WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giáo Hội lên tiếng về vụ Cồn Dầu

Ngày 22/10/2010, Ủy Ban Hòa Bình và Công Lý thuộc Giáo Hội Việt Nam đã chính thức lên tiếng về vụ Cồn Dầu.

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp chủ tịch Ủy Ban này trong lá thư gửi tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp Đà Nẵng và Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Lệ, nơi sẽ xét xử 6 giáo dân Cồn Dầu cho biết: Nhiều điểm trong vụ này chưa sáng tỏ: về đất đai, về đối xử, nhất là chương trình này là chương trình tư nhân, không phải chương trình trọng điểm về an ninh quốc phòng của nhà nước.

Giám Mục cũng đề nghị để các bên đối thoại ôn hòa, nếu có xét xử thì cũng phải đúng trình tự pháp luật và các bị cáo phải có luật sư bào chữa.

Bức thư được gửi theo đường chuyển phát nhanh tới các cơ quan liên quan và tới thân nhân các bị cáo.

Được biết, Ủy ban Công Lý và Hòa Bình mới được thành lập hồi đầu tháng Mười. Việc gửi thư này có được thảo luận trước với Giáo Hội và theo yêu cầu của gia đình các bị cáo. 6 bị báo bị bắt hồi tháng Năm sẽ bị đưa ra tòa ngày 27/10 này.

Đây là công văn đầu tiên, mang số hiệu 01 của Ủy ban Hòa Bình và Công Lý thuộc Giáo Hội Việt Nam:

© Đàn Chim Việt

Đọc tin liên quan: Giáo dân Thái Hà cầu nguyện hiệp thông với Cồn Dầu

1 Phản hồi cho “Giáo Hội lên tiếng về vụ Cồn Dầu”

  1. duyen146 says:

    Hoàn toàn ủng hộ công việc đòi công lý cho nạn nhân Cồn Dầu của Đức Cha Nguyễn thái Hợp nếu đây là ý định trong sáng. Không thể dùng cường quyền để đàn áp dễ dàng như vậy. Bọn quỉ đỏ phải dừng tay và tôn trọng quyền căn bản của người dân.

Phản hồi