1 Phản hồi cho “Rác Tàu mùa Giáng sinh”

 1. lê ngọc hân (dì tư bánh bèo) says:

  đây là thí dụ cụ thể của 4 tốt với An Nam
  1)nươc Việt đã là 1 tỉnh của Đại Hán ( cờ 6 sao )
  2)dân Việt đã là 1 bộ tộc của Đại Hán ( môi và răng )
  3)lãnh thổ và tài nguyên đất Việt đã là của Đại Hán
  4) nước Việt là bô rác của Đại Hán
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phản hồi