WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Gởi: Những người không có mùa Xuân

Xuân đến ngỡ chừng như hạnh phúc.
Vạn vật đổi màu , khoe sắc, khoe hương.
Mà sao vẫn thấy lòng quặn lại.
Khi chạnh nghĩ về xuân chốn quê nhà.
Quê tôi có vạn người không biết tết.
 Những kiếp người khốn khổ, bần hàn.
Mà cuộc đời là một chuỗi sầu đông.
Chỉ biết đổ nước mắt, mồ hôi vì cơm áo.
Quê tôi, nhiều biết mấy những mảnh đời xơ xác.
Bao năm rồi không biết mặt mùa xuân.
Ba mươi tết mẹ vẫn còng lưng bươi rác.
Lọ mọ chiều đông đổi rác lấy cơm thừa.
Quê tôi đó, kể sao hết những cảnh đời tăm tối.
Người nông phu không tấc đất cấy cày.
Chiều cuối năm vẫn mót từng hạt lúa.
Độn ngô khoai cầm cự sống qua ngày.
Quê tôi có vô số những điều cay đắng.
Anh công nhân nghèo tất tả  buổi đầu xuân.
Mài miệt tăng ca chỉ đủ tiền mua gạo.
Vợ gầy còm, bầu sữa héo dỗ dành con.
Quê tôi có hàng vạn  trẻ gầy queo quắt.
Sáng trưa chiều, bụng lép kẹp gào cơm.
Manh áo rách đêm xuân không đủ ấm.
Đành rúc vào nhau, co quắp đón giao thừa.
Xuân ơi ,
xuân đẹp lắm mà sao ta vẫn  khóc.
Xuân đến, xuân đi những mùa xuân đầy nước mắt.
Mùng ba tết 2012

N.D

(Tác giả gửi tới Đàn Chim Việt)

 

Phản hồi