WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những dòng sông chia rẽ

Nhạc và lời Phạm Duy, Phạm Ngọc Lân đàn và hát
Những Dòng Sông Chia Rẽ là một ca khúc trong trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy, sáng tác năm 1963-64.
Trường ca Mẹ Việt Nam gồm 4 phần:
- Đất Mẹ
- Núi Mẹ
- Sông Mẹ
- Biển Mẹ
và một chung khúc tựa đề Việt Nam – Việt Nam rất nổi tiếng.

Ca khúc Những Dòng Sông Chia Rẽ là bài cuối cùng của phần thứ 3 Sông Mẹ.

Những Dòng Sông Chia Rẽ

Nước đi là nước không về
Chia đôi dòng nước chia lìa dòng sông
Chia đôi bên bờ bến lạnh lùng
Cho Ngưu Lang và Chức Nữ ngại ngùng
Chia đôi dòng sông Thương
Nước bên đục bên trong
Nước ân tình đổi thành ra nước căm hờn

Chia sông Gianh phân tranh mộng đồ vương
Chia con sông Bến Hải buồn thương
Nước yên vui từ nguồn
Bỗng gây nên điều buồn
Dòng lệ tuôn thành sông không có linh hồn

Chia anh em vì quên tiếng gia đình
Chia tay chân và cắt đứt ngang mình
Chia thân hình yêu thương
Cắt da thịt chia xương
Trái tim buồn còn hằn in vết thương lòng

Sông tang thương trôi nghiêng nhịp cầu sương
Cho thê lương điếm cỏ Hiền Lương
Nước sông trôi bềnh bồng
Thiếu bao nhiêu mặn nồng
Vì dòng sông, dòng sông chia rẽ đôi đường

Lũ con lạc lối đường xa
Có con nào nhớ Mẹ ta thì về.

1 Phản hồi cho “Những dòng sông chia rẽ”

 1. vohoan says:

  GIÒNG SÔNG TÔI

  Anh nghỉ đời anh như nước sông
  Gióng sông xuôi ngược nước bình bồng
  Thủy triều lên xuống anh chinh chong
  Nghiên mình soi bóng trên giòng sông
  Chợt thấy đời anh bao ước mông
  Bao giờ anh không ước mơ gì nửa
  Chừ ấy đời anh ở cuối sông
  Nơi ấy có trăng thanh dưới giòng
  Trăng khép huyền không anh ước mông

  VH

Phản hồi