WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:26:pm 06/11/11 Đăng ngày “November 6th, 2011”

Chúng tôi hết sợ rồi

Chúng tôi hết sợ rồi

Khin Cho Myint 16 tuổi, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học thì Thế Hệ Sinh Viên 88 ở Rangoon phát động cuộc nổi dậy. Hẳn lúc ấy cô là một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống, bởi hơn 20 năm sau, giờ đây đang ngồi trước mắt tôi, cô vẫn xinh [...]

01:26:pm 06/11/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Thái Lan: Hơn 500 người chết vì lũ lụt

Thái Lan: Hơn 500 người chết vì lũ lụt

Giới chức Thái Lan hôm nay công bố tổng số nạn nhân thiệt mạng vì trận lụt lịch sử kéo dài hơn ba tháng qua ở miền bắc nước này là 506 người, trong khi nhiều nơi ở thủ đô Bangkok vẫn chìm trong nước. Trận lụt kéo dài từ tháng 7 đã nhấn chím [...]

12:27:pm 06/11/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chủ nghĩa Marx – Lenin

Chủ nghĩa Marx – Lenin

Nhân dân Liên xô, nhân dân các nước cộng sản Đông Âu đã có được hạnh phúc là đã sớm thoát khỏi cái chủ nghĩa phi nhân này, chỉ còn đau khổ một điều là nhân dân Việt Nam và một vài nước cộng sản còn sót lại phải chịu cảnh cơ cực lầm than, không biết đến ngày nào mới được tháo cũi sổ lồng!?

12:01:am 06/11/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »