WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kế hoạch 500 cho 5 năm

Chúng ta hãy hình dung:  Năm 2015, cộng đồng người Việt tị nạn hoàn tất việc đào tạo 500 nhà lãnh đạo trẻ có tài năng, có đạo đức và có bản lãnh hoạt động ở tầm vóc quốc tế. Họ nắm những vai trò quan trọng trong mọi lãnh vực, từ sinh hoạt cộng đồng đến tham gia dòng chính, từ ngành nghề chuyên môn đến thương vụ, từ tranh cử vào các chức vụ chính quyền đến điều hành các tổ chức phi chính phủ. Qua họ, cộng đồng Việt vững chãi góp phần với xã hội, nhân quần. Đó sẽ là cống hiến của chúng ta, một cộng đồng tị nạn chỉ mới hiện hữu được bốn thập niên, cho Hoa Kỳ, cho nhân loại. Đội ngũ lãnh đạo ấy sẽ là niềm vinh dự cho cộng đồng và hy vọng cho dân tộc. Thế giới vì nể người Việt tị nạn.

english.vietnamnet.vn

Viễn tượng ấy không quá xa vời nếu chúng ta, tập thể người Việt tị nạn, đồng lòng dồn lực để đầu tư cho thế hệ tương lai kể từ ngày hôm nay. Dưới đây là kế hoạch phác hoạ mà tôi chia sẻ với những người có lòng ở nhiều nơi.

Mỗi cộng đồng mỗi năm đào tạo 5 cho đến 10 người trẻ, ở lứa tuổi 20 đến 40. Họ sẽ được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chuẩn: khả năng, tinh thần phục vụ cộng đồng, tính tình và đạo đức. Những tuyển sinh này sẽ được huấn luyện kỹ lưỡng trong 6 tháng về khả năng quản trị và lãnh đạo. Mỗi tuyển sinh sẽ áp dụng những điều học hỏi vào một dự án trong cộng đồng và sẽ tường trình thành quả khi hoàn tất khoá đào tạo. Tôi đã sắp xếp với một tổ chức chuyên huấn luyện kỹ năng quản trị và tài năng lãnh đạo và đang thảo luận về chi phí đào tạo. Khi hoàn tất khoá đào tạo, các tuyển sinh này sẽ là vốn quý của cộng đồng. Họ sẽ giúp cộng đồng ở mỗi địa phương tiến xa trong mọi lãnh vực sinh hoạt từ kinh tế đến chính trị, từ xã hội ở Hoa Kỳ đến dân chủ ở Việt Nam.

Chúng ta không ngưng ở đó. Mỗi địa phương sẽ chọn một người từ đội ngũ lãnh đạo đã được đào tạo để tham dự hội nghị hàng năm của những bộ óc lớn của nhân loại về lãnh đạo và quản trị. Tại hội nghị này các nhà lãnh đạo và quản trị tài ba, những nhà nghiên cứu và những giáo sư nổi tiếng về lãnh đạo và quản trị chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với một số nhỏ những người được tuyển chọn kỹ lưỡng. Tôi tin chắc rằng sau khi tiếp cận với họ các người trẻ Việt sẽ thay đổi cách nhìn về chính mình và về thế giới và sẽ rất nhanh chóng tự nâng mình lên tầm hoạt động quốc tế. Khi trở về, họ có nhiệm vụ truyền lại những điều đã học hỏi cho đồng bạn trong nhóm lãnh đạo ở địa phương. Tôi có thể sắp xếp để một số người Việt xuất sắc tham dự hội nghị ấy.

Nhà trường Hoa Kỳ không đào tạo về tài năng lãnh đạo mà chỉ huấn luyện về khả năng chuyên ngành. Chương trình đào tạo này sẽ bổ túc cho chương trình huấn luyện chuyên ngành ở nhà trường. Như thế, một sinh viên ngành y, kỹ thuật, văn chương, nhân chủng, luật… sẽ được trang bị khả năng, bản lãnh, kinh nghiệm và đạo đức lãnh đạo và sẽ có cơ hội đạt vị thế lãnh đạo trong ngành nghề của mình. Được tuyển vào chương trình sẽ là một ưu đãi dành cho những người tài, đức, và có lòng. Nó sẽ tạo cơ hội để họ thăng tiến trong ngành nghề. Đó sẽ là niềm hãnh diện của cá nhân, gia đình và cộng đồng địa phương.

Vì tiêu chuẩn tuyển chọn là tinh thần phục vụ cộng đồng và sự thành đạt của mỗi em là do nỗ lực đầu tư của cả cộng đồng, chúng ta có thể kỳ vọng và tin tưởng rằng các em sẽ tiếp tục gắn bó với cộng đồng, và sẽ kéo cộng đồng đi lên cùng với mỗi bước thành đạt cá nhân. Họ sẽ hiểu rằng đóng vai trò lãnh đạo ở tầm vóc quốc gia và quốc tế chính là sứ mạng đối với cộng dồng và dân tộc.

Khi đã có một lực lượng lãnh đạo bản lãnh, tài giỏi và đạo đức làm chủ lực thì cộng đồng Việt ở hải ngoại sẽ có căn cơ để góp phần thay đổi Việt nam. Vai trò quan trọng nhất của chúng ta ở hải ngoại là quốc tế vận. Đội ngũ 500 người lãnh đạo tài ba sẽ tăng vượt bực khả năng quốc tế vận ấy.

Trong 3 tháng qua, tôi đã đi nhiều nơi để trình bày kế hoạch đào tạo đội ngũ lãnh đạo cho cộng đồng này. Ở đâu cũng có những người trẻ phấn khởi và sẵn sàng nhận lãnh trọng trách lãnh đạo và sứ mạng đưa cộng đồng đi lên.

Chương trình đào tạo sẽ cần ngân sách cho người huấn luyện và để gởi người của chúng ta tham gia hội nghị quốc tế về lãnh đạo và quản trị. Đây là một đầu tư cần thiết cho chính cộng đồng, cho xã hội Hoa Kỳ, và cho đất nước Việt Nam. Ở đâu cũng có những người lớn háo hức và vui lòng yểm trợ công tác đào tạo lãnh đạo tương lai.

Chúng ta hãy cùng nhau vun xới cho măng chóng mọc, trước khi tre tàn.

Chúng ta hãy cùng nhau đầu tư cho cộng đồng, xã hội và đất nước.

Nguồn: Nguyễn Đình Thắng, Mạch Sống

2 Phản hồi cho “Kế hoạch 500 cho 5 năm”

  1. Le duc Thong says:

    Hoan ho Tien si Nguyen Dinh Thang.
    Rat mong cac thuc gia va cac bac trong cong dong tich cuc yem tro cho ke hoach nay. Kinh

  2. lacv says:

    Mot Y-tuong TOT va co TAM NHIN XA.Hoi Van-Hoa va Khoa Hoc o Houston da biet nhin xa va tien phong di dau rat lau roi.Hy vong cac cong-dong ngoi lai voi nhau de ban cai va thuc-thi ke-hoach.Mong lam thay!!

Phản hồi