WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hồ Gươm chưa hết lễ hội đã tan hoang

Những hình ảnh ghi nhận từ phóng viên báo Bee cho thấy rằng mới trải qua 5 ngày “Đại lễ” hồ Gươm đã tan hoang. Cỏ cây nát bấy, hoa bị bứt trụi hoặc héo úa, rác rưởi ngổn ngang và hàng chục vắt vẻo trên các cây ven hồ để chờ xem “Cụ” Rùa nổi. Mấy triệu người từ các nơi ồ ạt đổ về Hà Nội biến thành phố vốn đã chật trội thành cái nhà trọ khổng lồ.  Ý thức dân chúng Hà thành vốn đã kém, trách chi dân quê.

Một ngàn năm Thăng Long, 4000 năm lịch sử mà than ôi, văn hóa thế này ư?

Leo cây để xem "Cụ" Rùa

Vài chục người trèo lên, cây nào không đổ?

Nơi đây từng là bãi cỏ xanh mướt

Áo dài ơi, duyên dáng làm sao!

Viết vẽ lên di tích lịch sử

"Trang điểm" cho tượng

Nơi mấy ngày trước là bãi cỏ

Nguồn: Ảnh Bee.net.vn.

Chú thích ảnh: Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Hồ Gươm chưa hết lễ hội đã tan hoang”

  1. Nguyễn Nghĩa says:

    Xem ảnh dân trèo cây mà thấy buồn cho dân tộc VN .ĐCSVN đã đẩy lùi văn hóa Việt nam quá xa.Năm 1954 khi người Hà nội đón đòan quân giải phóng , tôi thấy những trí thức mặc sơ mi trắng , cầm đàn ghi ta .Bây giờ lễ Thăng long 1000 năm , tôi thấy người leo cây quanh bờ hồ.Đây gọi là văn minh gì nếu không phải là văn minh ” khỉ leo cây”.Đưa người Việt nam về thời đại ” khỉ ” thực chỉ có CNCS mà thôi.

Phản hồi