WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

An sinh xã hội là An ninh quốc gia!

Thành ngữ Việt Nam có câu:

“Có thực mới vực được đạo”.

Chúng ta hiểu thành ngữ này như thế nào? Thực là ăn là điều kiện đặt lên  trước đạo đức. Người ta phải có ăn mới sống rồi sau đó mới làm việc được. Trong bốn vấn đề dân sinh được sắp xếp theo trình tự: Ăn, ở, đi, mặc. Đạo đức được đặt sau ăn. Đạo đức phải hiểu rộng ra là nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ làm người. Vực là nâng đỡ cho mọi người làm việc và thực hành đạo đức. Thành ngữ này diễn đạt mối quan hệ có điều kiện, chứa đựng một triết lý đáng suy ngẫm. Nói chung công dân ở mỗi Quốc gia , dưới bất cứ chế độ chính trị nào, luôn luôn được xác định: Nghĩa vụ và quyền lợi. Hai vế này song song và tồn tại, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, thúc đẩy hành động của con người, góp công, góp sức của mình cho sự phát triển của Xã hội.

Khi đất nước có chiến tranh, không một công dân nào mặc cả, ra điều kiện phải “Có thực” mới thực hiện nghĩa vụ công dân. Lịch sử Cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó. Nhưng khi đất nước thanh bình mọi công dân được hưởng quyền lợi như nhau. Đó là lẽ công bằng Xã hội. Nếu xảy ra bất công, làm cho dân bất mãn tất sẽ dẫn đến sự bất ổn định Xã hội. Thành ngữ Việt Nam có câu “Lỗ nhỏ đắm thuyền” giúp người ta không nên khinh thường những việc nhỏ trong đời sống. Suy rộng ra người lãnh đạo không nên khinh thường những mâu thuẫn nhỏ trong Xã hội.

Hàng ngày các phương tiện thông tin đại chúng thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần cụm mỹ từ “Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhiều người buột miệng hỏi: Có đúng như vậy không?.

Quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt nam, Đảng cộng sản Việt nam đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình trước lịch sử. Đảng đã để lại “Một pho lịch sử bằng vàng”. Song không phải không có những sai lầm. Đảng đã nhận ra sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, kịp thời sửa chữa sai lầm, đánh bóng pho lịch sử ấy. Nhờ vậy Đảng đã lấy lại lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong lĩnh vực An sinh Xã hội, một tồn tại lớn nhất, ảnh hưởng xấu đến chế độ Xã hội Chủ nghĩa ưu việt là QĐ 176-HĐBT ngày 9-10-1989 mà Đảng còn coi nhẹ khinh thường. Đây là một QĐ vội vàng sa thải 85.5 vạn người lao động chân chính, có công được thưởng Huân chương, Huy chương, chiếm đoạt chế độ Bảo hiểm Xã hội của họ là 5.700 tỷ đồng (Năm ngàn bảy trăm tỷ đồng), đẩy họ ra ngoài lề Xã hội, tự kiếm sống khi toàn bộ sức lực và trí tuệ của họ đã cuồng nhiệt lao vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước:

“Xẻ dọc Trương Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai.”

Kết thúc chiến tranh, hết thời kỳ bao cấp, họ trở thành “Lao động dôi dư”. Hai mươi năm qua Nhà nước có bao nhiêu

Bộ trưởng Bộ lao động Nguyễn thị Kim Ngân

chính sách về An sinh xã hội thì họ không được hưởng bấy nhiêu. Những cái chết ai oán, những cảnh đời lầm lũi kiếm ăn không được ai quan tâm, không được ai để ý đến. Họ trở thành người ngoài Xã hội. Họ nghĩ gì về quá khứ vẻ vang, hiện tại cay đắng và tương lai mờ mịt của họ? Họ nghĩ gì khi phải sống bên cạnh một lớp người không có công lại được ưu đãi, ư u tiên, lại được hưởng chế độ BHXH theo NĐ 41/CP-ND ngày 11/4/2002?

Ngày ấy Cách mạng thực sự là ngày hội của quần chúng. Lớp lớp thanh niên ra trận với một niềm tự hào tin tưởng ở tương lai mà không cần tính toán, mặc cả với Cách mạng. Lớp người ấy có công đương nhiên phải được hưởng chế độ ưu đãi, ưu tiên, phải được hưởng chế độ Bảo hiểm Xã hội. Vì họ đóng Bảo hiểm không phải bằng tiền mà bằng công sức mồ hôi và xương máu của họ.

Phải nói rằng QĐ176 đã gây nên bất công Xã hội trong lĩnh vực An sinh Xã hội. Kết thúc chiến tranh họ  bị thiệt thòi, bị oan uổng, bị ngược đãi họ đã kiên trì kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ kéo dài đúng 20 năm nay. Kiến nghị của họ được dư luận đồng tình, công luận lên tiếng, nhiều Đại biểu Quốc hội đã phát biểu nhiều lần trước Quốc hội, nhiều Cán bộ Trung ương cũng lên tiếng bênh vực họ từ nhiều năm nay. Quyền lợi của họ là hợp Pháp và chính đáng lẽ ra phải được các cơ quan chức năng giải quyết khi lòng dân đã thuận với ý Đảng từ nhiều năm nay. Không những thế Bộ lao động còn phủ nhận tất cả. Bộ trưởng Bộ lao động Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam ra tuyên bố: “ Không giải quyết lại chính sách 176”. Phóng viên ĐLT đã đưa tin này ở trang 2 Báo lao động ngày 27-3-2009. Có phải đây là Nghị quyết của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ?

Rất mong được các cơ quan chức năng và quyền lực trả lời cử tri cả Nước về cách giải quyết QĐ 176 trên cơ sở khoa học của hai mệnh đề XH:

Bảo hiểm Xã hội là An sinh Xã hội
An sinh Xã hội là An ninh quốc gia.

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2010

Nhà giáo:  Phạm Tuấn Xa

Đ/C 31/27 Trưương Mỹ

Phạm Ngũ Lão tp Hải Dưương

2 Phản hồi cho “An sinh xã hội là An ninh quốc gia!”

  1. Nguyen Ti says:

    Chinh sach cua dang CSVN lau nay : “Vat chanh bo vo ”
    bay gio moi biet sao ????

  2. Nguyen Ti says:

    Chinh sach cua ddang CS tu xua nay la ” Vat chanh bo vo “..!!
    Bay gio sang mat ra chua vay ne`???

Phản hồi