WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:38:am 12/07/16 Đăng ngày “July 12th, 2016”

Dân đánh cá Trung Quốc đảm nhận vai trò thô bạo

Dân đánh cá Trung Quốc đảm nhận vai trò thô bạo

Tác giả: Marc Leonhard (tagesschau.de) Người dịch: Trần Huê (Diễn Đàn Việt Nam 21) DDVN21 – Hôm nay, trong vụ Philippines kiện Trung Quốc Tòa án Trọng tài thường trực (Permanent Court of Arbitration PCA) ở La Haye sẽ ra phán quyết. Trong dịp này ký giả Marc Leonhard của chương trình Tagesschau thuộc đài [...]

08:38:am 12/07/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sỹ diện và cô đơn của Người khổng lồ

Sỹ diện và cô đơn của Người khổng lồ

Chỉ tiếc là Bộ Chính trị Hà Nội không muốn và không thể thấy cái hoàn cảnh của Trung Quốc bành trướng đang bị bao vây cô lập, bị thế giới xa lánh…

08:33:am 12/07/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tòa PCA bác bỏ ‘đường chín đoạn’

Tòa PCA bác bỏ ‘đường chín đoạn’

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 12/7, Tòa Trọng tài Thường trực tại Hague (PCA) ra phán quyết chung cuộc vụ Philippines kiện Trung Quốc về ‘Đường Chín Đoạn’, hay còn gọi là ‘Đường Lưỡi Bò’ trên Biển Đông. Trung Quốc từ 1949 tới nay đã đưa yêu sách đối với vùng biển rộng lớn, [...]

08:29:am 12/07/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »