WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Văn phòng chính phủ ngang nhiên lập quỹ đen

Qua một số bài phân tích về quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng chính phủ mới thấy khả năng quản lý, tham mưu giúp việc của lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Chính phủ “giỏi” như thế nào.

Là cơ quan hành chính cao nhất  của nhà nước, là cơ quan tham mưu giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và cũng là nơi tập hợp cán bộ giỏi của các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương nhưng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ không nắm được hay cố tình không biết các quy định hiện hành nên đã ký các quyết định trái luật như vậy. Văn phòng Chính phủ tự cho mình là cơ quan siêu bộ , không cơ quan nào được phép kiểm tra, giám sát hay nơi gần với Chính phủ nhất lại là nơi thể hiện sự “trên bảo dưới không nghe” rõ nét nhất.

Các đơn vị sự nghiệp của Văn phòng Chính phủ được ngân sách nhà nước cấp cho số tiền chắc chắn không nhỏ để đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Với điều kiện và khả năng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp này thì số tiền chênh lệch thu chi chắc chắn không dưới con số vài chục tỷ đồng. Một điều vô lý hết sức là các đơn vị này đã nộp tới 40 % tiền lãi của mình cho cán bộ, chuyên viên Văn phòng  Chính phủ chia nhau.

Theo nguyên tắc thì sau khi các đơn vị trích lập các quỹ theo quy định hiện hành, phần lãi (nếu còn) phải dùng để tiếp tục tái đầu tư để giảm nguồn chi ngân sách hoặc nộp lại ngân sách nhà nước chứ không được tự ý thành  lập các quỹ riêng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vì lợi ích riêng của đơn vị mình  tự ý xé rào để lập nên cái gọi là “quỹ hỗ trợ người  lao động Văn phòng Chính phủ”. Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã sử dụng số tiền vài chục tỷ đồng mỗi năm này như thế nào? Cán bộ, chuyên viên Văn phòng Chính phủ được hưởng bao nhiêu phần trăn từ “quỹ hỗ trợ này”, các quỹ này có bao giờ được kiểm tra, giám sát thu chi hay chỉ một số người nắm rõ và sử dụng vào mục đích riêng?

Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ đã rất “sáng suốt” khi nghĩ được ra cái gọi là “Quỹ hỗ trợ người lao động” để hợp thức hóa cái quỹ đen của mình. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ có biết việc làm này của Văn phòng Chính phủ không, hay  chỉ kiểm tra, giám sát các đơn vị khác mà quên không kiểm tra chính ngay trong nhà mình nên đã để Văn phòng Chính phủ ngang nhiên lập quỹ đen như vậy. Nếu các bộ ban ngành và các cơ quan khác cũng làm như  Văn phòng Chính phủ  thì kỷ cương phép nước có còn được tôn trọng?

Mong muốn rằng kỷ cương, phép nước cần được thực hiện nghiêm túc ngay từ cơ quan cao nhất của Nhà nước để người dân thấy rằng họ đóng thuế đúng để xây dựng Tổ quốc như các khẩu hiệu vẫn được  biểu trưng trên đường phố.

Bài do Luật Nhân gửi tới Đàn Chim Việt.

Đọc bài cùng chủ đề: Văn phòng Chính phủ được phép có luật riêng?

2 Phản hồi cho “Văn phòng chính phủ ngang nhiên lập quỹ đen”

  1. Mỹ Thiện says:

    Không có luật nào cho phép bất cứ 1 cơ quan ,đơn vị nào có quyền ;lập quĩ này quĩ nọ? nếu đúng việc ông Bộ Trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ lập quĩ để gọi là hỗ trợ lao đọng là vi phạm luật và nguyên tắc quản lý … chúng tôi dân lành mong sự thật được phanh phui để dẹp bỏ và thanh trừng các loại quan thâm dân mới hết khổ, cán bộ công chức bình thường không bao giờ có bổng hay lộc mới được yên

  2. Le Thien y says:

    “Luật” chỉ̉ áp dụng cho dân đen, cán bộ và đảng không hề tuân thủ luật nên làm gì có luật riêng ?
    Tuy nhiên, cũng cần đặt vấn đề cho “rộng đường dư luận” Kêu gọi NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
    mà đảng luôn VI PHẠM HIẾN PHÁP, CÁN BỘ LỘNG HÀNH, THAM Ô, HỦ HOÁ, ĐƯỢC ĐẢNG BAO CHE CÔNG KHAI; NÓI GÌ ĐẾN CÔNG LÝ, CÔNG BẰNG, làm gì chẳng dám NGANGNHIÊN?

Phản hồi