WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Năm 1975, sau khi chiếm được miền Nam, CSVN đưa ra chiêu bài hiệp thương  “ thống nhất đất nước về mặt nhà nước”, có nghĩa là xóa đi cái chính phủ bù nhìn gọi là Cộng hòa lâm thời miền Nam Việt Nam và cái Mặt trận ma do họ dựng lên để đánh lừa dân Việt Nam và dư luận thế giới, nhưng đến khi thành công rồi thì họ tìm cách giải tán và lập nên một nước có tên dài lê thê, đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam. Chính cái tên nước này đã đưa đất nước đến cảnh đói nghèo trong suốt 10 năm đầu gọi là thời bao cấp. Đứng truớc suy nguy vong của đất nước bên bờ vực thẫm, đảng CSVN lại vội vã quay sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN lấy kinh tế quốc doanh chủ đạo để mong cứu vãn “ thành quả cách mạng” nên giữ lại cái đuôi con nòng nọc “ định hướng XHCN” và vì thế đã gây thắc mắc cho một số người, điển hình như tướng Trần Độ:

Cái đuôi "định hướng XHCN" giống đuôi con nòng nọc?


“ Định hướng XHCN”, đúng hay không đúng?

“  Kinh tế quốc doanh là chủ đạo”, phải hay không phải?

“ Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa đúng, vì ta có phải là nước XHCN đâu. Có nên lấy lại tên nước là VNDCCH?? ( NKRR trang 74 )

“ Ta thường hứa hẹn xã hội XHCN là xã hội hoàn toàn tốt đẹp không có nghèo khổ, không thất nghiệp, trộm cắp và đĩ điếm. Thế mà sau hơn 25 năm ta xây dựng xã hội Việt Nam lên CNXH thì xã hội lại càng nhiều tệ hại hơn, đặc biệt là tệ nạn tham nhũng có nặng nề hơn nhiều nước không XHCN???” ( NKRR trang 84 )

Tiến sĩ Cù huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của phóng viên Mặc Lâm việc thắc mắc về cái tên nước như sau:

“ Cha ông ta trước đây lấy Việt Nam làm quốc hiệu, ngoài ra không có thêm những từ gì nữa. Thế thì tại sao bây giờ chúng ta không thể bắt chước cha ông mà lấy Việt Nam làm quốc hiệu?..

“ Nước Việt Nam sẽ trường tồn vĩnh viễn, chế độ chính trị có thể thay đổi, có thể kế tục nhau nhưng Việt Nam trường tồn vĩnh viễn. Cho nên tôi cho rằng cái việc mà các chính thể chính trị lại lấy cái tiêu chí của mình để ghép vào Việt Nam thì tôi cho cái đấy là nó không đúng với sự trường tồn của Việt Nam”. (Đàn chim Việt online ngày 1-9-2010 )

Cái tên nước mà kèm theo cái thể chế chính trị vào đó thật là một sự đánh tráo,  dối lừa, cho nên ngay đến bây giờ họ cũng không thể giải thích cho ổn được:

“ Kinh tế thị trường định hướng XHCN là tên gọi một hệ thống kinh tế được đảng CSVN sáng tạo và chủ trương triển khai tại VN từ thập niên 1990. Cho đến nay, chính đảng CSVN cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ  về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà chỉ có giải thích hạn chế và chung chung rằng, đó là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước”. ( Vikipedia online ngày 5-9-2010 )

Bổ sung cho bản cương lĩnh năm 1991 hội đồng lý luận trung ương và trường Đại học Kinh tế quốc dân ngày 22-9-2009 tổ chức hội thảo khoa học, GS TS Nguyễn văn Nam khẳng định:

“ Dân tộc Việt Nam muốn‘ sánh vai với các cường quốc năm châu’thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài kinh tế thị trường. Bởi vậy, mô hình kinh tế tổng quát mà đảng xác định với vế đầu là‘ kinh tế thị trường là hoàn toàn đứng đắn và sáng suốt. Tuy nhiên khi gắn vế sau vào, tức yếu tố XHCN thì phát sinh nhiều quan điểm khác nhau...

“ Theo GS Nguyễn đức Bình thì trước hết công thức này quá chung chung, trừu tượng, kinh tế thị trường có thể hiểu được, chỉ cần ra đường là thấy nhưng định hướng XHCN chẳng thấy đâu. Hơn nữa, quá độ lên XHCN còn bao nhiêu yếu tố cơ bản khác chứ không chỉ là kinh tế thị trường. GS Bình cũng nhấn mạnh: “Kinh tế thị trường tự bản thân nó không mang thuộc tính định hướng XHCN. Trái lại, thuộc tính tự nhiên của nó là tiến lên chủ nghĩa tư bản

“ GS TSKH Lê du Phong cho rằng: Vì khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN khó giải thích rõ ràng nên nó làm cho chúng ta không triệt để trong đổi mới tư duy kinh tế. Từ đó, cơ chế, chính sách và các giải pháp tổ chức, quản lý nền kinh tế chúng ta đưa ra không rõ ràng, dứt khoát và minh bạch”.

( Vietnamnet online ngày 23-9-2009 )

Mỗi lần trước kỳ Đại hội đảng thì cứ hô hào, kêu gọi đóng góp ý kiến, nhưng thực ra những bản góp ý mà trái với ý đảng thì được đưa vào xọt rác. Và rồi ý của lãnh đạo thì toàn đảng, toàn dân phải thi hành thôi. Trong lần này, trước kỳ Đại hội đảng lần thứ XI vào đầu năm 2011 thì “ vũ như cẫn”, cứ thế mà làm. Trong bài “ Dự thảo Bổ sung Cương lĩnh” ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn phú Trong:

“ Dự thảo khẳng định sự cần thiết phải phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của  nền kinh tế”.( Vietnamnet online ngày 5-9-2010 )

Kinh tế “ quốc doanh” do nhà nước chủ đạo là một nền kinh tế bị đảng CSVN lợi dụng để tham nhũng, đã làm kiệt huệ nền kinh tế của nước nhà. Nền kinh tế này đã bị chính những người Cộng sản chân chính cực lực bài bác, tuy nhiên những “ bọn lợi ích” vẫn “ sáng tai họ, điếc tai cày”. Họ càng ngày càng bày ra những tổ chức quốc doanh từ công ty, tổng công ty rồi tới tập đoàn…mặc dù họ không có người có đủ khả năng chuyên môn để điều hành. Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Vũ Viết Ngoạn nói rỏ quan điểm:

“ Nên dừng thí điểm mô hình tập đoàn”.

“ Đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng ( Bình Dương) thì tỏ ra“ thất vọng về các tập đoàn”! Có thể thấy các tập đoàn kinh tế nhà nước đang nắm giữ số vốn khổng lồ lên đến hơn 323.208 tỷ đồng, lớn nhất của đất nước…

“ Đẻ ra các tập đoàn nhưng chúng ta chưa hề có mô hình quản lý và thả nổi cho chủ tịch tập đoàn , các tổng giám đốc, giám đốc các công ty thành viên làm sao được vậy. Trong khi đó những đồng vốn lớn nhất của đất nước lại đang ở trong tay những nhà quản lý thiếu chuyên nghiệp, phiêu lưu và tinh thần trách nhiệm rất thấp này”. ( Bauxite Việtnam online ngày 8-9-2010 )

Đảng CSVN đứng trước sự bế tắc của con đuờng kinh tế XHCN 10 năm thời bao cấp sắp đưa dân tộc VN đến bờ vực thẵm và thấy được sự tan rã của các nước XHCN Đông Âu, do đó đảng CSVN mới hoảng hồn bám theo Trung quốc sáng tạo một đường lối kinh tế “ cứu đảng” mà các nhà khoa học, các giáo sư đại tài cũng không tìm được định nghĩa của nó cho nên có người ví kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng như con nòng nọc, không giống bất cứ loài vật nào ngay cả cha mẹ chúng. Khi sinh ra chúng sống ở dưới nước nhưng khi lớn lên thì:

“Đang là cá sống ở dưới nước bây giờ“ đổi mới” nhảy ngay lên cạn thì chết, và cũng xấu hổ với quần chúng nhân dân, do vậy muốn chuyễn từ cá sang ếch ( từ nước lên cạn ) thì phải dùng con nòng nọc làm trung gian, hơn nữa con nòng nọc chỉ cần bỏ cái đuôi là thành ếch, nên khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN( cái đuôi) là cái đáp ứng đủ hai yêu cầu nói trên.

“ Con nòng nọc chính là thời kỳ quá độ và là bước đệm để trứng ếch trở thành ếch một cách hoàn chỉnh. Cái vấn đề mấu chốt ở đây là cái Đuôi định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường cũng chính là cái đuôi con nòng nọc! Khi nào nòng nọc đứt đuôi, nó sẽ thành con ếch hoàn chỉnh, cũng như khi nào đảng ta

“ đứt đuôi con nòng nọc” ( bỏ cái đuôi kinh tế thị trường định hướng XHCN đi) thì khi ấy chúng ta sẽ là một nước tư bản hoàn hảo

“ Còn câu hỏi bao giờ con nòng nọc đứt đuôi? Xin trả lời, về mặt khoa học là khi nòng nọc tiêu hóa hết chất dinh dưỡng vốn có trong trứng của ếch, cái đưôi sẽ tự rụng, cũng như là khi nào cái danh cộng sản(cá ) gỉa vờ không lừa được ai nữa và khi các quan chức cộng sản vơ vét đầy túi tham, thì khi ấy giống như con nòng nọc tự rụng đuôi, đảng ta sẽ bỏ cái đuôi định hướng XHCN để hoàn thành là con ếch – tư bản với nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh”. ( Kami – Vikipedia online ngày 6-9-2010 )

Theo nhận định của tiến sĩ Hà sĩ Phu thì chính cái đuôi XHCN đã gây ra không biết bao nhiêu là trở lực để đất nước tiến lên. Đảng CSVN chỉ còn biết bám vào cái đuôi XHCN để tồn tại và chỉ buông ra khi nào đảng không còn hút máu xương của nhân dân được nữa:

“ Thể chế như một cơ thể bị xé đôi, nửa kinh tế thị trường muốn chạy lên phía trước, nửa định hướng XHCNcố lưu lại phía sau. Nửa kinh tế là Kinh tế trí thức, nửa Chính trị Mác Lê thì phản trí thức. Đây là một trường hợp phân thân của một cơ thể được ghép bởi hai nửa dị hợp, như người đi hai chân trên hai băng chuyễn ngược chiều nhau…

“ Nạn nhân khốn khổ trước hết của sự phân thân này là là ngành giáo dục: đã hòa nhập với thế giới( tư bản) đương đại mà vẫn phải đào tạo cái gọi là ” con người mới XHCN” thì nghệ sĩ xiếc bậc thầy cũng không làm được”. (Đối thoại online ngày 30-8-2010 )

Sự nguỵ biện và ù lì của những nhà đại trí thức CSVN cố sáng tạo ra một chủ nghĩa với nền kinh tế quái dị khả dỉ kiếm chác được giữa lúc tranh tối tranh sáng của cái thời kỳ gọi là“ quá độ”. Qua sự đổ vỡ của con tàu Vinshin, con chủ bài chính của cái quốc doanh chủ đạo chúng ta thấy được một sự lợi dụng để bốc hốt trong đó khá nhiều. Chờ xem đoạn kết của Vinashin ai là tác gỉa?

“ Một số báo và hãng thông tấn có uy tín ở phương Tây coi vụ Vinashin là dấu hiệu của việc khủng hoảng mô hình“ nhà nước chủ đạo” trong kinh tế Việt Nam…

“ Giám đốc Ngân hàng Phát triển Á châu( ADB) Ayumi Konishio ở Hà Nội được trích lời nói rằng:“ Hình thức hiện nay của việc quản lý các doanh nghiệp công ở Việt Nam là không hiệu quả”.

“ Thực ra các nhà kinh tế VN cũng đã nói nhiều lần về mô hình lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo trong một nền kinh tế đáng ra phải tuân thủ các nguyên tắc thị trường”. ( BBC online ngày 6-9-2010 )

Những cán bộ được bố trí vào tập đoàn làm kinh tế Vinashin nhưng lại chọn theo tiêu chuẩn chính trị ( hồng hơn chuyên) thì làm sao mà có hiệu quả được. Ta hảy xem những nhân vật điển hình của Vinashin vừa bị bắt đã làm những gì?:

“ Phá tàu đang thế chấp bán sắt vụn; ký hợp đồng mua tàu Hoa Sen trước khi lập dự án;sử dụng giấy tờ gỉa danh bộ TN-MT và Bộ Công thương…là những hành vi sai phạm nghiêm trọng của 4 cán bộ cấp cao Vinashin vừa bị bắt…

Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình thực hiện các dự án mua tàu Hoa Sen, đầu tư nhà máy nhiệt điện Sông Hồng và bán tài sản thế chấp tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu….

“ Chính phủ không cho phép mua tàu cũ để sử dụng nhưng ông Vũ và ông Phạm thanh Bình đã lập dự án hoán cải tàu Bạch đằng Giang. Đây là loại tàu do Vinashin mua với mục đích về để phá dỡ để bán sắt vụn. Tàu do Ba Lan sản xuất năm 1973.Ông Trần quang Vũ đã dùng con tàu này thế chấp tại công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy thuộc Vinashin để vay 106 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu quốc tế của chính phủ. Khi tàu không sử dụng được, ông Vũ đã cho phá dỡ để bán sắt vụn….Số tiền bán sắt vụn từ phá dỡ tàu cũng không được hoàn trả cho công ty Tài chính Công thương nghiệp tàu thuỷ. Hậu quả là tài sản nhà nước thế chấp bị mất”. (  VNR online ngày 3-9-2010 )

Một vụ bê bối gần đây nhất, trái mìn nổ chậm là vụ” “ Hàng trăm tỷ đồng lãng phí trong vụ thuốc Tamiflu”, ở đây tôi không đề cập đến những khuất tất nào mà gây ra sự cố mà chỉ cần đề cập đến cái hậu quả tai hại của kinh tế quốc doanh chủ đạo( bòn rút) đã làm thất thoát. Nhà nước CSVN có nghĩ rằng bao nhiêu tiền thiệt hại đó là công lao của biết bao người nông dân chân lắm tay bùn, biết bao người công nhân làm việc khó nhọc mới có được. Miệng các ông bà giờ này hể nói ra thì là bạc triệu, bạc tỷ thấy nó rất nhẹ nhàng, vì vậy nên không còn thấy được gía trị của đồng tiền do mồ hôi nước mắt của nhân dân làm ra để đóng thuế cho mấy ông, mấy bà phun phí, tom góp:

“Kết quả thanh tra cho thấy, chính phủ đã chi hơn 562 tỷ đồng để 4 công ty sản xuất gần 20 triệu viên thuốc, thế nhưng gần một nửa số thuốc này đã bị bỏ lảng phí, không hề được dùng đến và đến nay đã hết hạn sử dụng”. ( VNExpress online ngày 7-9-2010 )

Tiến sỹ Nguyễn thanh Giang trong lần trả lời phỏng vấn của tuần báo Việt Tide nhận định về sự lợi dụng của “ nhóm lợi ích” và tác hại của những doanh nghiệp nhà nước như thế nào, ông nói:

“Còn về doanh nghiệp nhà nước thì tôi cho rằng, càng ngày nó càng bộc lộ là thứ ăn tàn phá hoại đất nước, và dân không chịu được nữa rồi. Những người có quyền có chức thì họ chủ trương duy trì doanh nghiệp nhà nước. Dân chúng không hiểu tại sao lại phải cứ duy trì trong khi loại doanh nghiệp này phá nát đất nước. Dân chúng nghĩ rằng các vị quyền chức dùng doanh nghiệp nhà nước để ăn trên xương máu và mồ hôi của dân. Đó là loại bồ không đáy, chúng há hốc để ăn tươi nuốt sống xương máu của đồng bào”. ( Việt tide số 5 ngày 24-8-2001 )

Ngày nào còn kinh tế thị trường định hướng XHCN kinh tế quốc doanh chủ đạo là ngày ấy dân tộc Việt Nam còn phải lao động nô lệ từ trong nước đến ngoài nước và đảng CSVN còn sống trên xương máu dân tộc Việt Nam.

Đại Nghĩa (sưu tầm)

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”

 1. phan hue says:

  ăn nói vớ vẩn.lũ phản động.biến ngay khỏi đất nước này.lí tưởng của Đảng là của toàn dân tôc Việt Nam yêu nước, Nhà Nước là của nhân dân.chỉ 1 Đảng sẽ lun có con đường tốt đẹp nhât.Khi Đang lãnh đạo lấy lại chính quyền để được hưởng cs tự do thì các ng đang ở đâu. Giờ được hưởng thành quả thì quay ra phản động. Lũ mất nhân tính. Các người làm ta xấu hổ vì tiếng Việt giàu và đẹp như thế lại bị các ng sdụng với mục đích xấu. Dân tôc Việt Nam và đặc biệt là thế hệ trẻ là học sinh, sinh viên sẽ k bị các người lôi kéo đâu.Lũ xấu xa. Đừng bao giờ nói tiếng Việt nữa, các ng k xúng đáng.

 2. eddie mai says:

  ở đời nghèo lại mang cái tính tham cho nên khi nghe cs dụ bà con cứ tố cáo điạ chủ để lấy ruộng chia cho dân nghèo ở miền bắc .nhưng chỉ chia trong thời gian ngắn thì cs lại thu hồi để làm tập thể thì bỗng dưng đảng cs trở thành ông chủ có quyền lại có ruộng đất tài sãn. thì dân nghèo vẫn là nghèo lại mắc cái eo không dám nói không dám chống những ai chống thì tru di tam tộc .đó là một công thức thành công của chế độ cs vừa đánh vừa dụ .bao nhiêu năm cắm đầu cuối cổ tiến lên xã hội ảo xhcn
  lâu quá không tới đâu cho nên cs đẻ ra cụm từ ̣ ̣ thời kỳ quá độ để mỵ dân bây giờ lại gắn theo cái đuôi .kinh tế thị trường định hướng theo xả hôi chủ nghỉa. chỉ cái độc tài toàn trị làm cho mất đất mất biển và đaỏ HS và TS đảng cs tiếp tục bòn rút taì sản của quốc gia hết lớp này sang lớp khác
  những công ty quốc doanh là cái bình sữa vô tận để nuôi giòng họ con cháu của đảng cs

 3. vohoan says:

  Trong hiện tình ý thức hệ thế giới có hai hệ thống tư tưởng : đó là chế độ tư bản tự do dân chủ và chế độ cộng sản hay xả hôi chủ nghỉa. Sau khi chế độ cộng sản Liên sô và Đông Âu sụp đổ thì chế độ nầy ở trên thế giới trong tình trạng suy thoái rỏ rệt nếu không nói là lổi thời. Trên bàn cớ thế giới hiện nay một mạnh và một yếu.Như vậy thì đương nhiên cái yếu phải theo cái mạnh để thay đổi chớ không thể ngược lại. Như vậy thí xả hội chủ nghỉa ( cái yếu ) phải định hướng theo kinh tế thị trường là tư bản ( cái mạnh ) chớ không thể kinh tế thị trường định hướng theo xả hôi chủ nghỉa
  Còn nói theo luật tiến hóa thì sinh vật phải biến đổi để tiến lên ( khỉ thành người chẳng hạn ) chớ không thể giử cái củ mà tiến lên. Như con nồng nọc phải đứt đuôi để không con là nòng nọc ( evolution ). Đằng nầy con nồng nọc nó không chịu đứt đuôi thi nó là cái gì ?

 4. xuan binh says:

  Các ông Mác, Lenin, ông Hồ khi còn sống cũng tìm cách giải phóng con người khỏi sự khốn khổ mà họ gặp phải thôi , cái gì phù hợp với dân thì mình làm, không thì thôi.
  Còn như Đảng Cộng Sản độc quyền Việt Nam này mượn danh chủ nghĩa Mac-lenin,Hồ chí minh, chủ nghĩa dân tộc để trấn áp người dân mất đất, thu lợi bất chánh ,tham nhũng ì xèo, người dân khốn khó lên tiếng nói thì bị bắt tù. Thế thì sẽ có nhiều người nỗi dậy chống cái độc đảng một mình quái thai này thôi vì họ bị xâm phạm .
  độc đảng là thế, đa đảng sẽ có tiếng nói.

Phản hồi