WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhìn thế giới từ trên cao qua bộ sưu tập ảnh của Yann Arthus-Bertrand

Yann Arthus-Bertrand

Yann Arthus-Bertrand, quốc tịch Pháp, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1946 tại Paris. Ông là người con thứ hai và là con trai duy nhất trong gia đình. Catherine Arthus-Bertrand người chị gái và cũng là người cộng sự thân tín nhất của ông từ những năm đầu tiên ông bước chân vào nghề nhiếp ảnh cũng như đấu tranh vì môi trường, đặc biệt là môi trường sống của động vật hoang dã. Ông đã từng làm trợ lý đạo diễn vào năm 17 tuổi cũng như đã từng có dự định làm phim về đời sống của các sinh vật hoang dã từ năm 1965 (nhưng lại từ bỏ vào năm 1967 do một số lý do về tài chính!). Vào năm 1991, ông thành lập Altitude Agency – một “ngân hàng” ảnh báo chí và môi trường, đặc biệt là những hình ảnh với các góc chụp độc đáo từ trên cao. Và năm 1994, dưới sự bảo trợ của UNESCO, bộ ảnh “Earth from Above” (‘la Terre vue du ciel’) đã được xuất bản và đạt doanh số rất cao với hơn 3 triệu bản sách cũng như đã được dịch ra 24 thứ tiếng khác nhau. Năm 2000, triển lãm hình ảnh bộ sưu tập trên đã được thực hiện và đến năm 2008 thì xuất bản dưới dạng DVD.

Xin giới thiệu đến các bạn những hình ảnh trong bộ sưu tập “Earth from Above” nói trên.

Nguồn: Yann Arthur-Bertrand

Ảnh của Yann Arthus-Bertrand có thể xem thêm tại đây

1 Phản hồi cho “Nhìn thế giới từ trên cao qua bộ sưu tập ảnh của Yann Arthus-Bertrand”

  1. Tien Pham says:

    Ông này có xuất bản cuốn Earth From Above hay lắm. Hình rất đẹp. Cũng nên biết rằng thể loại aerial photography này rất nhiêu khê: Đồ chơi phải có gyrator để chống rung, mướn máy bay mấy bận (ít nhất 1 lần để khảo sát bãi chụp, lần cuối để chụp), máy bay phải có đồ nghề để nhiếp ảnh gia có thể nhoài người ra chụp mà kô sợ bị rớt, phải biết communicate với phi công, cho họ hiểu ý mình, etc.

Phản hồi