang Kiệt: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. Thế nhưng chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn là được mà phải có lý luận xây dựng thật là vững chắc trền nền tảng pháp lý.

    BBC- 120/4/2016- PGS. TS. Phạm Quý Thọ – Học viện Chính sách và Phát triển : “Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), thu nhập bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam là 2.052 USD, trong khi khi Singapore là 56.287 USD, Malaysia là 10.830 USD, Thái Lan là 5.561 USD và Indonesia là 3.515 USD.

    Tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam đến năm 2025: Cơ hội và thách thức”, do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) , thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Nguyễn Chí Dũng cho rằng, nếu không đổi mới, chỉ 3 đến 5 năm tới, Việt Nam có thể bị các nước láng giềng vượt qua về thu nhập.

 5. Huy says:

  Ai là thế lực thù địch? Câu trả lời rất đơn giản: ai chống lại ta thì kẻ đó là thế lực thù địch với ta !

Phản hồi