WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kiến Nghị Thư của Giáo hội Tin Lành Mennonite Việt Nam

LTS: Đàn Chim Việt vừa nhận được điện thư từ Hội Thánh Tim Lành Mennonite, cho biết Trung tâm chức vụ Mennonite tọa lạc trên lô đất 1810m2  tại tổ 79, khu phố 6, phường An Khánh do mục sư Lê Thị Phú Dung là hội trưởng giáo hội đứng tên, và do mục sư Nguyễn Hồng Quang quản lý, là cơ sở tôn giáo sử dụng liên tục cho nhu cầu mục vụ của giáo hội từ tháng 06/2001 đến nay, nhưng ngày 31/05/2010 và ngày 16/06/2010, UBND Phường An Khánh ra 2 quyết định cưỡng chế giáo sở trên, và ngày 24/06/2010, UBND quận 2 ra quyết định cưỡng chế thu hồi khu đất mà chưa có phương án đền bù hoặc bố trí nơi nào hợp lý cho giáo hội này chuyển đến. Kèm theo là tin tức sinh hoạt của Hội thánh Tin Lành tại quận 2, Tp Hồ Chí Minh. Chúng tôi đăng nguyên văn lá thư để rộng đường dư luận.

GIÁO HỘI TIN LÀNH MENNONITE VIỆT NAM

(V I E T N A M E S E   M E N N O N I T E   C H U R C H)

C5/1H Trần Não, Bình Khánh, Quận 2, Sài Gòn

Email: vietmenchurch@yahoo.com ; mennonitesaigon@yahoo.com.vn

VN.phone: 08.22107163; Website: http:/www.vietmenchurch.tk

Việt nam, ngày 18/06/2010

KIẾN NGHỊ THƯ

V/v: Ngưng cưởng chế, di dời trung tâm chức vụ Mennonite  tại tổ 79, Phường An khánh, quận 2,tp.HCM.

Kính gửi:                

-     Thủ Tướng Nước CHXHCN VN Nguyễn Tấn Dũng

-     Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân T.P Hồ Chí Minh.

-     Ủy Ban Nhân Dân Quận 2.s

Thưa quí cấp:

Thay mặt cho Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam,  một giáo hội dân lập. Chúng tôi  là những mục sư điều hành Giáo Hội gửi kiến nghị nầy lên quí cấp với nội dung như sau:

 1. Xác minh rằng  trung tâm chức vụ Mennonnite tọa lạc trên lô đất 1810m2  tại tổ 79, khu phố 6, phường An Khánh do mục sư Lê Thị Phú Dung là hội trưởng giáo hội đứng tên, do mục sư Nguyễn Hồng Quang quản lý, đây là cơ sở tôn giáo sử dụng liên tục cho nhu cầu mục vụ của giáo hội từ tháng 06/2001 đến nay, nhưng ngày 31/05/2010 và ngày 16/06/2010, UBND Phường An Khánh ra 2 quyết định cưỡng chế giáo sở nầy và ngày 24/06/2010, UBND quận 2 ra quyết định cưỡng chế thu hồi khu đất nầy mà chưa có phương án đền bù hoặc bố trí nơi nào hợp lý cho chúng tôi chuyển đến. Kiến nghị quí cấp chỉ thị ngừng thu hồi cưỡng chế nhà và đất thuộc cơ sở mục vụ duy nhất của giáo hội chúng tôi, cho tới khi chính quyền  quận 2 và các cơ quan trách nhiệm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm hiệp thương với giáo hội chúng tôi đạt thỏa thuận về tính pháp lý cũng như hướng di dời cơ sở nầy của giáo hội.
 2. Yêu cầu hủy quyết định cưỡng chế  số 40/QĐ-UBND, ngày 31/05/2010 Và 49/QĐ-CC,  ngày 16.06/2010  của UBND P. An Khánh do Chủ tịch Nguyễn Thế Lực ký, cùng  Quyết Định số 6623/QĐ – UBND Quận 2, ngày 27/05/2010 cưỡng chế thu hồi cơ sở nầy của Giáo hội Tin lành Mennonite Việt nam.

Kính mong quí cấp xem xét kiến nghị nầy và dừng triệt hạ cơ sở mục vụ của giáo hội chúng tôi đang hoạt động ổn định tại đây mà không thỏa thuận với mục sư Nguyễn Hồng Quang và  mục sư Lê Thị Phú Dung về cách thức chính quyền hổ trợ tạo lập cơ sở mới  tại đâu và như thế nào?

Trân trọng chính chào.

Đồng ký tên

 1. MS Đinh Thanh Trường
 2. MS Đàn Năng Quyền
 3. MS Điểu Bao
 4. MS Y’ Yan
 5. MS Y’ Bra
 6. MS Karavien
 7. MS Y Djik
 8. MS Đoàn Đình Hùng
 9. MS Nguyễn Thành Tâm
 10. MS Phạm Ngọc Thạch
 11. MS Nguyễn Thành Nhân
 12. MS Nguyễn Hồng Quang
 13. MS Nguyễn Thành Trung
 14. MS Bùi Văn Tân
 15. MS Mai Văn Thuận
 16. MS Phạm Phú Phước
 17. MS Phạm Quyết Thắng
 18. MS Lê Thị Phú Dung (Hội Trưởng)

—————————————————————————

Quận 2, Ngày 05/06/2010

Sơ lược hoạt động giáo vụ của người Mennonite tại quận 2

- Từ năm 1987- 1996: Có hoạt động truyền giáo và xây dựng nhóm hạt nhân tại vùng Thủ Thiêm Thủ Đức của các mục sư và truyền đạo như : MS. Phạm Ngọc Thạch, TĐ. Hạ Võ bảo Nguyên, MS Nguyễn Văn Phương, MS Lê Thị Phú Dung, MS Nguyễn Hồng Quang, MS Trương Trí Hiền, MS Nguyễn Thành Tâm, Nữ Truyền Đạo Thiên Ân…(nhân sự trước 1998  thuộc nhóm Thông Công Cơ Đốc Tân Bình và Hội Thánh Tình Thương Cơ Đốc Việt Nam liên kết với ban truyền Giáo Mennonite Bắc Mỹ).

- Từ năm 1997 – 1998 chính thức nâng tổ hạt nhân thành Hội Thánh Tin Lành Mennonite Quận 2.

- Năm 1998 được Liên Hữu Mennonite Bắc Mỹ ủng hộ và công nhận các chức vụ của nhân sự Mennonite tại quận 2.

- Năm 1999 văn phòng Giáo Hội Mennonite lâm thời được thành lập Tại Quận 2, có sự hướng dẫn và tham dự của Liên hữu Mennonite Bắc Mỹ; nhân sự  văn phòng giáo hội tại Quận Tân Bình chuyển về quận 2 làm việc.

- Năm 1999-2000 giáo sư Mennonite vùng Miền Đông Hoa kỳ từ Campuchia sang giảng dạy tại Tân Bình và Quận 2.

- Năm 2001 Giáo hội Mennonite Canada công nhận sự lãnh đạo cộng đồng Mennonite Việt nam cho nhân sự làm việc tại Văn phòng Quận 2.

- Năm 2002 Tổng thư ký Mennonite Thế Giới tại Pháp đến thăm viếng vùng quận 2 và mời tham dự hội nghị Mennonite toàn cầu.

- Giám đốc Á Châu Vụ của Mennonite Hoa kỳ & Liên Hữu Mennonite Bắc Mỹ cấp 230 chứng thư mục vụ cho nhân sự Mennonite được huấn luyện từ cơ sở tại Quận 2.

- Năm 2002 thành lập Liên Đoàn Hướng Đạo Sinh Cơ đốc với 120 đoàn sinh đủ 4 ngành Ấu, Thiếu, Kha, Tráng sinh hoạt tại Hội Quán Mennonite’S Garden tổ 79, khu phố 6, phường An Khánh Quận 2.

- Ngày 01/06/2003 sát nhập Đạo Đoàn Đồng Nai và Đạo Đoàn Abraham thành Châu Đồng Nai với 350 đoàn sinh, sắp tuyên hứa nhiều tân sinh của nhiều giáo họ và giáo xứ Công giáo và các hệ phái Tin lành. Giúp tái tuyên hứa nhiều  tu sĩ trong và ngoài nước về quận 2.

- Ngày 27/07/2003 đại hội giáo hội Mennonite lần I, tổ chức tại Hội Thánh Mennonite quận 2, có sự tham dự của Liên hữu Mennonite Bắc Mỹ, cơ quan EMM Hoa kỳ.

- Năm 2006 Hiệp hội thông công Tin lành các sắc tộc được hình thành tại Mennonite’S Garden Quận 2.

- Năm 2003-2010 liên tục có đại diện Mennonite thế giới, Mennonite Cuba, Mennonite Nhật và Ấn Độ, Maylaysia, Hoa kỳ, Canada thông công với nhân sự giáo hội Quận 2. Và Mennonite Nhật Bản mời tham dự mục vụ Á Châu.

- Nhiều tổ chức cơ đốc cũng như nhiều hệ phái tin lành sử dụng các giáo sở của giáo hội Mennonite tại Quận 2 như Full Gospel, Assemble of God, Church of God, VEF, VCF, Church of Christ (Australia), VOM, Các nước như Indonesia, Hàn Quốc, Philippine, liên hội tin lành Canada… đều có cử mục sư đến thông bồi linh, giảng dạy tại trung tâm chức vụ Mennonite Quận 2 suốt 17 năm qua.

- Các phóng viên của MBC Hàn Quốc, Washington Time (Hoa Kỳ) và nhiều phóng viên Âu Mỹ, các sinh viên tàu hòa bình (Peace Boat), các cơ quan ngoại giao, lãnh sự các nước, các giáo sư đại học Hoa kỳ, Canada, Úc, Singapore, Vương quốc Anh, giáo sư Maxwell, BEE có đến Trung tâm mục vụ Quận 2 thăm viếng nên biết nhiều qui mô hoạt động rất thuần túy và ổn định của Trung Tâm mục vụ Mennonite quận 2.

- Tiến sĩ Phillip Scott của Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Quốc hội Hoa Kỳ có đến thăm tại giáo sở quận 2, tìm hiểu phong trào hướng đạo sinh cơ đốc.

- Cơ sở tại Quận 2 cũng huấn luyện bán tập trung cho 150 mục sư truyền đạo Mennonite mọi sắc tộc tốt nghiệp trường chức vụ Mennonite, thay vì qua Campuchia huấn luyện như trước đây. Hiện là nơi duy nhất tổ chức họp định kỳ toàn quốc của Giáo hội, kéo dài hơn 10 năm.

- Trung tâm mục vụ Mennonite quận 2 cũng đang đào tạo sinh viên hệ chính quy tập trung gồm 56 sinh viên hiện năm thứ 3 gồm cả hai giáo sở .

Giới thiệu đôi nét về hai trung tâm mục vụ

Được sử dụng tại quận 2 hơn 10 – 15 năm qua với bao nhiêu nhục nhằn, tù tội lẫn nước mắt đắng cay của sự bách hại liên tục cho tới nay…

 1. Về trụ sở giáo hội tại số: C5/1H đường Trần Não, Phường Bình Khánh, Quận 2

- Diện tích đất 186,28m2, diện tích  sàn xây dựng 350 m2, có phần đóng góp nhỏ tài chánh của cơ quan EMM và Liên Hữu Bắc Mỹ, chủ yếu là dân lập.Cơ sở nầy nhiều lần bị cưỡng chế đập phá tan nát 3 lần và có khiếu nại 2 lần năm 2005 đến nay chưa giải quyết !  Giáo sở nầy có trước năm 1996, từ năm 1997 được dùng làm lớp học BEE bởi chương trình của Chủng Viện Dallas Hoa Kỳ, năm 1998 sử dụng làm nhà nguyện của hội thánh Mennonite quận 2, nơi nhóm họp với hơn 200 tín hữu địa phương, nơi đi về của hàng ngàn tín hữu và nhân sự toàn quốc, nơi làm văn phòng giáo hội, văn phòng Hướng đạo Sinh và văn phòng nhóm Luật gia Cơ Đốc tại 7/1A Trần Não, bị công an giải tán chuyển về đây.

- Có nhà kho chứa hàng ngàn sách và cả ngàn băng từ, đĩa VCD, DVD có nội dung tôn giáo bị công an khám xét tịch thu và UBND Quận 2 ra quyết định 6232/QĐ-UBND, ngày 30/08/2007 tiêu hủy toàn bộ văn phẩm phục vụ cho niềm tin tôn giáo.

- Giáo sở nầy giờ đây đang bị kẻ xấu trong chính quyền tìm mọi sơ sót pháp lý lẫn chính sách qui hoạch để bắt chặn, cản trở mọi hoạt động, đi đến tiêu diệt hoạt động mục vụ của giáo hội tại vùng Thủ Thiêm.

 1. Về Trung Tâm Mục V ti t 79, khu ph 6, Phường Bình Khánh, qun 2

(The Thu Thiem Mennonite’s Praying Garden)

Nằm cách chân cầu Thủ Thiêm 350m. Trung tâm mục vụ nầy với diện tích 2169,7m2, bao gồm hai lô đất :

- Lô số 26 diện tích: 359,7 m2 thuộc tờ bản đồ địa chính lập ngày 03/06/2002 của UBND An Khánh.

- Lô số 28 diện tích: 1810m2 thuộc tờ bản đồ địa chính, lập ngày 10/06/2002, sau khi khảo sát xác định lô đất ở thực địa.

- Đây là trung tâm mục vụ lớn nhất của giáo hội tại Sài gòn. Khu nầy có nguồn gốc sử dụng hợp pháp có căn cứ pháp lý chứng thực rõ ràng của các cơ quan thẩm quyền từ tòa án, UBND Quận 2 và UBND Phường An khánh. Xây dựng từ năm 1996, tháng 6-9/2001 hoàn tất sửa chữa với vật liệu nhẹ tole, ván c ũ như hiện trạng, với 710m2 đất ở của hai lô, bao gồm đường đi, sân, chuồng trại nhà bếp, nhà chứa củi đốt. Riêng nhà vệ sinh rất tệ vì bị kẻ lạ mặt đập phá tan nát, sửa chữa lại bị chính quyền gây khó, chụp mũ bằng quyết định hành chánh vu cáo  xây dựng trái phép trong Đô Thị Mới Thủ Thiêm (ông Thuận chủ tịch, ký vu khống đã vào tù)

- Nơi đây nhiều lần xin phép sửa chữa nhà cấp 4, xây tường gạch chống gió bão, dù được phòng quản lý đô thị quận (Anh, Đài Loan) thuận nhưng vẫn bị phường An khánh bác bỏ bởi sự có mặt của An Ninh.

- Nơi đây được ngăn thành 6 phòng ở cho 6 gia đình Mennonite với 21 nhân khẩu và nơi ở của nhiều sinh viên học sinh Tin lành, nhiều khóa tham gia học tập tại Tp. HCM, có người trở thành y sĩ, thợ máy, kỹ sư, mục sư, truyền đạo, có hàng trăm hướng đạo sinh cơ đốc họp bầy tại đây.

- Nơi đây cũng là ký túc xá cho nam sinh viên Mennonite nghỉ ngơi học tập 3 năm qua, và cả ngàn lượt Cơ đốc nhân trong và ngoài nước đến đây tĩnh nguyện  Hiệp Hội Thông Công Tin Lành ( VEF, VCF) có thông công, họp và cả bầu cử các chức vụ tại đây, việc nầy bắt đầu từ tháng 06/2001 còn kéo dài tận hôm nay.

- Phòng nhóm là một gác gỗ 120m2 nhìn ra bốn hướng, ngày nào cũng có cầu nguyện hàng chục người rất phước hạnh,  phòng sách có 5000 cuốn cho sinh viên và tín hữu đọc, có một phòng y tế chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, có một nữ tín hữu Mennonite bị chính quyền Bình Khánh đánh trụy thai con so ngày 22/05/2006, đem về đây điều trị và sau đó 3 lần sinh nở đều không thành, nhiều người bệnh, trẻ em bị tật, kể cả mục sư Nam phi sống tại Việt Nam cũng về đây dưỡng bệnh, có 2 nữ tín hữu Tin lành vừa bị đánh thương tích cũng về đây điều trị. Đây như một “thành ẩn nấp” trong kinh thánh thời cựu ước, nhiều người mất việc, đói rách, bịnh tật, vô gia cư, lẫn sinh viên đều tìm đến xin tá túc ngắn hạn cũng như dài hạn.

- Đặc biệt trong khu vườn có nhiều cây cổ thụ trồng gần 15 năm, có cây gốc gần 2m chu vi, và hàng trăm cây xanh cao cả 10-15m, có cây cao hơn. Vườn có  rất nhiều rau muống  tự nhiên, cung cấp rau  sạch cho cả ngót 100 người. Có ba ao cá  trong vườn luôn có cá, thêm thức ăn cho sinh viên, cá lươn đồng đầy chung quanh vườn, có lúc 5-10 kg là chuyện thường,  gà nuôi tại đây nhanh lớn đã thiết đãi nhiều khách của giáo hội.

- Khu vườn xanh biếc mát mẻ quanh năm với mùa hoa súng tuyệt đẹp trên ao, khí hậu trong lành nằm ngay sát đại lộ Đông –Tây, sát nách quận 1 chỉ 1 phút xe máy, đó cũng là  điều mà lòng tham được núp bóng qui hoạch của các nhóm lợi ích chỉ biết lợi nhuận, coi thường lợi ích nhân dân và Tôn giáo, muốn chiếm đoạt nốt số đất đai ít ỏi để dành phụng thờ Thiên Chúa,  phục vụ chăm sóc tinh thần của nhân dân mà giáo hội Mennonite đã làm bấy lâu nay.

- Mặc dù Quyết định 6565/QĐ UBND TP. HCM  phê duyệt khu Trung Tâm Đô Thị Mới Thủ Thiêm dành ra tới 97,2  ha làm 4 khu dân cư và 23,4 ha đất dành cho cơ cở tôn giáo và công trình văn hóa! Bản đồ qui hoạch giai đoạn 3 kết thúc gồm ba cơ quan thẩm quyền đã ấn ký khu đất của giáo hội Mennonite nằm trong khu số 2 và 12  là khu dân cư, nhưng  ai là dân cư tại đây?

- Việc trục xuất cơ sở của giáo hội ra đi, không cần biết nhu cầu của giáo dân, muốn lấy không  giáo sở, đền bù như bố thí bằng cách vu cáo nơi thờ tự thiêng liêng là chòi giữ đất mới cất?! bất chấp sự thực và đạo lý, bất chấp cả ngàn chứng nhân là công dân đang sống, từng đến !!!

- Tại sao lại bất chấp những đề nghị “đổi đất” đúng pháp luật khi hiệp thương? Tại sao bất chấp thông tin và chứng từ pháp lý bổ sung (đã gửi lên họ hồi 10 giờ 35 phút ngày 05/12/2010 ) chính quyền không kịp cứu xét, cậy quyền lực ra các quyết định tàn bạo nhằm triệt hạ nơi thờ tự, xúc phạm đến niềm tin của người dân, chỉ lo bảo vệ cho quyền lợi cho “nhà đầu tư” dấu mặt bí ẩn với nhân dân mà đáng lý họ phải đối mặt hiệp thương với dân.

- Chính quyền lý ra phải đứng về phía quyền lợi dân chí ít cũng trung dung? Báo chí cả nước đã vào cuộc khui ra bao điều bất cập, cử tri, cựu chiến binh, bao lần tiếp xúc, cử tri đau xót khi một cựu chiến binh phường An Lợi Đông phát biểu: “chính quyền nầy là chính quyền của dự án, không còn là của dân nữa!” hay cựu phó bí thư quận ủy: “chính quyền chỉ chú ý đến nhà đầu tư, không chú ý đến quyền lợi người dân.”

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Kiến Nghị Thư của Giáo hội Tin Lành Mennonite Việt Nam”

 1. D.Nhật Lệ says:

  Bạn LMCường,
  Tôi từng góp ý với bạn từ hồi ĐCV.chưa chia đôi và với ý kiến này,tôi thấy bạn đúng phần
  lớn chỉ có điều là vụ PG.đến nay hơn 3/4 có bằng chứng cả VC.lẫn Mỹ lợi dụng để lật đổ
  Đệ I Cộng Hòa nhưng bạn vẫn chưa ngộ ra thì qủa là qúa chậm,thưa bạn.Sở dĩ tôi nói vậy
  là vì còn dưới 1/4 thuộc phía VC.vì chúng chưa chịu và có thể không hề muốn giải mã tài liệu
  MẬT thuộc lãnh vực gián điệp của chúng.Còn tài liệu không mật của VC.thì có rải rác trên báo
  trong nước mỗi lần kỷ niệm lễ lạc.Hoặc đã được in thành sách như Hoạt động thành đoàn
  TNCSHCM.Về phía chóp bu lãnh đạo thì có Thư miền Nam của Lê Duẫn.

 2. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

  Thưa qúi đồng hương,

  Sự ngược đãi và phân biệt đối xử của chính quyền VN hiện tại đối với một số giáo hội của các tôn giáo lớn ở trong nước như Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Kitô giáo là điều ai ai cũng rõ. Các giáo hội này không chịu làm tay sai, bù nhìn cho chính quyền nên họ cố tình triệt hạ bằng mọi thủ đoạn bất cận nhân tình.
  Nói thế để thấy rõ, bên cạnh những phản đối theo luật định như trên, chúng ta, hay nói rõ hơn các đơn vị tôn giáo nào bị đàn áp bất công, phải tìm cách đánh động thật mạnh dư luận trong và ngoài nước. Nếu cần đổ máu cũng sẵn sàng trước cường quyền.
  Chính quyền Diệm đổ vì tranh đấu của Phật giáo thời đó dám làm mạnh bạo, nên từ từ được sự đồng tình của dân và hậu thuẫn quốc tế. Đó như là một giọt nước làm tràn ly nước quá đầy.
  Hiện tại bọn chính quyền VN từ trung ương đến điạ phương tham nhũng thối nát, cửa quyền khiến dân nơi nơi bất mãn. Có dám chống đối mạnh bạo mới hy vọng bọn chúng chùn tay phần nào. Bởi nếu chúng cứ tiếp tục dùng bạo lực đàn áp thì dĩ nhiên bạo lực kêu gọi bạo lực …

  Đất nước này đã khoan dung quá nhiều cho bọn CSVN lộng hành, ngồi xổm lên cả hiến pháp lẫn luật pháp. Đảng CSVN sở hữu quá nhiều tài sản và bọn đảng viên hưởng hết mọi đặc quyền đặc lợi, khiến kẻ ngoài đảng chỉ là công dân hạng hai phục vụ cho đàng và nhà nước CS !
  Chính vì thế mà chúng coi thường mọi đối kháng từ dân chúng đồng thời lì mặt ra bám víu quyền lực, chứ chả có lý tưởng phục vụ dân hay nước chi cả.

Phản hồi