WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:45:pm 16/11/11 Đăng ngày “November 16th, 2011”

Báo QĐND: Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng

Báo QĐND: Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng

Ngay tại cộng đồng hải ngoại, đã có không ít ý kiến khách quan, phản đối thẳng thừng âm mưu “cách mạng hoa sen”.

05:45:pm 16/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những luật nào là cần nhất?

Những luật nào là cần nhất?

Quốc hội trong nước vừa thảo luận sôi nổi về việc làm luật ở nước ta, về chương trình xây dựng pháp luật trong 5 năm tới.

05:27:pm 16/11/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Chính quyền xóa dấu tích tu viện Thái Hà?

Chính quyền xóa dấu tích tu viện Thái Hà?

Vụ việc diễn ra vào ban đêm, 23h ngày 16/11/2011, giống như việc xây công viên vào năm 2008 …

03:04:pm 16/11/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam năm 1965

Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam năm 1965

Năm 1965 Hoa Kỳ đưa 184.000 quân vào Việt Nam, năm 1966 tăng lên 385.000…

11:42:am 16/11/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tâm tư nhân ngày lễ Tạ ơn

Tâm tư nhân ngày lễ Tạ ơn

. Tôi vẫn có đủ lạc quan và sự tin tưởng, một phần bởi chính động cơ chính trực của mình, một phần vì sự quan tâm của nhiều đồng bào có tâm huyết với con đường dân chủ hoá đất nước và những thân hữu của gia đình.

11:29:am 16/11/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »