|

Làm người Việt Nam

Chào mừng Thăng Long Ngàn năm,Cảm nhận khi đọc “Kiến nghị“ của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ trên Đàn Chim Việt online

Mỗi con người hãy góp một bàn tay. Ảnh On the net

Mỗi con người hãy góp một bàn tay,
Với trí tuệ và lòng nhiệt huyết;
Hóa giải hận thù hay là chết?
Thăng Long ngàn năm, Nước Việt muôn đời!

Sinh dưới trời Nam, được sống LÀM NGƯỜI,
Phải biết quý máu xương Tiên-Tổ,
Không được quên nỗi nhục nhằn, tủi hổ,
Ngàn năm nô lệ Bắc phương!

Tiền Nhân ta đã sống kiên cường,
Với trí tuệ, và hiên ngang, uy vũ:
Yếu thắng mạnh – bao lần xua giặc dữ,
Bởi biết đồng lòng, bởi biết bọc đùm nhau.

Hơn thú rừng là biết thương đau,
Là không say xả thịt da đồng loại;
Hãy nhắc nhau để cùng nhớ mãi:
Người Việt Nam Nhân hậu, Kiên cường!

Thăng Long ngàn năm, Nước Việt trường tồn,
Hạnh phúc đời tôi là làm người dân Việt;
“Hòa hợp nhân tâm, chống họa xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp“,
Tiếng Non sông – Tiếng của LÒNG NGƯỜI.

© Bùi Tân Phong

© Đàn Chim Việt

Phản hồi