WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lễ Tạ ơn của Ba Đình

Lễ Tạ ơn của Ba Đình ©Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Lễ Tạ ơn của Ba Đình”

 1. dan đen says:

  Nhớ ghé Ba Đình cúng bác cái phao câu,

 2. pt says:

  SANG – TRỌNG – DŨNG -HÙNG bán ĐẤT NƯỚC VN cho bọn giặc Tàu và mời HCĐ xơi con gà Tây đễ nhận lại số nhân dân tệ …được quy đổi ra dollars từ phương bắc …đễ giữ tình đ/c anh em láng giềng 4 tốt và 16 chữ ngu xuẩn …phó mặc cho dan tộc và đất nước VN đi về đâu không cần biết .

 3. Thích Thanh bình says:

  vẽ cũng được đấy.

 4. Long Binh says:

  hinh ve le Ta On cua Ba Dinh, con ga Tay, bi chat dau, that la cham bien, toi thiet tuong day cung la buc tranh, de cho HDGMVN nhin ma biet, su hoa hop, va dong hanh voi bon cuop Ha Noi, roi cung se den cho cac Ngai, trong nay mai,

 5. rom says:

  quá thâm thúy!

Phản hồi