WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Ngô Đình Diệm: Chí sĩ và Tổng thống

 

Ngô Đình Diệm

Năm nay, 2011, Cộng đồng Người Việt nam Hải ngoại có nhiều nơi tổ chức lễ tưởng niệm Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu. Các năm trước, ở Âu châu , chỉ có Paris tổ chức lễ tưởng niệm vì nhờ có Cựu Bộ trưởngTrương Công Cừu (người có thành tích từ giã TT Diệm, đi thụt lùi làm bể chậu kiểng – nhiều người biết chuyện kể lại ), và tiếp theo, Cựu Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa, (người duy nhứt thân cận Cố vần Ngô Đình Nhu nhờ tài tiêm thuốc phiện cho ông Cố vấn – chính ông khoe một cách hãnh diện với nhiều người quen biết, nhứt là ông NVT, người giúp chở ông đi khám bịnh). Những người này đã lần lượt ra đi nên ở Paris, từ mấy năm nay, không còn người thân cận với gia đình Ngô Đình đứng ra tổ chức lễ. Tuy nhiên, ở giáo xứ Paris, tới ngày 1-11, vẫn có lễ cầu hồn cho người quá cố.

Đặc biệt năm nay, Giáo sư Hồ Nam Trân, quê Quảng Bình (dạy Hóa học tại Đại Học Thụy sĩ) dựng tượng Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trong vườn nhà ở Thụy sĩ, cạnh Hòn non bộ, và tổ chức lễ tưởng niệm với lối ba bốn mươi người từ nhiều nơi tới tham dự vào buổi trưa.

Hằng năm, trước và sau tháng 11, nhiều phát biểu về Cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu dưới những cái nhìn khác nhau, có khi mâu thuẫn nhau gay gắt tuy sự việc đã xảy ra từ nửa thế kỷ qua.

Hôm nay, nhơn dịp cuối năm, rảnh rang để nhắc lại chuyện xưa, chúng tôi nhắc lại vài chuyện về Cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm với ý chí làm Tổng thống, chín năm cai trị Miền nam, không với lòng riêng tư thương ghét. Và cũng không nhằm phản bác những ý kiến suy tôn vì trong những người suy tôn, có khá nhiều những bạn vong niên mà chúng tôi hằng kính trọng.

Ai bao năm từng lê gót

Việc trao quyền cai trị Việt nam từ Cựu Hoàng Bảo Đại qua ông Ngô Đình Diệm là điều dễ dàng vì áp lực chánh trị của Huê kỳ ở Sài Gòn lúc bấy giờ khá mạnh . Cưụ Hoàng Bảo Đại đã thấy quyền lực quốc gia ngày càng rời khỏi tay ông theo đà Pháp bị mất ảnh hưởng. Nhiều lần, Cựu Hoàng muốn về Sài Gòn nhưng mỗi lần như thế, ông đều bị ngăn cản, có khi ông bị ngăn cản ngay tại phi trường Orly của Paris.

Tình hình việt nam đã biến chuyển sâu xa theo chìêu hướng mới. Sau khi Điện Biên phủ thất thủ tháng 6/54, TT Eisenhower lên tiếng cảnh giác hiểm họa cộng sản nhuộm đỏ Á châu bằng thuyết  ”Domino”. Vatican thấy ngăn chặn Hà Nội với sự ủng hộ hùng mạnh của khối cộng sản quốc tế không có ai bằng Huê kỳ. Ở ngay tại chỗ, Hồng Y  Francis Spellman vận động cho ông Kennedy, người công giáo, đắc cử Tổng thống Mỹ và ủng hộ ông Ngô Đình Diệm về cầm quyền ở Việt nam để giữ Việt nam không rơi vào tay cộng sản. Hồng Y Spellman chọn ông Ngô Đình Diệm vì ông Diệm là người công giáo, mê say quyền lực và chống cộng quyết liệt để trả thù nhà. Vatican lo sợ mất Việt Nam vào tay cộng sản là mất đi bao nhiêu công lao truyền giáo từ thời Alexandre de Rhode.

Ông Ngô Đình Diệm được Hồng Y Spellman chọn cầm quyền ở Việt Nam còn vì một lý do tình cảm sâu xa. Năm 1948, nhân dịp ghé qua Sài gòn trên đường về Mỹ, Hồng Y Spellman được Giám mục người Pháp Cassaigne cùng với Giám mục Ngô Đình Thục đón tiếp niềm nở Năm 1951, đang ở New York, Lm Trần Văn Kiệm, được điện tín từ Âu châu ra đón Tổng giám mục Ngô Đình Thục và em là Ngô ĐìnhDiệm taị phi trường Idlewild (phi trường Kennedy bây giờ).  Sau đó  Hồng Y Spellman gởi ông Diệm ngụ taị nhà dòng các linh mục Maryknoll, New Jersey. Tuy đuợc Hồng Y Spellman bảo trợ, ông Diệm chỉ được Lm Trần văn Kiệm thăm viếng, đài thọ mọi chi phí cá nhơn, từ việc di chuyển, kể cả thuê khách sạn cho ông tiếp khách vì biết ông rất thanh bạch.

Cho đến  tháng 6/1953, ông từ giã Hoa Kỳ qua Pháp gặp Cựu Hoàng Bảo Đại nhận lãnh chức vụ Thủ tướng và về Việt Nam lập Chánh phủ thay thế Chánh phủ Bữu Lộc. Ngoài ra, ông Diệm còn là con nuôi của Hồng Y Spellman cùng với hai Lm Trần văn Kiệm và Nguyễn Đức Quý.

Lúc bấy giờ, nhiều người Mỹ cho rằng nếu không có Hồng Y Spellman nhiệt tình ủng hộ ông Ngô  Đình Diệm thì đã không có chánh phủ Miền nam Việt Nam (John Cooney, The American Pope; The Life ang Francis Spellman).

Về phía Pháp, Tướng Paul Ély, có tiếng là thân Mỹ, sau khi ông Diệm về Sài Gòn, hợp tác với Tướng Lawton Collins của Mỹ yểm trợ ông Diệm tại chức và cả về vật chất. Sự yểm trợ quân sự của Pháp chấm dứt tháng 6/1955. Vậy mà dư luận ở Việt Nam lúc bấy giờ không ngớt công kích “thực dân cấu kết với cộng sản ” chống lại Chánh phủ Quốc gia Việt Nam. Sự công kích này kéo dài dẫn tới cắt đứt bang giao giữa Sài gòn và Paris (Bernard Fall, Les Deux Vietnam, Payot, Paris, 1967, tg.295).

Riêng Cựu Hoàng Bảo Đại chẳng những đề cử ông Diệm làm Thủ tướng với toàn quyền, tức cả về quân sự, điều mà xưa nay Cựu Hoàng chưa từng làm, ông còn chấp thuận yêu cầu của ông Diệm được quyền sử dụng ba Tiểu đoàn ưu tú của NgựLâm Quân để thanh toán lực lượng võ trang của “Giáo phái”. Báo chí cũng không ngớt công kích Cựu Hoàng dung túng Giáo phái để có tiền bạc tiêu xài hoang phí và dựa vào đó giữ chiếc ghế Quốc trưởng. Ông chấp thuận lời yêu cầu của ông Diệm bị các công sự viên của ông phản đối, ông giải thích bằng mấy dòng ngắn tự tay viết gởi cho một vị phụ tá: “Tôi không muốn sau này người ta nói Bảo Đại đã chọn quyền lợi riêng tư trước quyền lợi đất nước” (Bernard Fall, sđd, tg 294) .

Tổng thống bằng suy tôn

Các lực lượng võ trang của Giáo phái Miền nam chống Tây và cộng sản từ 1945, giữ được  Miền Đông và Miền Tây yên ổn, nay bị ông Diệm thanh toán bằng giải pháp quân sự thay vì hòa giải như đã thỏa thuận (Cụ Trần văn Ân kể). Ông Ngô Đình Diệm bắt đầu chuẩn bị thế cầm quyền tương lai, tổ chức như một phong trào quần chúng chống Cựu Hoàng Bảo Đại. Ngày 30 – 04 – 1955, một “Ủy Ban Cách mạng” được thành lập tập họp đông đảo Đại biểu của 18 đảng phái và nhiều phe nhóm nhỏ họp Đại hội. Trong số Đại biểu, nổi bật hai TướngCao Đài, Nguyễn Thàng Phương và Trình Minh Thế, đưọc chuộc với giá khá đắt, hai cựu cán bộ cộng sản của Mặt trận Việt minh, hai nguời thuộc phe Đệ tam và Đệ tứ và hai người Bắc Quốc gia cực đoan (Le Monde, 4/5/1955, Bernard Fall trich dẫn, sđd, tg 295 – trong 2 ngươi Bắc quốc gia cực đoan, có lẽ 1 người là ông Nguyễn Bảo Toàn, chú thích riêng của NVT). Nhiệm vụ của Ủy Ban rất rõ ràng chỉ nhằm thuyết phục Đại hội truất phế Cựu Hoàng Bảo Đại, đưa ông Ngô Đình Diệm lên thay thế và đuổi Tây rút hết về xứ.

Năm 1945, Hồ Chí Minh yêu cầu Bảo Đại thoái vị với nghi lễ để chấm dứt thật sự chế độ Nhà Nguyễn. Nayông Ngô Đình Diệm cũng muốn Cựu Hoàng bị truất phế với đầy đủ tính chánh thống, nên ở Huế ông Ngô Đình Cẩn, em của ông Diệm, triệu tập cánh Hoàng thân tuyên bố bất tín nhiệm Cựu hoàng trong vai trò Quốc trưởng ngày 15/06/1955 và đồng thời tuyên bố ông Ngô Đình Diệm mới là người “Thề tranh đấu cho tự do”. Giờ chót có nhắc lại lời hứa giử ngôi Hoàng tử Bảo Long để duy trì nguyên tắc quân chủ nhưng bị bác bỏ mặc dầu đó là lời hứa của Ông Diệm trước Thánh giá (G. NguyễnCao Đức, JJRS 65,Impératrice Nam Phương, I,ternet).

Con đường dẫn Việt Nam tới một Chánh thể Cộng Hòa như vậy đã được vạch rõ.

Ngày 7 – 7/1955 kỷ niệm một năm ông Ngô Đình Diệm chấp chánh, Chánh phủ loan báo sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 – 10 để toàn dân quyết định số phận Việt nam theo chế độ Quân chủ hay chế độ Cộng hòa.

Trong lúc động viên dân chúng Miền nam tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý, Cựu Hoàng chẳng những không được có tiếng nói với cử tri mà còn bị bộ máy thông tin tuyên truyền của Chánh phủ cực lực “đấu tố”. Ông Donald Lancaster, Cố vấn Chánh trị của Tòa Đại sứ Anh ở Sài Gòn, phải lên tiếng phê phán “Cuộc vận động trưng cầu dân ý diển ra quá coi thường những nguyên tắc lương thiện và dân chủ đến nỗi Việt minh còn phải lấy làm khó chịu khi theo dõi ” (Donald Lancaster, Giải phóng Đông Dương Pháp, Oxford University Press, 1961, tg 398). Việt minh thấy bị “khó chịu” phải chăng vì ông Diệm đã áp dụng rập khuôn phương pháp tuyên truyền áp đảo đối phương của họ để đạt được kết quả như họ?

Kết quả trưng cầu dân ý dĩ nhiên đã biết trước :ông Ngô Đình Diệm nhận được gần như trọn vẹn số phiếu của cử tri, 98,2 %, Cựu Hoàng chỉ có 1, 1 % số phiếu. Miền nam Việt Nam trở thành Việt Nam Cộng Hòa.

Năm 1946, Chánh phủ  Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa của ông Hồ Chí Minh tổ chức bầu cử Quốc Hội đầu tiên và ông Hồ chí Minh thắng cử Dân biểu với 98 % số phiếu. Cố vần Mỹ, trước khi bỏ phiếu, nghĩ ông Diệm có được 60 % số phiếu bầu đã quá đủ để chánh thức xác định tư cách cai trị Miền nam nhưng ông Diệm không đồng ý, mà muốn phải được 98 %. Trong các cuộc bầu cử, kết quả trên 90 % thường chỉ có ở chế độ độc tài mà thôi.

Một Chánh phủ được 60 % dân chúng tín nhiệm là Chánh phủ bình thường, Dân chủ vì được bầu hợp pháp, lương thiện. Còn Chánh phủ được bầu với 90 % cử tri phải là Chánh phủ “Cách mạng”!

Nhưng trong quan hệ quốc tế, Chánh phủ có đắc cử với 100 % số phiếu cũng không phải là một trở ngại và bị LHQ tẩy chay vì ngay trong tổ chức quốc tế này, có không ít chánh phủ thành viên đắc cử nhờ gian lận không thua Chánh phủ Ngô Đình Diệm. Chỉ có điều, khi nhận lãnh trách nhiệm, ông Ngô ĐìnhDiệm luôn luôn hô hào là người giữ “tiết trực tâm hư” và lấy quốc hiệu là cây trúc! Cái khó là mình phản bội chính con tim của mình. Thế mà con người ta vẫn làm được!

Hoàn thành nhiệm vụ công cụ, “Ủy Ban Cách mạng” được giải tán ngày 15 – 01 – 56. Một số lớn thành viên lần lượt bị “vắng mặt”. Một số ít thoát ra được ngoại quốc và tố cáo những bí ẩn của biến cố trong năm 55-56 (Le Monde, 17 – 01 – 56 ).

Chánh phủ tổ chức Quốc Hội Lập hiến với 123 vị Dân biểu của 5 “đảng phái” và vài người độc lập. Dĩ nhiên không thể có Dân biểu thật sự đối lập. Ở những đơn vị di cư, các linh mục hướng dẫn cử tri đi bầu và giới thiệu ứng cử viên với cử tri. Sau 75, ở  Việt Nam, Việt cộng bắt chước cách hướng dẫn bầu cử này áp dụng thành chánh sách “đảng cử, dân bầu” rất thành công. Bà Ngô Đình Nhu đắc cử trong trường hợp này.

Nhắc lại để nhớ một số ứng cử viên Đại Việt, đắc cử, nhưng sau đó bị loại với lý do “gian lận bầu cử”. Năm 1959, Bs Phan Quang Đán đắc cử tại Sài Gòn với 35 000 phiều hơn ứng cử viên của Chánh phủ, bị an ninh võ trang kè theo sát ngăn cản không cho ông tới Quốc Hội tham dự lễ khai mạc. Sau đó, ông bị loại và bị truy tố về tội “gian lận bầu cử”.

Giáo sư Nguyễn văn Tương, nguyên Tổng Thư ký Quốc Hội, có nhận xét về Quốc Hội thời Đệ I Cộng Hòa “Ra phiên họp khoáng đại, Dân biểu ta chia làm hai khối: khối đa số và khối thiểu số, như tiêu biểu cho chế độ lưỡng đảng của Anh quốc. Nhưng đó chỉ là trò ảo thuật của cấp lãnh đạo, vì ở cấp cao còn có vai trò của Đảng Cần lao nhân vị hoạt động trong vòng bí mật. Người ngoại cuộc nói Quốc Hội lúc ấy là một cửa sổ giả, nghĩa là khi xây nhà, thì cũng phải có cửa cái, cửa sổ cho đủ bộ dễ coi, mặc dầu có những cái không cần thiết. Thay vì chú tâm trang bị cho nước nhà những bộ luật mới thống nhứt và tiến bộ, Quốc Hội chuyên ra các Quyết nghị ủng hộ Ngô Tổng thống …” ( Nguyễn văn Tương, Nước Non Xa, Huê kỳ, 2000,tg 113) .

Nếu so sánh cách bầu Quốc Hội các khóa 1946, 1960 và 1965 của Miền Bắc với cách bầu  Quốc Hội của Chánh phủ Ngô Đình Diệm ở Miền nam các năm 1956, 1959 và 1963, chúng ta sẽ thấy hiện rõ đặc tính đồng dạng và thuần nhứt.

Về truờng hợp ông Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống thì cũng không gì khác hơn ý nghĩa của đảng cộng sản dựng lên để  cầm quyền “đảng cộng sản nắm quyền vì có vai trò lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tây, chống Mỹ”, còn ông Ngô Đình Diệm có “công kết thúc chế độ quân chủ lâu đời, khai sanh ra nền Cộng Hòa”. Nên sau Hiến Ước Tạm thời 26-10-1955 truất phế Cựu Hoàng Bảo Đại, lẽ ra Chánh phủ đã phải tổ chức tổng tuyển cử chọn vị lãnh đạo nền Cộng Hòa mới, Hiến Pháp 26 – 10 – 1956 lại ngang nhiên suy tôn ông Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống.

Ngày 15 – 10 – 1961, TT Ngô Đình Diệm bằng Sắc luật 209TP, tuyên bố tình trạng khẩn trương trên toàn lãnh thổ, điều này đã không tránh khỏi dẫn Việt Nam Cộng Hòa trở thành một thứ chế độ “độc tài hiến định”.

Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời

Tới tháng 12 năm 1960, Chánh phủ Sài gòn giữ được 216, 4 triêu mỹ kim. Người Mỹ cho rằng viện trợ Mỹ quá thặng dư và về phía Chánh phủ Sài gòn không sử dụng đúng mức viện trợ Mỹ vì các Kế hoặch phát triển, từ Kế hoặch ngũ niên đầu tiên, không có kế hoặch nào hoàn tất. Khối lượng trữ kim lớn như vậy là điều bất thường cho một nước còn kém mở mang, chỉ thuận lợi cho tham nhũng và âm mưu chánh trị đen tối. Tờ Observer ở Luân-đôn có một bài chỉ trích Huê kỳ tại sao để cho Chánh phủ Sài gòn dành một trữ kim lớn như vậy bằng viện trợ phát triển mà không chịu dùng tiền đó xây trường học, bịnh viện đáp ứng cho nhu cầu học hỏi và sức khỏe khẩn trương của dân chúng? Đại sứ Ngô Đình Luyện, em út của TT Diệm, trả lời ngay trên cùng tờ báo ấy “Chánh phủ của tôi dành ngoại tệ thay vì dùng để mở thêm trường học và bịnh viện. Phải chăng chánh sách của bất kỳ Chánh phủ nào cũng đều lo bảo vệ nền độc lập tiền tệ bằng chính những phương tiện của mình?” (Observer, 8 và 22 – 62, Bernard Fall, trích dẫn, sđd,tg 351) .

Theo Giáo sư Nguyễn Hữu Châu, Bộ trưởng tại Phủ Thủ tướng rồi Phủ Tổng thống cho tới năm 1958, trong những buổi nói chuyện nhắc lại chuyện xưa tại nhà riêng ở đường Faisanderie, Paris XVI, Chánh phủ Ngô Đình Diệm giữ tiền riêng là do ý của ông Ngô Đình Nhuđể làm quĩ đen nuôi và phát triển lực lượng an ninh nhằm củng cố chế độ. Vì nhiều lần phản đối việc này mà ông phải bỏ trốn qua Miên, rồi Paris tỵ nạn chánh trị.

Về mặt kinh tế xã hội, tuy không sử dụng đúng mức viện trợ Mỹ cho các Kế hoặch Phát triển, Chánh phủ Ngô Đình Diệm cũng đạt được nhiều thành quả khả quan hơn so với  Hà Nội về mặt xây dựng vật chất hạ tầng. Theo những số liệu do Phái bộ Viện trợ Mỹ ở Sài Gòn công bố, vào những năm đầu khi ông Ngô Đình Diệm mới về, tình hình ở Miền nam hoàn toàn an ninh vì Miền Bắc chưa đứng dậy được sau những nỗ lực chiến tranh kéo dài và nhứt là đất nước tang hoang do hậu quả cải cách ruộng đất, cán bộ gày lại bám trụ trong Nam tìm lại được đời sống an bình, chưa nghĩ tới cầm súng lại. Trong số bám trụ, có nhiều người đi đánh Tây chỉ vì lòng yêu nước thuần túy. Nay đất nước thanh bình, họ an phận hưởng hạnh phúc gia đình. Đó là những năm từ 57 tới 60. Trong thời gian này, Chánh phủ xây đưọc 47 000 m2 Rạp Chiếu bóng và vũ trường, 6500 m2 Bịnh viện, 3500 m2 Nhà máy xay lúa, 56 000 m2 Nhà thờ và Chùa, 86 000 m2Trường học, nhưng cũng được thêm 425 000 m2 Biệt thự và nhà ở đắt tiền (USOM, số 4, tg 105, do B.Fall trích dẫn, sđd, tg 361)

Những cái chết dưới thời TT. Ngô Đình Diệm

Theo Lm Trần văn Kiệm ở Nữu-ước, sống bên cạnh ông Ngô Đình Diệm suốt thời gian ông Diệm ở Mỹ, cho tới năm 1953, người Mỹ mới bắt đầu biết ông Diệm nhờ sự giới thiệu của Hồng Y Spellman. Khi ông Diệm về nước, ở Miền nam chẳng có mấy người biết ông Diệm vì ông Diệm chỉ làm quan trong Triều đình ở Huế, chưa bao giờ đứng bên cạnh quần chúng và cùng quần chúng tranh đấu chống thực dân Pháp. Mà ông Diệm làm sao chống thực dân khi Giám mục Ngô Đình Thục kể công với Pháp là phụ thân đã suốt đời phục vụ Pháp, dẹp phiến loạn Phan Đình Phùng:

“ …với tư cách của một Giám mục, của một người An-nam, và với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy, tại Nghệ-an và Hà-tĩnh …” (Thư của Giám mục Ngô Đình Thục gởi Toàn Quyền Decoux, 21 – 08 – 1944) .

Nhưng những người tranh đấu, đảng phái trongNam, đã nhiệt tình đón tiếp ông Diệm và hợp tác với ông tổ chức Chánh quyền mới. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, những người từng hợp tác, giúp đỡ ông đều lần lượt bị biến mất, đi ra nước ngoài, vào tù hoặc bị ám sát, … như các ông Nguyễn Bảo Toàn, Nhị Lang, Hồ Hán Sơn, Trần Văn Ân, Nguyễn Long, NguyễnPhan Châu, Vũ Tam Anh… và 18 vị của nhóm Caravelle, …chỉ vì phê phán hoặc đề nghị cải thiện đường lối cai trị một cách hoàn toàn ôn hòa .

Đặc biệt ông Nguyễn Bảo Toàn là một nhà ái quốc đã từng bôn ba tranh đấu thời thực dân Pháp, tuy ông không phải là người địa phương (ông là người Bắc), cũng không phải tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nhưng đã được Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ tín nhiệm làm Tổng Bí Thơ đầu tiên của Dân Xã Đảng.

Khi Bảo Đại từ Cannes gởi liên tiếp hai công điện ngày 28-4 và 30-4-1955 để triệu hồi “Ngô Đình Diệm, ông Diệm không tuân hành nhờ sự ủng hộ của Hội nghị các Chánh đảng và  Nhân sĩ miền Nam ngày 30-4-1955 do Nguyễn Bảo Toàn chủ tọa, đưa đến Quyết định truất phế Cựu Hoàng Bảo Đại, giải tán Chánh phủ do Cựu Hoàng bổ nhiệm, ủy nhiệm ông Ngô Đình Diệm thành lập Chánh phủ Cách mạng, tổ chức bầu cử Quốc Hội, …Chế độ Cộng Hòa ra đời,ông Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, phần lớn là do Hội nghị này ủng hộ ông Diệm và do Nguyễn Bảo Toàn chủ tọa. Nhưng sau đó chẳng bao lâu, Mật vụ của ông Ngô Đình Nhubắt cóc ông Nguyễn Bảo Toàn, bỏ vào bao bố cột với trụ xi-măng, liệng xuống sông Nhà Bè thủ tiêu.

Cùng bị thủ tiêu bằng cách này, có ông NguyễnPhan Châu, tức Tạ Chí Diệp, người từng ủng hộ ông Diệm trong những ngày đầu tiên về nước lập Chánh phủ. Cònông Vũ Tam Anh, người lúc bấy giờ chỉ có những hoạt động với một nhóm bạn tại tư gia ở đường Cao Thắng, gần Chùa Tam Tông Miếu, trao đổi quan điểm, phê phán đường lối Chánh phủ, hoàn toàn không có hành động bạo động, cũng bị Mật vụ bắt cóc và thủ tiêu mất tích.

Cũng tại khúc sông Nhà Bè này, vào khoảng tháng 10 năm 1962, các thủ hạ thân tín của ông Ngô Đình Nhu như Đại tá Đào Quang Hiển (bị mù, còn sống tại vùng Hoa-thạnh-đốn?), cũng đã lập lại việc thủ tiêu tàn ác tương tự. Bốn tín đồ chức sắc cao cấp Phật Giáo Hòa Hảo được phái lên Sài Gòn để tham dự một phiên họp. Phái đoàn cùng đi chung trong một xe Ford Vedette số NBI-010 của Đức Ông Huỳnh Công Bộ và đã bị mất tích. Bà dân biểu Hòa Hảo Long Xuyên lúc bấy giờ là Nguyễn Kim Anh đã đến gặp Ngô Đình Nhu để nhờ điều tra tông tích các cán bộ Hòa Hảo mất tích, không đến Sài Gòn họp. Ông Ngô Đình Nhu đã ỡm ờ hứa sẽ chỉ thị cho điều tra sự việc. Bà Kim Anh sau đó đã đến gặp cấp Chỉ huy Tổng Nha Cảnh Sát ở đường Nguyễn Trãi. Nơi đây cũng cho biết là việc điều tra chưa đưa đến kết quả nào. Khi ra về, đứng chờ xe trước cửa Tổng Nha, tình cờ bà chợt nhận dạng ra chiếc xe Vedette của phái đoàn Hòa Hảo đã dùng, đang chở nhân viên cảnh sát ra cổng, có lẽ là để đi ăn trưa! Việc phát giác này về sau đã đưa đến phiên xử trước tòa án Đại hình Sài Gòn các tay sát nhân, sau khi chế độ Đệ I Công Hòa sụp đổ. Các thủ phạm này thú nhận đã thi hành chỉ thị của ông Ngô Đình Nhu. Khưu Văn Hai và các bị can đã khai là Đào Quang Hiển đã ra lịnh cho họ thủ tiêu các cán bộ Hòa Hảo. Họ đã siết cổ, cột xác vào trụ xi măng và quăng giữa sông Nhà Bè. Đại tá Tổng Giám đốc Cảnh sát Nguyễn Văn Y đã vào tù trong vụ án này (Bs Trần Nguơn Phiêu thuật theo nhơn chứng, Bà Nguyễn Kim Anh trong Lê QuangVinh, loạn Tướng hay Anh hùng, trên Net).

Mục tiêu kế tiếp là TướngLê QuangVinh, tự Ba Cụt của Lực lượng võtrang Phật Giáo Hòa Hảo. Ông Diệm phải triêu hồi ông Nguyễn Ngọc Thơ đang làm Đại sứ ở Nhựt về nhờ ông Huỳnh Kim Hoành là cậu của Tướng Ba Cụt chiêu dụ Tướng Ba Cụt ra về với Chánh phủ Quốc gia. Nhưng khi ra về, Tướng ba Cụt bị bắt và đưa ra Tòa Đại hình ở Cần thơ xét xử về tội tống tiền và giết người mà chính ông không hề nhúng tay vào. Thủ phạm không có, nhưng Tướng Ba Cụt vẫn bị kết án tối đa ở phiên Tòa ngày 11-06-1956 tại Cần thơ.

Tướng Ba Cụt chống án. Ngày 16-06-1956, Chánh phủ cho triêu tập phiên Tòa Đại Hình để xử Tướng Ba Cụt. Tổng thống Ngô Đình Diệm ký Dụ số 33 ngày 14-06-1956 đê Tòa được tổ chức ngoài Sài Gòn. Bản văn chưa kịp đăng lên Công Báo, ông Tổng trưởng Tư Pháp đã sửa đổi thành phần Tòa án nên bị Ls Vương Quang Nhường tuyên bố phiên Tòa bất hợp pháp. Nhưng phiên Tòa vẫn tiến hành và xử y án tử hình cho Tướng Ba Cụt.

Bảy ngày sau, ngày 03-07-1956, Tòa án Quân sự Đặc biệt họp xử tiếp Ba Cụt với tư cách Trung tá trừ bị. Bản án tử hình của Tòa án Quân sự sẽ được thi hành ngay.

Ba phiên Tòa liên tiếp nhóm trong vòng chỉ có 23 ngày, dồn dập, gấp rút tuyên hai án tử hình cho một tội nhân, bất chấp những lời phản kháng của các luật sư, đã nói lên chủ tâm của chánh quyền Ngô Đình Diệm muốn giết Ba Cụt càng nhanh càng tốt. Giết thiếu l ương thiện.

Tổng thống là người sau cùng có thẩm quyền khoan hồng tha chết cho người bị kết án tử hình.

Nhưng đơn xin của Tướng Ba Cụt bị Tổng thống Ngô Đình Diệm bác bằng sắc lịnh số 98 –Tp ngày 08-07-1956.

Tướng Ba Cụt là Trung tá trừ bị nên xin được xử bắn nhưng cũng bị ông Tổng thống Diệm từ chối.

Sau khi bị chặt đầu, thi thể của Tướng ba Cụt không được trao trả cho thân nhơn chôn cất, mà hình như còn bị chặt ra làm nhiều khúc và đem vứt đi ở nhiều nơi để dân Miền Tây gốc Phật Giáo Hòa Hảo không thể làm lễ tưởng niệm Tướng Ba Cụt. Một việc làm trái với Đạo lý Việt Nam.

Chí sĩ

Lúc làm Tổng thống, ông Diệm có nói một câu rất thời danh để phát tâm cương quyết chết sống trong sứ mạng “Thề tranh đấu cho tự do” là “Tôi tiến, tiến theo tôi. Tôi lui, giết tôi. Ai giết tôi, hãy trả thù cho tôi”.

Sau khi ông Diêm bị giết trong cuộc đảo chánh ngày 01-11-1963, không thấy những người thân cận với chế độ, có ai có phản ứng để bênh vực chủ và chánh nghĩa của chế độ. Chúng tôi không có ý muốn họ trả thù cho chủ như lời của ông Diệm trong câu nói kia. Trái lại, lần lượt, họ về theo với những người đã đảo chánh làm thiệt mạng chủ của họ.

Ngày nay, những người này đều sanh sống ở các nước Âu Mỹ, tức các nước Dân chủ Tự do. Hơn nữa, trước kia, họ cũng đã từng du học ở các nước này hay theo học chương trình khai phóng nhân bản tại Việt Nam. Tôi tự hỏi nếu tại quốc gia nơi họ đang sanh sống, chánh phủ lên nắm chánh quyền và cai trị như ông Ngô Đình Diệm đã làm ở Việt Nam không biết họ sẽ phản ứng như thế nào? Họ phản đối hay thỏa thuận như đã làm trước kia? Điều thấy rõ là họ đang chống cộng sản Hà Nội quyết liệt vì cộng sản độc tài, cai trị bằng công an chớ không bằng luật pháp, Quốc Hội bù nhìn đảng cử, dân bầu, bắt bỏ tù, tra tấn dã man những người biểu tình ôn hòa vì lòng yêu nước chân chánh, …

Họ nhận thấy vai trò của ông Ngô Đình Nhu có ổn không? Cố vấn của Tổng thống mà hành xử đủ các quyền sanh sát. Ông Ngô Đình Cẩn, Cố vấn Miền Trung, có riêng lực lượng an ninh võ trang với rộng quyền hành pháp và tư pháp. Còn Bà Ngô Đình Nhu, chỉ là Dân biểu, có quyền tham dự Hội đồng Quốc gia và có tiếng nói đầy trọng lượng. Ba hiện tượng này, liệu họ có thể chấp nhận xảy ra ở nước nơi họ đang cư ngụ được không?

Ngày nay, tất cả đều đã già, rất tiếc chưa thấy có vị nào nói lên tiếng nói của lương tâm! Vẫn còn tiếng nói suy tôn! Thật tội nghiệp.

Tưởng niệm là Đạo nghĩa truyền thống Việt Nam. Những người được ơn sủng của Chế độ Tổng thống Diệm có bổn phận tri ơn. Không tưởng niệm, không tri ơn mới là người xấu. Nhưng nếu chọn cách tri ơn, tưởng niệm như trong phạm vi riêng tư, tới ngày 01-11, cùng nhau hát “Ngô Tổng thống muôn năm, Ngô Tổng thống muôn năm” thì chắc chắn quí vị đó sẽ được nhiều người tỏ lòng kính trọng.

Cái chết bi thảm của hai ông Tổng thống và Cố vấn – dù sao vẫn còn có phước hơn Tướng Ba Cụt, ông Nguyễn Bảo Toàn, ông Nguyễn Phan Châu, và nhiều nạn nhơn khác nữa, vì còn xác chết để chôn cất, có mồ mả – do thủ hạ gây ra có đáng lấy làm bài học về lòng Bác ái thiên chúa giáo và thuyết nhơn quả của Phật giáo không?

Paris, cuối tháng 11 – 2011

© Nguyễn văn Trần

© Đàn Chim Việt

 

312 Phản hồi cho “Ông Ngô Đình Diệm: Chí sĩ và Tổng thống”

 1. Trung Kiên says:

  Lịch sử Việt Nam đang được soi rọi ngày càng sáng sủa hơn, và cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngày càng được nhiều người yêu mến, kính trọng!

  Hãy nghe và tìm đọc…”Khi Đồng minh nhảy vào” để thương cảm, ngậm ngùi lẫn khâm phục cố Tổng thống Diệm, một người hết sức yêu nước thương nòi, là một Chí sĩ, một vị ANH HÙNG vì Quốc vong thân…

  https://www.youtube.com/watch?v=pBRH5k-9_5E&index=2&list=PL6putU9qTMY6bG3iACNVPntKQA_urw10e

 2. Phan Hoa says:

  Ông Ngô Đình Diệm là một nhân vật lịch sử, hãy để sử soi xét. Ai cũng biết cộng sản tức tối à tìm cách phỉ báng chế độ Diệm vì chúng bị TT Diệm triệt hạ tới mức không hoạt động được . Nhờ Dương ăn Minh và đám tay sai phản thùng gây biến loạn nên cộng sản chiếm được miền Nam và VN nay mới thua kém đến cả Thái Lan, Singapore mà trước đây VN là đàn anh chúng nó

 3. Pham An says:

  ” Dậu đổ thì bìm bìm leo ”, Sau 1963, đủ mọi tin tức loại ” giựt gân ” kiểu ” nhà báo
  nói láo ăn tiền ” nói về ông Diệm, nhiều chuyện lắm nhưng tôi nhớ nhất một câu 
  chuyện như sau :  
  - Nhà mày Chua ở SG, nơi ông Diệm thường may quần áo ở đây, được ông chủ tiệm
  may cho biết ông có đo và cắt quần áo nên có dịp quan sát và đụng chạm vào cơ thể
  nên biết ông Diệm là ái nam ái nữ !…

 4. DâM TiêN says:

  Liên hệ Mỹ-Diệm

  Hai lần, TT Diệm yêu cầu Mỹ ký thỏa ước anh ninh song phương Mỹ-VNCH,
  như Mỹ đã làm với Nam Hàn, Philippines. Lần yêu cầu thứ nhứt là với TT
  Eisenhower; lần thứ nhì với TT Kennedy khi ông muốn Mỹ can thiệp vô Miền
  Nam VN.

  Xin hỏi, ông TT Diệm có yêu nước, yêu dân, và có sáng suốt không?– Nếu Mỹ
  OK ký thỏa ước an ninh song phương, thì TT Diệm bất đắc dĩ phải cho Mỹ
  vô, nhưng có điều kiện ràng buộc về thời gian và phạm vi hoạt động, v v…

  Lý lẽ TT Diệm đưa ra nhằm chống lại quân Mỹ vô Miền Nam không thỏa ước
  như sau, (1) Sự có mặt của lính Mỷ sẽ làm VNCH mất chánh nghĩa; (2) …sẽ
  làm cho nền kinh tế VNCH không phát triển đúng chiều, đúng mức được ;
  (3)…sẽ gây bất ồn cho sinh hoạt tinh thần và nền đạo lý của Miền Nam VN.

  Về phìa Bắc Việt, ông HC Minh, dù cho là đãi bôi và nham hiểm, cũng không
  thể phủ nhận nhân cách TT Diệm, ” Oui, Mr. Diệm, c’est un patriote,” ông
  HCM trả lời ký giả báo l’ Humanité, CS Pháp.

 5. Minh Đức says:

  Bài viết này là bài viết của người có cái nhìn về chính trườn miền Nam lâu năm nên viết theo kiểu “thức lâu mới biết đêm dài”, nhìn thấy mọi thăng trầm trong chính trường. Những bài viết như thế này lại không phải là mới mẻ tại miền Nam vì sau 1963, thỉnh thoảng vẫn có các bài viết phê phán về chế độ Ngô Đình Diệm. Và các bài viết đó tương đối khen đúng chỗ, chê đúng chỗ. Cái mới mẻ là xuất hiện các bài viết tâng bốc chế độ Ngô Đình Diệm lên tận mây xanh viết theo kiểu văn tế và các bài viết dìm chế độ Ngô Đình Diệm xuống tận bùn đen với lời lẽ hạ cấp. Cả hai loại bài viết này rất có thể xuất phát từ cùng một nhóm người vì đều có chung một văn hóa, văn hóa nói láo.

 6. Minh Đức says:

  Trích: “Họ nhận thấy vai trò của ông Ngô Đình Nhu có ổn không? Cố vấn của Tổng thống mà hành xử đủ các quyền sanh sát. Ông Ngô Đình Cẩn, Cố vấn Miền Trung, có riêng lực lượng an ninh võ trang với rộng quyền hành pháp và tư pháp. Còn Bà Ngô Đình Nhu, chỉ là Dân biểu, có quyền tham dự Hội đồng Quốc gia và có tiếng nói đầy trọng lượng.”

  Trên đây chỉ là 3 điểm mà tác giả nêu ra để cho thấy có những điều không ổn trong cách cai trị của chế độ Ngô Đình Diệm. Dưới cái nhìn của người Mỹ thì vai trò, quyền hạn các nhân vật trong chính quyền không rõ ràng, có sự lạm quyền. Đây không hẳn là về vấn đề dân chủ hay độc tài. Giả sử ở miền Bắc lúc đó, những người thân hay bà vợ của các ông Võ Nguyên Giáp hay ông Phạm Văn Đồng cũng hành xử không đúng chức năng, phận sự của mình thì có làm cho người dân miền Bắc bất bình hay không? Vì thế điều khuyến cáo của người Mỹ không phải là không có lý.

  • Timsuthat says:

   Một chế độ có căn bản dân chủ trên hiến pháp không một sớm một chiều mà hoàn hảo đúng như theo tinh thần của hiến pháp. Nước Mỹ phải trải qua một tiến trình rất dài để có tự do cho da đen, bình đẳng cho đàn bà, người thiểu số, v.v.. Trong thập niên 60 đó, người da đen vẫn chưa còn được bình đẳng, và còn rất nhiều bất công khác, kể cả kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo trong nhiều phạm vi chính quyền cũng như tư nhân.

   Nói như thế không phải là Hoa Kỳ sai hoàn toàn trong việc nêu ra những vấn đề vai trò gia đình của ông Diệm – theo tinh thần luật pháp dân chủ của hiến pháp, nhưng trước hết, kết tội “gia đình trị” là một phóng đại quá lớn vì chỉ có 3 anh em và bà Nhu! Họ hàng ông Diệm không hề thấy đóng vai trò gì to lớn cả trong cái gọi là ‘lạm quyền’ này. Bốn nhân vật này có ảnh hưởng lớn vì họ đắc lực, có uy tín về đạo đức cá nhân cũng như làm được nhiều việc mà không hề “sắt máu” trong chính sách lãnh đạo chung – mà chỉ rất cứng rắn với CS. Sách của Văn Tiến Dũng sau 75 đã thú nhận sự thiệt hại lớn lao của bọn CS nằm vùng dưới thời ông Diệm chứng minh điều đó; và vấn đề này – diệt CS ở miền Nam – là chính yếu cho mọi vấn đề sống còn của miền Nam. Đây là vấn đề ‘sống chết’ của miền Nam tự do mà chỉ những người hoặc trí tuệ thấp, hoặc vì có ác cảm cá nhân vì gia cảnh bị lâm vào vấn đề gì đó dưới thời ông Diệm (dù chỉ do sự hiểu lầm hoặc chính sách có phần còn thiếu sót), hoặc là CS nằm vùng thì mới tiếp tục cho là những chính sách của ông Diệm là độc tài, là ác độc, là đàn áp Phật Giáo, v.v.

   Thực tế về việc Mỹ chỉ trích ông Diệm là do sự quan trọng của việc trấn đóng quân ở miền Nam mà họ cho là rất cần thiết trong lúc đó. Phản kháng hay do dự của Kennedy có thể là lý do khiến Kennedy bị giết. Nhìn vào tình hình Nam Hàn thời đó, vị TT đầu già 80 tuổi mà còn cố vị nên bị lật đổ, và từ khi Park Chung-hee lên, ông ta độc tài, quân phiệt thế nào mà Mỹ vẫn không phản đối, không lật đổ? Và cuối cùng thì bị ám sát.sau khi đã nắm quyền 16 năm trời!

   Pháp đã thua Hitler trong TC 2 chỉ trong 6 tuần, rồi thua Việt Minh ở ĐBP, thử hỏi Mỹ làm sao có tin tưởng với quân đội VNCH (mà nòng cốt là do Pháp huấn luyện) vào thời 50s? Dù đó chỉ là ý kiến, ấn tượng sai lầm về quân đội VNCH lúc đó, nhưng Mỹ phải quyết định dựa trên trải nghiệm, thực tiễn. Và kinh nghiệm ở Triều Tiên vừa đã cho Mỹ biết rằng quân CS, nếu được trang bị đầy đủ và có Trung Quốc/Nga làm hậu cần, sẽ lấy cả ĐNÁ rất dễ dàng nếu không có hỏa lực của Mỹ.

   Do đó, dựng nền tự do dân chủ cho VNCH là đúng và tốt, nhưng vẫn không quan trọng bằng giải quyết bài toán quân sự cho cuộc bành trướng của CNCS mà VN là tay sai đắc lực ở ĐNÁ. Mâu thuẫn của Mỹ về việc ông Diệm là ở đó, dù rằng giải pháp họ làm sau đó cũng đã sai lầm.

  • Tien Ngu says:

   “Giả sử ở miền Bắc lúc đó, những người thân hay bà vợ của các ông Võ Nguyên Giáp hay ông Phạm Văn Đồng cũng hành xử không đúng chức năng, phận sự của mình thì có làm cho người dân miền Bắc bất bình hay không?”

   Thưa, cái so sánh này coi bộ….ngây thơ. Nếu không ngây thơ thì là thuộc loại so sánh…bất lương.

   Em nào ngu nhất như…Tiên Ngu cũng thấy rỏ, dân miền Bắc trước 75, các cán Cộng chỉ con bò, bảo đó là…con trâu, chả có em nào dám….bất bình mà cãi lại cả. Em nào…bất bình các cán Cộng, một là đi…mò tôm, hai là cho mày….đói trơ mòng, ngáp ngáp qua ngày…

   Riêng về ba cái điểm mà anh tác giả đưa ra để tố khổ “chế độ Diệm” thì, một là anh ta thuộc loại…cò mồi mắt hí; hai là con cháu của các anh đảng phái quốc gia đã bị anh Diệm co giò…đạp cho mấy đạp, không thèm xài; ba là Giao Diem ngây thơ nhưng….bất lương…

   Đánh giá thành bại của một chế độ, một triều đại, không phải đánh giá ở chổ…anh em chia nhau trị…
   Mà là ở chổ thành tựu của văn hoá, giáo dục, kinh tế, đời sống hàng ngày trong xã hội.

   Em nào…láo nhất, cũng không thể hát rằng thì là đời sống dân chúng dưới chế độ…gia đình trị bị bốc lột đến tận xương tuỷ, bị giáo dục…láo, bị văn hoá….đồi truỵ, bị…đói mờ người. Những cái này chỉ có ở chế độ Cộng sản.

   Tụi Mỹ cũng không đến nỗi…ngu trời gầm, căn cứ vào vợ chồng Ngô đình Nhu, ông em Ngô đình Cẩn mà…nhổ phẹt phẹt cái triều đại nhà Ngô. Trái lại, dưới sự trợ giúp hữu hiệu của hai người em ông Diệm, Mỹ cũng cãm thấy….giựt con mắt. Có hai người này, Mỹ coi bộ hơi khó nhào vô miền Nam điều khiển công cuộc chống Cộng theo ý của chúng.

   Loại bỏ được Nhu Cẩn bên cạnh, Diệm sẽ trở nên…cô đơn, sẽ…dể nghe lời cố vấn Mỹ, sẽ nhường Cam Ranh, sẽ cho Mỹ đổ quân thanh toán VC sơm sớm. Tha hồ mà…giựt le với thế giới không cộng sản.

   Tiếc thay, mọi sự lại đi theo chiều khác…

 7. Tiên Ngu says:

  Thôi mà . Thượng đế đã trtừng trị gia đình bọn Ngô Đình DIệm này,như thế là đáng tội lắm rồi
  còn tiếc thương làm chi nữa.

 8. Nguyễn Trọng Dân says:

  Hàng năm cứ đến chớm đông vào ngày 1 tháng 11 là tui lại nhớ đến cái chết rất xứng đáng
  cho tên việt gian phản quốc con chiên giáo Ngô Đình DIệm . Cái đám con chiên ở hải ngoại
  cứ vào ngày này là chúng lại làm lễ kỷ niệm ngày cách mạng 1 tháng 11 ghi ơn Đại Tướng
  Dương Văn Minh đã trị tội cái gia đình phản quốc này.

  • Muon biet says:

   Có thật Nguyễn trọng Dân nói như vậy hông nhỉ ?

   • Austin Pham says:

    Chắc chắn là không rồi. Mấy thằng cam, đúng với bản chất của bọn cộng sản, bị lột trần truồng rồi thì giở trò …lưu manh như bố. Có vậy thì mấy cháu nhỏ sau này mới hiểu tại sao người ta tởm lợm chúng nó.
    Hề…hề, Dư Luận Viên kiểu này thì chết chắc. Toàn là tự vạch mặt chính mình cho thiên hạ xem.

   • Austin Pham says:

    Hề …hề Ông Diệm không biết làm Tổng thống nên mới bị giết đó hề… hề

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   Tới giờ phút này mà chỉ có một phản hồi giả mạo tên của Qua, đủ thấY DCV ĐÃ KHỔ TÂM BẤY LÂU SÀNG LỌC…NẾU KHÔNG , hàng giả đã phủ sóng DCV như hàng hóa China phủ sóng thị trường Việt Nam

   MERCI DCV !

   Để tiện bề sổ sách , Qua chỉ đăng kÝ một địa chỉ điện thư email duy nhất khi trình diện. Đó là “l….@…..com ” . Khác email tức là hàng giả

   Bây giờ lên DCV ngày càng khó , lúc trình phản hồi thì màn hình đứng cứng ngắc, trăng xóa

   Còn cái gọi là phản quốc , Hồ Chí Minh cho ĐẤU TỐ , làm 200 ngàn dân đen vô tội chết rất thảm khốc thì mới thật là tên Phản Quốc , Hại Dân

   Vợ của nhà thơ Hữu Loan , phải trốn trong bụi mà sống , sao may nhờ gặp nhà thơ mà còn nét sinh tồn

   Hồ Chí Minh cũng sẳn sàng Bán Nước thông qua công hàm được công bố 1958 bởi Phạm Văn Đồng

   Hồ Chí Minh đồng Ý cho leo thang chiến tranh , sẳn sàng đem dân tộc ra cho các siêu cường làm bàn cờ thử nghiệm , khiến gần 10 triệu nhân mạng , ba thế hệ phải điêu linh RỒI SAU CÙNG , NAY QUỲ LẠY BỌN HÁN , thì rỏ ràng TẦN CỐI NĂM XƯA CŨNG KHÓ BÌ !

   Tổng Thống Ngô Đình Diệm , đâu có ĐẤU TỐ gây chết 200 ngàn người dân !

   Tồng thống Ngô Đình Diệm đâu có đồng Ý cho phép HOA KỲ leo thang chiến tranh !

   Cho đến ngày nay , các vùng định cư do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lập ra khi ông Diệm là tổng thống vẫn trù phú màu mở trong khi các VÙNG KINH TẾ MỚI của Cộng Sản lần hồi bị lãng quên , dân bỏ đi vì nghèo đói

   Diệm cũng lần lượt lần hồi cũng cố giáo dục , phát triển Y tế, hiện đại hóa quân đội ( tuy hơi chậm ) , loại bỏ mọi thành phần ảnh huởng & thao túng bởi mấY ngài Francaise , đẩy mạnh tự do báo chí , ổn định nông nghiệp , lấy đất của Tư Sản Pháp trao lại cho nông dân, đàn áp thẳng tay các phần tử Công Giáo thân Cộng sản không còn đường sống

   Diệm không thể nào là một lãnh tụ hoàn hảo bởi vì ông chống lại kiềm chế của CIA , một thế lực nắm trọn vẹn các phương tiện thông tin của thế giới tự do

   Hình ảnh của ông Diêm bị bóp méo kinh khũng bởi những kế hoạch smoke screen của CIA

   Và một nước Pháp bị ông Diệm hất cẳng , niềm tị hiềm nhỏ nhoi của họ không bao giờ cho phép để cho ông Diêm có cơ hội là người hùng chống Pháp

   TỔNG THỐNG DIỆM CHẾT ĐI NHƯ NIỀM HY VỌNG MONG MANH CHO HÒA BÌNH ỔN ĐỊNH TỰ DO KHÔNG CỘNG SẢN KHÔNG CHIẾN TRANH CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT CHẾT THEO

   Phải 50 năm sau, 2013, người dân Việt mới thấy rõ , chủ nghĩa Cộng sản phải & sẽ chết trên lãnh thổ Việt Nam vì tinh thần Quốc Gia của Ngô Đình Diệm đang hồi sinh , hồi sinh ở Văn Giang , hồi sinh ở Tiên Lãng , hồi sinh ở Thái Hà, & hồi sinh ở nhiều nơi khác như Sài Gòn , Hố Nai , Huế , Đà Nẳng , Tha’i Bình

   Tinh thần Quốc Gia của Ngô Đình Diệm đang hồi sinh lần hồi trong chính chúng ta.

   Diệm không bao giờ là một người hoàn hảo nhưng tinh thần Quốc Gia của ông vô cùng hoàn hảo

   Vạn Kính Gần Xa

   Nguyễn Trọng Dân

   MỘT LẦN NỮA , CÁM ƠN TÂM HUYẾT CỦA ĐÀN CHIM VIỆT

Leave a Reply to Pham An