WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay

Dự thảo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung và phát triển năm 2011” và các văn kiện Đại hội XI vừa được công bố hôm 15 tháng 9, bảo là để lấy ý kiến của nhân dân. Báo chí và các phương tiện truyền thông của Đảng đã đưa hàng loạt phản hồi tán thưởng, ngợi ca. Hầu hết đều hời hợt, nông cạn vì chẳng qua tất cả đều nói-theo-chỉ-đạo hoặc nói-lấy-được, không thấy cái trí và cái tâm đâu cả. May sao, đâu đó có thể đọc được một số ý kiến khá thấu đáo. Xin được lược ghi:

“Luận điểm“ Loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội ”chỉ nên xem là một phán đoán để ngỏ, đúng như thực chất của nó. Phán đoán này vốn không có ý nghĩa chính trị thiết thực ( không đề cập gì về thời gian, không gian, thời điểm, các lực lượng tác động, các phương thức ), vì vậy, càng không thể được coi là luận điểm xuất phát để xây dựng cương lĩnh chính trị. Tốt nhất là đưa khỏi dự thảo cương lĩnh một phán đoán chưa đủ cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn như vậy để tránh lầm lẫn trong nhận thức”.

“Những quan điểm bảo thủ được gán cho cái nhãn mác đẹp đẽ là trung thành với lý tưởng XHCN, đã bị lợi dụng cho những lợi ích phe nhóm với những đặc quyền đặc lợi phát sinh trong cơ chế thị trường. Nó hù dọa xã hội về mọi tai ương đe dọa, bóp nghẹt mọi ý kiến đòi thực hiện đúng nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước, chụp cho nó mọi cái mũ xấu xa… Đã có một bộ phận miệng nói XHCN, nhưng chân bước đi theo con đường man rợ mà chủ nghĩa tư bản từng bắt buộc phải đi qua vào một thời điểm lịch sử khác, trong giai đoạn tích lũy ban đầu: bóc lột, tàn phá thiên nhiên, bóc lột sức lao động, chiếm đoạt đất đai, của cải, tài sản nhà nước, lũng đoạn quyền lực. Đối với nó, XHCN là một khái niệm hoàn toàn trống rỗng, nhưng nó muốn lợi dụng đến cùng để che đậy bản chất thật và trục lợi, trước khi công khai xé bỏ hoàn toàn khi đủ điều kiện”.
(Bùi Đức Lại – nguyên cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đảng)

“Nếu biết cái đích đi tới được sau 35 năm độc lập thống nhất là thực trạng mọi mặt đất nước như hôm nay, liệu dân tộc ta trước đây có dám hy sinh chiến đấu hết thế hệ này đến thế hệ khác như vậy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?”
(Nguyễn Trung – cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan)

“Quyền sở hữu toàn dân là một khái niệm kỳ quặc … Đó là một sự “sáng tạo” chết người của những người được dân ủy thác. Không có cái gọi là sở hữu toàn dân. Đó chỉ là một từ được “sáng tạo” ra để duy trì “quyền sở hữu thực” của một nhóm cá nhân. Xét thực tế đó cũng chẳng khác gì quyền của vua chúa xưa kia, nhưng chí ít vua còn công khai tuyên bố rằng là của ông ta và có quyền ban, phát cho các cận thần”.
“Chính sự không rạch ròi này là nguyên nhân của trên 98% của các vụ khiếu kiện trong thời gian vừa qua. Đã đến lúc phải giải quyết tận gốc vấn đề sở hữu, nếu không tình hình khiếu kiện còn tiếp diễn và nhiều hơn có thể dẫn đến bất ổn xã hội trầm trọng và cản trở sự phát triển của đất nước ”.
(Tiến sỹ Nguyễn Quang A – nguyên viện trưởng viện IDS)

“Hai quốc gia Bắc Triều Tiên và Cuba kiên trì giữ nguyên mô hình xã hội chủ nghĩa xô viết, càng ngày càng lâm vào nghèo đói và bế tắc. Năm 2010 này, Cuba bắt đầu giao đất cho nông dân và các nhà đầu tư. Đầu tháng 9-2010, trả lời nhà báo Mỹ, ông Fidel Castro đã cho rằng đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Cuba trước đây không còn phù hợp”.

“Nhiều nhà nghiên cứu nhất trí rằng: chủ nghĩa xã hội khoa học thất bại vì thật ra nó còn không tưởng hơn cả những nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng tiền bối. Nó từ bỏ những giá trị văn minh mà nhân loại trải nghìn năm mới tìm thấy, rồi chọn cho mình những giá trị chưa hề được thử thách”.
“Lần này, dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội 11 viết: “ Kinh tế thị trường định hướng xã hội xã hội chủ nghĩa vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội ” ( Mục 1 – Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường).

Thật quá mù mờ và sai trái! Các nhà lý luận chúng ta lại quên những lời dạy cơ bản của Marx: “Vật chất có trước và quyết định ý thức”, và của Lenin: “Trên mảnh đất sản xuất cá thể, hằng ngày, hằng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản”!

“Ngay sau khi nhà nước cho phép kinh doanh tư nhân đã có những Đảng viên Cộng sản như Lê Kiên Thành (con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn) xin ra Đảng để được làm “nhà hữu sản mới”. Đó là những người thức thời và sòng phẳng. Nhưng chỉ vài ba năm sau, xã hội phát hiện có không ít người vẫn đang sinh hoạt Đảng, thậm chí còn đương chức mà đã là nhà hữu sản lớn bằng thủ đoạn đứng phía sau vợ con”.

“Ngày nay trên đất nước ta không phải chỉ có mảnh đất sản xuất cá thể mà đang có” những nhà hữu sản mới thoát thai từ tham nhũng, đạo lý kém hơn, chụp giựt hơn, lưu manh hơn “. Việc tìm cách đưa họ vào con đường phát triển tư bản văn minh, ngăn chặn họ hình thành những nhóm lợi ích đã là vô cùng nan giải rồi, huống hồ lại toan đưa họ vào định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ bằng các “nguyên tắc và bản chất” vô hình!
(Tống Văn Công – nguyên tổng biên tập báo Lao Động)
Trên đây chỉ là lược trích một số ít, mặc dầu đã có nhiều ý kiến thấu đáo khác nữa như vậy, một số cán bộ cách mạng kỳ cựu và trí thức vì quá bức bối vẫn yêu cầu tôi tiếp tục góp lời bàn thảo.

Tôi đang lưỡng lự chưa biết nên hành xử thế nào vì biết rằng nói với họ chẳng qua chỉ như “đàn gẩy tai trâu ”, “nước đổ đầu vịt ” thì bỗng nhiên, có cuộc hẹn giữa tôi với ông Đặng Quốc Bảo – nguyên ủy viên Trung ương Đảng – vào hồi 15 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2010.

Do có một cuộc trò chuyện lý thú khác trước đó kéo dài nên tôi đến trễ 25 phút. Người giúp việc ra mở cửa có ý trách: “Ông cháu đợi ông đã lâu quá rồi!”.

Ông Bảo kể tôi nghe về cuộc thời đàm giữa ông với ông Lê Đức Anh hôm 18 tháng 9 năm 2010. Ông Lê Đức Anh mời ba người đến nhà: trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Trọng Vĩnh và ông Đặng Quốc Bảo. Tuy nhiên, chỉ mình ông Bảo đến. Ý nghĩa cuộc thời đàm cuốn hút đến nỗi đã bắt đầu từ 9 giờ sáng, nhưng nếu không bị cái ngưỡng 12 giờ trưa chặn lại thì hai ông già ngấp nghé chin mươi vẫn chưa chịu rời nhau. Sang đến cuộc trò chuỵện này thì tôi cũng đã không thể dứt ra được nếu vợ tôi không gọi mobai đến nhắc trời đã tối và nhà đang chờ cơm.

Chuyện khá dài nhưng tôi chỉ xin ghi tóm tắt ở đây đoạn mở đầu câu chuyện mà ông Lê Đức Anh đã nói với ông Đặng Quốc Bảo một cách nghiêm trọng và cho là hết sức bức thiết.  Có 4 ý chính:

- Tình hình rất đáng quan ngại là hiện nước ngoài đang tích cực can thiệp vào vấn đề nhân sự Đại hôi XI của Đảng ta.
- Điều rất nguy hiểm là họ đang âm mưu dựng Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư.
- Người ngoan ngoãn vâng lời Trung Quốc đến mức vô nguyên tắc là Nông Đức Mạnh.
- Dẫu chưa thỏa đáng lắm nhưng trong tình hình này có thể là nên chấp nhận Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng Bí thư.

Những thông tin này dường như không thể tin được nếu trước đây mấy giờ không có buổi gặp giữa ông Nguyễn Văn Hội với tôi (mà vì câu chuyện với ông Nguyễn văn Hội khá hấp dẫn nên tôi trễ hẹn với ông Đặng Quốc Bảo).

Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, ông Hội từng làm đại đội trưởng ở cùng đại đội mà ông Lê Đức Anh làm chính trị viên. Trong phòng khách của ông Hôi có treo hai bức ảnh ông chụp chung với hai vị chủ tịch nước đã từng đến đây thăm ông mấy lần: Lê Đức Anh và Nguyễn Minh Triết.

Không biết có phải hữu ý không nhưng cả buổi trò chuyện, ông Hội đã trình bày với tôi khá chi tiết về ông Lê Đức Anh. Những thông tin từ ông Nguyễn văn Hội, cũng như những thông tin lâu nay vẫn được nghe vì đều không có điều kiện kiểm chứng nên không thể nào đánh giá đúng về ông Lê Đức Anh và trung tướng Nguyễn Chí Vịnh. Tuy nhiên, dù ông Lê Đức Anh có man khai lý lịch và đã từng làm mật thám cho Pháp … thì chuyện ông Lê Đức Anh nói với ông Đặng Quốc Bảo vẫn làm tôi nức lòng. Tôi tâm tình với ông Bảo:

- Đây là sự kiện rất hệ trọng và ngày hôm nay là một trong những ngày vui nhất đối với tôi trong những năm gần đây.

Tôi cho rằng, khác với mẫu người cố cựu, giáo điều nên thường kiên định lập trường như Trường Chinh, loại như Lê Duẩn, Lê Đức Anh linh hoạt hơn, thực dụng hơn, dễ xoay 180 độ hơn. Lê Duẩn từng theo Trung Quốc chống xét lại nhưng rồi cũng đã nắm tay Liên Xô đả Trung Quốc. Lê Đức Anh từng dựng Lê Khả Phiêu lên làm Tổng Bí thư nhưng lại đã quật đổ Lê Khả Phiêu không thương tiếc … Có thể Lê Đức Anh từng thần phục Trung Quốc khi đưa ra “ giải pháp đỏ ” và từng mang ơn Trung Quốc đã chữa bệnh cứu mạng cho ông ta, nhưng cũng có thể ông vì còn sáng suốt nên đã trở cờ? Mà trở cờ đúng.

Về Nguyễn Phú Trọng, trong bài “Rất đáng phàn nàn về ông Nguyễn Phú Trọng ”  đề ngày 7 tháng 5 năm 2007 tôi đã viết:

“Ông Nguyễn Phú Trọng qua chuyến viếng thăm Trung Quốc trên cương vị chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đầu tháng 4 năm 2007 vừa qua vừa không biểu thị được tự trọng dân tộc, lại có thái độ tự ty của kẻ chư hầu nên rất đáng chê trách ! ……tiếp ông Nguyễn Phú Trọng hôm 9 tháng 4 năm 2007, chủ tịch quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đã cao giọng căn dặn: hai bên cần “ giải quyết ổn thỏa vấn đề biên giới, lãnh thổ, thực hiện tốt các hiệp định liên quan, cùng nhau giữ gìn ổn định của vùng biền nam Trung Quốc”.

Thật là ngạo mạn và dớ dẩn. Tôi sang thăm anh như một người bạn láng giềng để giao hảo và xem có gì cùng có lợi thì bàn nhau hợp tác mà làm, sao anh lại dám giao nhiệm vụ cho tôi phải  “giữ gìn ổn định vùng biển nam Trung Quốc ”. Chỗ nào đúng là “vùng biển nam Trung Quốc” của anh thì anh lo mà “giữ gìn ổn định ” lấy chứ. Tôi có là tay sai, là chư hầu của anh đâu mà anh có quyền giao nhiệm vụ. Tôi cũng không thèm tham lam như anh để rồi lăm lăm làm mất ổn định cái “ vùng biển nam Trung Quốc ” nào đó của anh.

Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc tên là Tần Cương lại còn trâng tráo gọi hành động của ta là “xâm phạm chủ quyền lãnh thổ cũng như chủ quyền và quyền cai quản của Trung Quốc ” . Ông ta lếu láo trịch thương: “Trung Quốc bầy tỏ hết sức quan tâm việc này và đã giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam”.
(Tôi dù lớn, dù nhỏ cũng là bạn anh, anh có định nghiêm khắc thì cũng chỉ có thể nghiêm khắc với các con dân của các anh thôi chứ ! Ví dụ, hãy nghiêm khắc dạy con dân của các anh rằng đừng có dại dột noi gương cha ông mà kéo nhau sang vùi xác ở gò Đống Đa chẳng hạn …)

……rõ ràng kiểu hành xử của Trung Quốc như vậy, xét cách nào cũng không chấp nhận được. Thế mà ông Nguyễn Phú Trọng đã không có nổi một phản ứng, dù rất nhẹ nhàng, tinh tế. Ông vẫn dẫn vợ đi thăm thú đó đây thoải mái và cười vui hơi nhiều!

Đành rằng đang trong không khí “tay bắt mặt mừng”, chẳng tiện đối đáp chát chúa làm gì, nhưng ít ra khi Ngô Bang Quốc giao nhiệm vụ “giữ gìn ổn định Biển Nam Trung Quốc ”, Nguyễn Phú Trọng, chẳng hạn, cũng nên “ báo cáo ” lại rằng mong các đồng chí hãy giữ gin ổn định Biển Đông Việt Nam để thực hiện “ Chiến lược Biển ” quan trọng mà Hội nghị Trung ương IV của Đảng chúng tôi vừa nêu ra.

Phô trương thắng lợi chuyến đi, bài “Ấn tượng Trung Hoa” đăng báo Nhân Dân số ra ngày 11 tháng 4 năm 2007 trình bầy cuộc thăm viếng Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng viết: “ Đáng mừng là, cùng với thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, Trung Quốc đang thể hiện sự quan tâm ngày càng nhiều hơn tới Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam xây dựng một số nhà máy, công trình như : Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, nhiệt điện Quảng Ninh, nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám ở Ninh Bình …”.

Cả một nước Trung Hoa vĩ đại, “cùng với thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế ”, khi “thể hiện sự quan tâm ngày càng nhiều hơn tới Việt Nam ” mà chỉ hỗ trợ xây dựng được mấy nhà máy “thủ công” như thế. Vậy mà cũng “đáng mừng là” lắm sao!

Thế mà ông Nguyễn Phú Trọng cười vui hoan hỷ hơi nhiều, cảm ơn hơi nhiều, hứa học tập và noi gương hơi nhiều. (Vì vẫn còn đeo đẳng cái tư tưởng nô lệ ý thức hệ hơi nặng).

Ngạc nhiên hơn là, ông Nguyễn Phú Trọng oang oang báo cáo với Trung Quốc và với toàn thế giới rằng: “Từ ngày nhận lãnh cương vị chủ tịch Quốc hội, nước đầu tiên tôi đi thăm là Trung Quốc”.

……Nhẽ ra, dẫu ông Nguyễn Phú Trọng có muốn tranh thủ Trung Quốc như thế nào đấy thì ông cũng chỉ cần biểu thị bằng hành động là đã đủ. Nói ra như vậy hết sức vô chính trị. Chẳng nhẽ ông Nguyễn Minh Triết lên làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng chính phủ mà không sang thăm ngay Trung Quốc là không đúng bằng ông Nguyễn Phú Trọng hay sao? Chẳng nhẽ đối với Việt Nam, tất cả các nước đều chỉ được xếp hàng sau Trung Quốc hay sao?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chọn Nhật Bản, chủ tịch Nguyễn Minh Triết chon Lào là những nước đến thăm đầu tiên (chứ không phải Hoa Kỳ hay Trung Quốc) là rất thông minh. Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc trước để tháng 6 này chủ tịch Nguyễn Minh Triết thăm Hoa Kỳ thì cũng phải đạo thôi. Nhưng, như đã nói, chỉ cần biểu thị bằng hành động thế là đủ, hà tất phải “ nhất bộ nhất bái ” thiên hạ làm gì!

Có cụ cách mạng lão thành đặt câu hỏi: “Hay là họ muốn vỗ vào mặt nhau, muốn chèn nhau để được ưu tiên đón nhận ân huệ và sự bảo trợ của Trung Quốc? ” .
……Một thiếu nhi Tháng Tám của tôi khi xưa, sau này học đại học văn khoa với Nguyễn Phú Trọng cho biết rằng, ở lớp anh ta học rất bình thường, cũng chẳng có hoạt đông xã hội sôi nổi gì, vậy mà không biết nhờ đâu anh ta thăng quan nhanh thế?.

Thực vậy, ông Nguyễn Phú Trọng từ một học sinh trơn vào đại học. Đường đi thênh thang, dễ dãi quá khiến ông không có được cái tư chất, cái bản lĩnh, cái nghị lực của người được gian nan thử thách, được xã hội nhào luyện. Ông cũng không có thực tế tham gia chiến trường, không kinh qua hoạt động kinh tế hay khoa học công nghệ mà chỉ là một “ thợ cạo giấy ”. Hồi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội bị nhận xét là “ lú như Trọng ”. Phụ trách công tác lý luận thì toàn lý luận cùn. Sử dụng bừa bãi giấy mực, tiền của của nhân dân để “ nói lấy được ” những luận điểm cũ rich, lạc hậu đến mức đã thành phản động. Làm công tác tư tưởng bằng xiềng gông tinh thần, thuyết phục quần chúng bằng công an văn hóa và bằng tòa án xử theo chỉ thị”.

Càng đáng phàn nàn nữa là, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, khi chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng Lê Quang Bình yêu cầu báo cáo tình hình biển Đông với đầy những sự cố hết sức đáng quan ngại để Quốc hội xem xét thì Nguyễn Phú Trọng gạt đi và nói: Tình hình Biển Đông năm qua không có gì mới.  Sự lấp liếm thật là trâng tráo!

Cho nên, vấn đề hệ trọng hơn mọi vấn đề hệ trọng hiện nay là phải ngăn chặn cho được âm mưu của nước ngoài đưa Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư.
Vì sao đây là vấn đề hệ trọng hơn cả?

Hãy thử so sánh với vấn đề tham những. Tham nhũng đang là quốc nạn hết sức nhức nhối và tai hại. Tuy nhiên, dẫu người Việt Nam tham nhũng của nhau hàng chục, hàng trăm tỷ thì cũng không đau xót bằng bọn ngoại bang kia tham nhũng cả đất nước, cả dân tộc này. Họ không chỉ tham nhũng Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa ….mà còn mồi chài, đút lót để giành được hàng loạt hợp đồng béo bở để ăn bẫm (hơn 90% các dự án nhiệt điện đều do Trung Quốc thắng thầu!?). Rồi họ phá kế hoạch của ta (Tất cả 6 dự án điện do TKV ký với Trung Quốc: Cao Ngạn, Sơn động, Nông Sơn, Cẩm Phả 1, Cẩm Phả 2, Mạo Khê ) đều chậm tiến độ). Rồi biến đất nước này thành bãi rác chứa những đồ thải loại như xi măng lò đứng, như những nhà máy đường chưa hoạt động đã phải đắp chiếu.

Xâm lăng đã đành, thực dân đã đành, khốn khổ hơn, họ còn sẽ biến dân tộc này thành bầy lính lệ chiến đấu cho mục tiêu vươn lên đối địch với Hoa Kỳ của họ.
Thế giới nên đa cực, nhưng có chăng chỉ nên có Giêsu, Thích ca Mầu ni, Ala chứ không nên có Giêsu và Giuda.

Trung Quốc không những chưa có khả năng mà cũng chưa có tiền đề trở thành một cực của thế giới. Việc trưng ngọn cờ XHCN hiện nay chỉ là sự lừa bịp nhằm lôi cuốn những kẻ nhẹ dạ, ngu dốt tự nguyện làm lâu la cho họ. Chính Đặng Tiểu Bình thừa nhận rằng Trung Quốc chưa thể làm kiểu con cọp, con beo gì mà cũng chỉ có thể làm kiểu con mèo như tư bản thôi. Tư bản làm kinh tế thị trường, họ cũng phải xoay sang làm kinh tế thị trường. Tư bản thừa nhận tư nhân tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, họ cũng phải chuyển sang xã hội hóa y tế, giáo dục … Họ có theo Mác nữa đâu. Họ có làm xã hội chủ nghĩa nữa đâu. Nước của họ vẫn là cộng hòa nhân dân kia mà. Họ vẫn làm con méo tư bản đấy chứ. Có điều là con mèo mang mầu sắc Trung Quốc thì còn dở hơn con mèo tư bản rất nhiều. Không những không giầu mạnh hơn mà còn bất công hơn, khoảng cách giầu nghèo ngày càng doãng xa hơn, dân chủ nhân quyền tồi tệ hơn …

Thế mà, họ không chỉ dụ dỗ, mua chuộc được một số kẻ nào đó bằng lời hứa bảo vệ ngai vàng và bằng tiền mà còn bằng cái gọi là ý thức hệ!

Việc gì Nông Đức Mạnh phải sang Trung Quốc để ra tuyên bố chung: “ Hai bên cùng lập nhiều cơ chế hợp tác giữa các bộ, ngành, giữa các địa phương giáp biên giới hai nước, đặc biệt là cơ chế Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương để chỉ đạo và điều phối sự hợp tác Việt Nam- Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực ”. Việc gì giữa thời bình mà phải tuyên bố: “ Hai nước sẽ thiết lập đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo” ?…. Rồi xây dựng đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam nối thẳng từ Trung Quốc vào Hà Nội. Rồi thường xuyên mở các hội thảo chung Trung – Việt để lĩnh hội chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ chế độ …

Không biết người ta vô tình hay tình nguyện chấp nhận sự đô hộ mềm của ngoại bang một cách tội lỗi như vậy!

Sự nô lệ về ý thức hệ đã xúi bẩy và ép buộc người ta làm cải cách ruộng đất, giết hại hàng vạn đồng bào, đồng chí mình, trong đó có rất nhiều nhân tài kinh tế, nhiều người có công lớn với cách mạng. Rồi đẩy nhanh lên hợp tác xã cấp cao, phá họai nền nông nghiệp. Rồi diệt tư thương, tiểu thủ công, phá hoại công thương nghiệp … Thế chưa đủ đau xót sao, chưa đủ thúc giục lương tâm họ buộc họ phải thức tỉnh sao mà cứ u mê để ma đưa lối, quỷ dẫn đường mãi thế!

Cho nên, trong khi điều 4 Hiến pháp vẫn còn đó thì việc kịp thời ngăn chặn khả năng có một Tổng Bí thư thần phục Bắc triều là việc vô cùng hệ trọng không chỉ với ĐCSVN, mà cả dân tộc..

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm

© Nguyễn Thanh Giang

© Đàn Chim Việt

11 Phản hồi cho “Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay”

 1. Võ Hưng Thanh says:

  ĐÂU LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI

  Xã hội chủ yếu vẫn do các cá nhân chủ động. Các cá nhân này được phân bố ra khắp mọi lãnh vực của hoạt động xã hội.
  Yếu tố quyết định của mỗi cá nhân vẫn là ý chí, khả năng nhận thức, năng lực, phương tiện, hoàn cảnh và định mệnh riêng của họ. Nhưng đó mới là nói tới mọi hoạt động bình thường trong xã hội. Còn thực chất xã hội tổng gộp thì lại phát triển qua từng giai đoạn, thời kỳ, đều chỉ do khoa học và kỹ thuật quyết định hết cả. Phương diện lịch sử toàn thế giới cũng thế, phương diện mỗi đất nước cũng thế, và phương diện thực tế trong đời sống cụ thể ở mọi nơi cũng vậy. Nguồn của khoa học kỹ thuật đó chính là tri thức chuyên môn và cả sự tổ chức để khai thác, phát triển nó. Đó cũng là ý nghĩa các trong chức năng của các nhà doanh nghiệp. Bởi lẽ đó, kinh tế tập thể, kinh tế bao cấp trong thực tế đã không hề hiệu quả về mặt khoa học kỹ thuật như người ta vốn từng nhầm lẫn. Riêng Các Mác lại chỉ nhấn mạnh đến yêu cầu đấu tranh giai cấp trong kinh tế. Ông coi đó là nguồn gốc, hay động lực, động cơ của phát triển của xã hội. Song luận điểm của Mác thực chất là không thực tế, nó chỉ mang tính chất ý thức hệ triết học vốn dựa trên ý nghĩa “biện chứng” của Hegel, cũng là điều mà thực chất không có cơ sở khách quan khoa học. Điều này, cũng lại giống với hình ảnh của nhóm người cùng câu cá. Sự câu cá của mỗi người được hay không, nhiều hay ít vốn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng nếu tất cả những người đi câu đó đều cùng bỏ việc câu để chỉ cùng giành giật cần câu lẫn nhau, thì quả lại càng vô lý, và điều này thực chất chỉ làm hại cuộc câu nhưng không phải đẩy mạnh được kết quả cuộc câu như Mác đã nghĩ. Có nghĩa, nhiều lắm người ta cũng chỉ có thể tổ chức cuộc câu đó sao cho khoa học, hiệu quả, công bằng, nhưng không có nghĩa chỉ đi giành giật cần câu nhau mới tốt, và mới làm cho cuộc câu được kết quả. Sự kiện hợp lý hay vô lý trình bày ra như vậy thì ai cũng thấy được rồi. Bởi vậy, điều quan trọng nhất hiện nay của đất nước, cũng chính là cần thay đổi về một quan điểm nhận thức cơ bản, và nhất là làm sao tổ chức, điều phối được một guồng máy hoạt động về kinh tế làm sao cho có thực chất, cho khoa học, cho hiệu quả, phù hợp với tốc độ phát triển tối ưu, trong sự công bằng, hợp lý, đạt được yêu cầu cao nhất của xã hội mà không là gì khác.

  VHT

 2. Tran Tinh says:

  Cho nên, vấn đề hệ trọng hơn mọi vấn đề hệ trọng hiện nay là phải ngăn chặn cho được âm mưu của nước ngoài đưa Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư.
  Cai he trong nhat trong nhung cai he trong la DAT DANG csVN RA NGOAI VONG PHAP LUAT!

 3. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

  Thưa qúi đồng hương,

  Theo tôi ông Nguyễn Thanh Giang VỚ VẨN, vô công rỗi nghề nên đã để mất nhiều thì giờ đi hóng chuyệni chuyện tầm phơ tầm phào nơi các tay Cộng Sản gộc đã hết thời.

  Nếu ông Giang là một chiến sĩ dân chủ thật sự, tốt nhất nên TRÁNH XA lũ hủi này; cũng nhu động não tìm phương cách diệt gọn chúng nó, chí ít ra làm sao cho chúng câm mồm lại, đừng loan các tin đồn nhảm quanh cái đại hội CS sắp đến.

  Giờ này mà còn bàn luận cái gọi là “Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung và phát triển năm 2011”, cùng các văn kiện dành cho đại hội đảng CS, rồi mô hình gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghiã” bla bla bla

  Thối nhất là bàn về Lê Đức Anh, cùng với các tin tung ra từ LĐA trong việc sắp đặt lại nhân sự trong cái đại hội chết tiệt kia. Lại hẹn gặp với Đặng Quốc Bảo, vốn là bà con với Trường Chinh Đặng Xuân Khu, và y ta hiện nay là một “lão thành cách miệng” !
  Bạn già nói chuyện chơi chơi thì OK, nhưng dính đến chính trị thời cuộc nước nhà thì xin miễn nghe câu chữ từ các anh chị này ông Giang ạ. Ông chơi thân với Nguyễn Gia Kiểng, thường viết bài cho Thông Luận mà ko lẽ ko biết chuyện này sao nhỉ ?

  Tôi độ chừng, ông Giang ở lâu với CS, nên có thể mắc phải HỘI CHỨNG STOCKHOM mất rồi. Hay tuổi già nên ông lú lẫn, chỉ thích người ta để ý tới mình, đem các sự việc vô gia trị vì tính lỗi thời của nó, làm đề tài tán gẫu !

  Lại Mạnh Cường

 4. Trung hoàng says:

  Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay cuả người dân Việt, chính là phải nhận diện những thành phần thân Trung Quốc trong guồng máy lảnh đạo ÐCSVN, không phải để tiêu diệt mà loại dần ra khỏi các vị trí an ninh quốc phòng đất nước.

  Việc thân Trung Quốc hay thân với Hoa Kỳ là sự phải có trong giai đoạn nầy, cái lợi và cái hại cho cả hai phiá cũng đều phải có như nhau, nhưng mức độ nặng nhẹ hẳn nhiên là phải có sự khác biệt. Thân Trung Quốc cũng có tùng phục mà cũng có che để giử những gì cần phải giử. Thân Hoa Kỳ vì để mưu lợi riêng, mà cũng có vì phát triển, vì bảo toàn lảnh hải đất nước. Hổ tương ứng hợp thời đa cực, ắt phải có sự linh hoạt đắc dụng cuả nó, bước đầu chuyển hoá không thể thiếu cho sự thoát thai song sinh trong tương lai.

  Khi hai đưá bé song sinh từ một bụng mẹ, cho dù là Dân Chủ hay Xã Hội, Cấp Tiến hay Bảo Thủ thì tuy hai nhưng cũng là một mẹ sinh ra. Ðiều 4 Hiến Pháp cũng từ đó sẽ không còn là một tảng đá cản bước tiến cuả đất nước và dân tộc, sự sưả đổi trước hay sau giai đoạn song sinh thì cũng đáp ứng được lòng mong ước cuả mọi người dân Việt. “Quý nhau từng giọi máu đào, Ðể đem máu ấy nâng cao nước nhà.”. Bảo toàn tiềm năng tiềm lực dân tộc trước hiểm hoạ bá quyền bành trướng Trung Quốc, kêu gọi toàn dân Việt trong ngoài phải luôn tỉnh thức cảnh giác không ngừng. Tre tốt đan nia đan thúng, tre xấu cũng không bỏ đi, mà để làm củi vẫn còn tốt hơn là hoang phí cuả.

  Kinh tế thị trường định hướng xã hội Xã Hội Chủ Nghiã chỉ là một sáo ngữ không hơn không kém, che dấu hình ảnh tập đoàn đảng trị độc tài toàn diện với mọi hình thức. ÐCSVN muốn dựng lên một bộ mặt Xã Hội Chủ Nghiã để thay thế Cộng Sản thế giới đã bị nhơn loại lên án và tàn lụi với thời gian. Thực chất, Xã Hội Chủ Nghiã chính là cưả hậu thoát ra cuả Cộng Sản thế giới còn rơi rớt lại, phải mở cưả ngỏ hầu thông đường tồn tại để thống trị người dân trong nước. Một cụm từ lưà bịp, hơn là đúng với thực chất cuả nó.

  Cưả quyền tham nhũng tồi tệ trong Xã Hội Chủ Nghiã đã đánh mất sự cao cả cuả tính xã hội, sự tôn trọng con người cũng như thực hiện tính bình đẳng cuả Xả Hội Chũ Nghiã đã bị chính kẻ đề xướng nó chà đạp. Cưả quyền độc trị và ô dù bao che, phát sinh độ chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng cách biệt nghiêm trọng, biến Xã Hội Chủ Nghiã trở thành Tư Bản Ðỏ hoang dã, vơ vét bạo tàn gấp vạn ngàn lần giai cấp tư bản trong thế giới dân chủ tự do thị trường. Hãy nhìn cuộc sống xa hoa truỵ lạc cuả giai cấp thống trị hiện nay trong nước, sự tha hoá càng ngày càng tồi tệ mà không thể nào còn có thể chấp nhận được. Sự độc đảng toàn trị đó, rất đáng cho mọi dân Việt trong ngoài lên án trước Lịch Sử Dân Tộc..

  Bởi vì độc đảng một mình một chợ, vưà đá bóng vưà thổi còi, thì nạn tham nhũng cưả quyền là sự không thể nào tránh khỏi. Chính sự độc đảng toàn trị là nguyên nhân chính yếu nuôi dưỡng và tạo ra các thành phần tham nhũng. Ðảng nuôi dưỡng tham nhũng, để tham nhũng nuôi dưỡng bảo vệ lại cho sự độc đảng. Cái vòng tròn lẩn quẩn quái đản đó cũng chính là cái vòng kim cô, xiết chặt xiết chặt mãi trên đầu người dân Việt trong nước. “Làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, Như gà cồ ăn bẩn cối xay”. Những con gà cồ đó không lúc nào chịu rời cái cối xay, cho dù nó cũng biết đó là đồ bẩn thỉu đáng xa lánh.

  Dương nhờ âm mà hiển, âm nhờ dương mà tựu thành. Một âm một dương là cơ biến hoá cuả Trời Ðất, thể theo cái đạo to lớn đó mà chuyển hoá đắc dụng cho sự thông biến cần thiết hiện nay. Mở rộng song sinh như vậy, tạo niềm tin cho Việt kiều bên ngoài trở về cùng kiến tạo xây dựng phát triển đất nước, nâng cao tiềm năng tiềm lực dân tộc, cùng thể hiện trọn vẹn ý chí tự cường tự lực cuả toàn dân Việt, phần nào nó cũng làm kẻ bá quyền bành trướng cũng phải thận trọng chùn bước lại. Không cần phải hô hào ầm ỉ trước sự hung hãn cuả Trung Quốc, mà họ cũng phải lo sợ sự một lòng một dạ cuả dân Việt ta.

  Tôi vẫn có sự tin tưởng vào một số nhà lảnh đạo trong ÐCSVN hiện nay, sẽ có sự đột phá cần thiết trong giai đoạn nầy, đáp ứng được nguyện vọng chung cuả toàn dân Việt trong ngoài. Nguyện vọng cao cả đó chính là chận ngăn bá quyền bành trướng Trung Quốc, bảo toàn nguyên vẹn lảnh hải lảnh thổ đất nước, làm nền tảng cho một thể chế dân chủ mở rộng trong tương lai.

  Chuyển một bước ngoặc không phải chỉ riêng gì cho ÐCSVN, mà cho cả Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam, quyền tự chủ kiêu hùng cuả Cha Ông ta trải qua bao thời đại, trước kẻ bá quyền bành trướng luôn đến từ phương Bắc. Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam phải được đặt để trên lịch sử cuả ÐCSVN, không thể đặt để lịch sử cuả ÐCSVN lên trên, áp chế cả Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam. Mọi người dân Việt đều có lòng yêu nước và cũng có quyền được yêu nước như nhau, không thể nào gắn liền lòng yêu nước đó với bất kỳ một chủ thuyết hay một đảng phái nào.

  Với tấm lòng yêu nước nồng nàn đó trong tất cả dân Việt, tôi tin là sẽ có một sự chuyển hoá do chính thành phần cấp tiến hiện nay trong ÐCSVN, tình tự và ý thức dân tộc sẽ thúc đẩy họ hành động, trước hiểm hoạ bá quyền bành trướng ngày một gia tăng, thích ứng kịp lúc trong thời đại tin học liên kết mạng khắp thế giới, nhất là thời đa cực do chính sự thông đạt ngoại giao toàn cầu, luôn mở rộng không còn giới tuyến phân cách như ngày hôm nay.

  “Ước mơ thế giới lân hoà hảo,
  Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.”

  Và:

  “Ước mơ cho được Ðại Ðồng,
  Tràn trề khắp cả Lạc Hồng thảnh thơi.”

  Xin trân trọng.

 5. D.Nhật Lệ says:

  Nói một cách thẳng thừng,tên nào cũng vậy cả thôi vì BCT.đang bị Tàu khống chế.Từ xưa,qua những
  chuyện Tàu như Tam Quốc Chí,Hán Sở Tranh Hùng,Thủy Hử… cho đến Binh pháp Tôn Tử,Ngô Khởi
  v.v. và qua những nhà chiến lược như Trương Nghi…chúng ta đã thấy Tàu thâm độc và thủ đoạn hết
  cỡ,có thể nói ăn đứt thiên hạ từ Đông sang Tây (Tây chỉ có duy nhất Machiavelli).Hơn nữa,chủ nghĩa
  CS.còn sinh sản ra những tên bạo chúa giết hàng triệu người do chúng đã hệ thống hóa được tất cả mọi thủ đoạn chính trị tàn ác dã man nhất,tiểu nhân nhất làm thành quốc sách ở Nga, Tàu trong mấy chục năm qua,do đó bọn Tàu qúa khôn để chiếm nước ta theo kiểu “tằm ăn dâu” lặng lẽ,âm thầm bằng một số trong 36 kế cũng đủ rồi.Một trong những cách hiểm độc nhất là nắm BCT.bởi vì hiện nay
  các lãnh tụ chóp bu VC.đều bị Tàu cột chặt ngoài ý thức hệ còn thánh chỉ “16 chữ vàng,4 tốt” trời
  đánh này nữa.Hai người hiểu rõ Tàu nhất là cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch và thứ trưởng Trần Quang Cơ từng chỉ rõ trong Hồi ký của mình và đã cảnh cáo BCT.hồi đó nhưng chẳng có ai đủ khôn
  ngoan để nghe theo họ.Trái lại,nước ta ngày càng bị Tàu đưa vào qũy đạo,không thể nhúc nhích tự
  do gì được vì BCT.tự ý theo Tàu để được đàn anh “bảo kê” cho quyền lực thống trị nhân dân VN.
  mãi mãi.Đó chính là hiểm họa cụ thể của đất nước chúng ta.
  Dù tôn trọng người trí thức yêu nước NTG.nhưng tôi thấy ông có cái nhìn thiên về tình,chứ không phải lý trong vấn đề này.Hay ông chẳng biết chọn ai thì đành phải chọn người ấm ớ kiểu NTD.?
  Chẳng lẽ ông nghĩ NTD.có “dây mơ rễ má” vì rễ và con gái ở Mỹ nên ông an tâm hay sao ? Cái
  này xem ra đáng ngờ lắm.Nếu thế thì khác nào NĐM.ba phải đã ký với Tàu những hiệp định bá
  láp như khai mỏ Bauxite,lập đường dây nóng và nhất là ký Thông Cáo Chung với Tàu mà “hợp tác
  toàn diện” thì thật là đại họa cho nước ta vậy !

 6. Đào Đức Thịnh says:

  Dũng là dạng ngu lâu, ăn tạp, lưu manh…
  Trọng là dạng luồn lọt liếm láp xôi thịt….
  BCT hiện hành là một lũ thối nát ngu dốt phá hoại cần phải tống chúng về vườn hết.

  TBT do Đại hội bầu thì dứt khoát không cần phải là người đã là uv BCT.

  • Vũ Duy Giang says:

   TBT do ĐH bầu thì rứt khoát…là “đạo đức thiệt”!Vì”BCT hiện hành là 1 lũ thối nát,ngu dốt”nên đã khiến”Đồng minh tháo chạy”…về vườn hết!!! Không ai bằng đạo đức thiệt,có lẽ ngoài tác giả bài viết Nguyễn thanh Giang,vì”sang nên Vện bắt quàng gọi …anh”dù đáng tuổi bố?!

 7. Chưa bầu đã biết ai sẽ làm tổng bí thư, tin lọt ra ngoài rất nhanh nhưng người trong nước thì mù tịt không biết ất giáp gì. Những nhà cách mạng lão thành thời đánh Mỹ rất hung hăng vì Mỹ quá hiền nhưng đối diện với những tên côn đồ như họ Nông, Nguyễn Phú Trọng thì không dám nói. Các nhà cách mạng lão thành phải tập tính Đặng tiểu Bình, ngay cả vợ Mao ông không nương tay, có như vậy mới là người làm cách mạng chính cống.

  Bầu Nguyễn Tấn Dũng lên cũng không xoay nỗi tình thế, đã đến lúc VC nên đưa tay cho Tàu trói đưa về trại cải tạo Tân Cương để hưởng nhàn những ngày còn lại. Tàu bây giờ không ngu như trước năm 75, sau trận chiến khủng khiếp 79 Tàu đã tỉnh mộng thấy VC là loài không đáng làm tôi tớ, chơi với VC nay tuyên bố này mai tuyên bố khác, tốt nhất là hốt trọn cả bộ chính trị đem về Tàu trị tội là có thể làm bá chủ thế giới. Tàu dùng Nông hay dùng Trọng thì cũng thế thôi, tốn công đeo đuổi rốt cuộc những tình nhân đầy mộng mơ như Nông và Trọng có ngày cũng xé rào đi chung gối với kẻ khác. Theo chúng tôi đề nghị, Tàu phải hốt trọn bọn chúng để dân tộc VN chúng tôi có cơ hội thở, sống với VC thì chỉ làm kiếp nô lệ thay trâu.

  Tôi không phê bình ông Giang vì ông là người yêu nước, ông chọn ông Dũng là ông lầm rồi, tại sao ông không chon ông Bảo đưa lên làm tổng bí thư mà chọn thứ linh tinh như Dũng thì mất nước trong nay mai.

  Người Tàu bây giờ họ già giặn lắm, bài học phản còn đó, mục đích cuối cùng của Tàu ngoài tay bắt mặt mừng với VC nhưng khi có cơ hội là hốt trọn bộ chính trị và đặt hoàn toàn bộ chính trị mới và sẽ cho đất nước VN một quy chế đặc biệt như Hồng Kông, quyền tư hữu sẽ được tôn trọng tuyệt đối, quyền chính trị, dân sự sẽ được bảo đảm và quyền tự do ngôn luận sẽ được ưu tiên không giống như chế độ VC ngày hôm nay.

  Mất nước sẽ điều không tránh khỏi, ai cam đảm nướng mình cho VC khi có cuộc chiến bùng nỗ. Ngày xưa VC vô sản thì hăng say chiến đấu, nay giàu sang thì chơi trò giàu đổi bạn sang đổi vợ. Ngày xưa VC cần dân nghèo để làm bia đở đạn,nay chúng giàu thì chơi trò cướp đất, còn đem công an đàn áp dân hiền một cách dã man. VC bây giờ khôn lắm, tiền chúng ăn cắp của dân chúng đã chuyển toàn bộ ra ngoại quốc, đưa con cái du học , xin vào quốc tịch nước sở tại. Khi có biến thì di tản ngay lập tức để lại những tên vô minh còn ngu muội cầm súng cho VC bị Tàu bắt giải về trại Tân Cương học tập, nơi đó sống với dân hồi giáo, làm sao có cơ hội kháng chiến.

  Đã đến lúc nói tiếng yêu nước là người ta phì cười, tốt nhất phải theo thời cuộc mà tuyên bố rằng tôi yêu tiền, yêu đô la. Ngay tên Dũng cũng mua nhà, mua dinh thự ở Mỹ, chơi trò ấy làm sao mà kháng chiến. Không yêu dân mà cứ bắt dân yêu nước thì làm sao dân yêu nước.Ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố sẽ về vườn, sao ông ươn hèn thế, ông phải phấn đầu làm tổng bí thư để có cơ hội canh giử hòa bình thế giới. Ông không có khả năng chận bọn tham nhũng bên trong thì làm sao ông đủ sức canh giử hòa bình thế giới. Chưa đánh đã đầu hàng thì làm sao thể hiện tính anh hùng bất khuất của dân tộc có 4000 năm văn hiến. Tôi hơn hai mươi năm chống VC, tôi có bao giờ thất vọng đâu, tôi chỉ chờ ngày Tàu bắt các ông về Tàu trị tội để dân tộc này có ngày vùng dậy. Ngày đó là ngày vinh quang của dân tộc VN.

 8. Trực Ngôn says:

  Chó còn xủa , Đoàn Người cứ tiến.

  • Vu Duy Giang says:

   “Chó còn xủa,đoàn người bị”bịt mồm”(như LM.Lý)cứ tiến”,còn người ăn đầy mồm(thực ngôn)thì làm sao mà tiến được?!
   Ngoài ra củng có chó”lạ”sẵn sàng đón”tầu lạ”về VN”hốt chọn BCT”để cai trị VN như Hồng Kong!Nhưng coi chừng”tầu lạ”HK ăn thịt chó,mà có khi ăn cả thị”Vịt”phản bội Tổ tiên Việt nam đấy!

 9. Vũ Duy Giang says:

  Bài phân tích đúng tình trạng băng Đảng cầm quyền VN:TBT Nồng đức yếu(với Tầu,cho là người dân tộc Choa!)mới tiếp BT.quốc phòng Tầu Lâm quang Liệt(vào tối QK.Đài loan 10.10.2010,sau khi dự đại lể”1000 năm Bắc thuộc”!),và khi ôm hôn theo kiểu XHCN Liên Xô,thì bị ông Tầu né tránh,đẩy ra!Trước đó,ngày QK.TQ 01.10 ông Th.T.Phó Phạm gia Khiêm đến triều cống tại”Bắc bộ phủ”,cũng ôm hôn Quan Thái thú TQ tới lần thứ 3 thì thấy(qua TV quay) ông này ngượng ngạo,và mỉm cười khinh bỉ!!
  Nguyển phú Trọng(hay”trọc phú”!)chỉ là loại”ngu si,hưởng thái bình”,nên được TQ”chấm” làm TBT”tay sai” để cùng cai quản”thái bình dương”(vùng biển Đông thu hẹp còn Côn đảo cho VN!),sau khi Tầu tạm thất bại khi dụ dỗ Mỹ chia đôi Thái bình dương(và sau đó cả thế giới?!) để cùng cai trị dưới nhãn hiệu “ChinAmerica” .

Phản hồi