WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư bác sĩ Nguyễn Đan Quế gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

Ngày 8 tháng Bảy, 2012

Kính gửi Bà Hillary Clinton Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ

Đồng kính gửi:

- Tổng Thống Barack Obama
- Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta
- Phụ Tá Ngoại Trưởng Kurt Campbell
- Phụ Tá Ngoại Trưởng Michael Posner
- Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Andrew Shapiro
- Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear

Kính thưa Bà Ngoại Trưởng,

Người dân Việt Nam vui mừng được biết bà đang sừa sọan thăm viếng nhiều nước, kể cả thủ đô Hà Nội vào ngày 10 tháng Bảy, để trình bầy về chiến lược của Hoa Kỳ tại vùng châu Á – Thái Bình Dương, một trong những khu vực trọng yếu nhất của thế kỷ 21.

Vào những tuần lễ gần đây, trước khi bà tới Hà Nội, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã gia tăng vi phạm những nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam. Những vi phạm này đi từ quấy nhiễu các bloggers đến việc dẹp bỏ các cuộc tụ họp ôn hòa. Những quyền này là những giá trị phổ quát đã được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc theo đuổi để thăng tiến các cá nhân và cộng đồng trên toàn thế giới.

Để góp phần vào những cố gắng của bà, chúng tôi xin xác định rằng:

1. Người dân Việt Nam rất muốn đất nước chúng tôi trở thành đối tác chiến lược của Hoa Kỳ vì sự tái võ trang gây hấn của Trung Quốc và cuộc tranh chấp đang diễn ra tại Biển Đông. Tuy nhiên, để Hoa Kỳ có thể tạo được một sự hợp tác thực sự, lâu dài, an toàn, hòa bình và ổn định trong vùng này, bà nên tìm sự hợp tác với một Việt Nam tự do và dân chủ.

2. Dân chủ hóa Việt Nam không phải chỉ quan trọng cho chiến lược an ninh của Hoa Kỳ mà còn giúp cho Viêt Nam trong tương lai trở thành một quốc gia dân chủ mạnh và thịnh vượng trong vùng.

Hiện nay, Việt Nam vẫn còn theo chế độ độc đảng, trong đó không có phân quyền giữa các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Đảng Cộng Sản Việt Nam kiểm soát chặt chẽ mọi cấp chính quyền, điều khiển Quốc Hội, can thiệp vào công việc của tòa án, hướng dẫn và theo dõi truyền thông đại chúng, và phủ nhận mọi nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam. Không có bầu cử tự do và công bằng, và cũng không có nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của hàng triệu công nhân người Việt. Người dân bất đồng ý kiến và phát biểu quan điểm của mình một cách ôn hòa bị bắt bỏ tù.

Đảng Cộng Sản Việt Nam và những đồng bọn ác độc tại địa phương cùng thân nhân của họ đã đưa Việt Nam tới bờ phá sản qua lãng phí và đầu tư không hiệu quả. Tài sản khổng lồ nằm trong tay một số nhỏ những kẻ cầm quyền tham nhũng, trong khi đại đa số dân chúng sống trong nghèo nàn; giá sinh hoạt tăng vọt – giá điện, nước, xăng dầu tăng lên từng ngày – tiền “đồng” Việt Nam mất giá trong khi tiền lương không tăng. Dân chúng, nhất là giới công nhân, phải lao động ngày đêm, mà vẫn không có được cuộc sống hẳn hoi. Rất nhiều người dân yêu nước đã lên tiếng đòi thay đổi để có dân chủ.

Thưa Ngoại Trưởng Clinton, theo chỗ tôi được biết, trước khi rời APEC để tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Bali, Indonesia vào tháng 11 năm ngoái, Tổng Thống Obama đã long trọng tuyên bố: “Như lịch sử đã chứng minh, qua tiến trình lâu dài, dân chủ và phát triển kinh tế đi đôi với nhau. Thịnh vượng mà không có tự do và dân chủ, chỉ là hình thức khác của nghèo khó”. Trước lời tuyên bố đó, tại Trung Tâm Đông Tây ở Hawaii, bà cũng đặc biệt đề cập tới Việt Nam trong một diễn văn về chính sách đối với châu Á, khi nói rằng: “Chúng tôi đã nói rõ với Việt Nam rằng nếu Việt Nam muốn phát triển một mối liên hệ hợp tác chiến lược, Việt Nam phài tăng thêm việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền của người dân”. Phụ Tá Ngoại Trưởng Kurt Campbell và vào tháng trước Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta và Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Andrew Shapiro cũng đã nói rõ với Hà Nội các điều kiện này.

3. Dân chủ hóa Việt Nam vừa quan trọng cho việc tái cân bằng cho chiến lược Hoa Kỳ ở châu Á – Thái Bình Dương vừa là ước vọng lâu đời của nhân dân Việt Nam.

Trước sự thích hợp của các sự việc trong hiện tại, chúng tôi trân trọng đề nghị:

a) Tình trạng chính trị hiện thời ở Việt Nam là cơ hội bằng vàng để Hoa Kỳ bầy tỏ sự ủng hộ một chế độ chính trị cởi mở hơn. Nói rõ hơn, trước khi quá muộn, nhà cầm quyền Việt Nam nên đưa ra một thời biểu về một cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, đế nhân dân Việt Nam có thể bầy tỏ nguyện vọng của mình về việc chọn lựa một chế độ chính trị phù hợp cho đất nước.

b) Trở ngại chính trị lớn là điều 4 Hiến Pháp, quy định phi pháp vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Điều này phải loại bỏ để thiết lập một chế độ dân chủ pháp trị.

c) Nhà cầm quyền Việt Nam phải ngừng quấy nhiễu, bắt giữ và cầm tù những công dân phát biểu quan điểm của mình một cách ôn hòa. Họ phải thả tất cả tù nhân lương tâm, và chấm dứt đe dọa hoặc quấy nhiễu các cựu tù nhân chính trị.

d) Trong khi phải tập trung cố gắng vào việc đòi thả tất cả tù nhân chính trị, chúng ta cũng cần phải nỗ lực đạt được những tiến bộ có tính lâu dài, cụ thể và khả thi bằng cách khuyến khích sửa lại Bộ hình luật. Ưu tiên là bỏ những điều như 79 (lật đổ chính quyền), điều 88 (tuyên truyền chống lại chính quyền), là những điều mơ hồ và không nói rõ lý do bắt giữ và bỏ tù những người vi phạm. Nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt xâm phạm và khám nhà, cùng bắt người mà không có trát của tòa án. Chính quyền Hoa Kỳ, làm việc với các cơ quan quốc tế ngoài chính phủ (NGO), có thể giúp đỡ chính quyền Việt Nam tu chỉnh bộ hình luật và việc thi hành luật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để luật pháp không còn được dùng để trừng phạt những người hành xử nhân quyền của mình.

e) Nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi tự do tôn giáo, công nhận quyền tư hữu, và khuyến khích các nghiệp đoàn độc lập cũng như thương lượng tập thể.

Tôi vững tin rằng những người như chúng tôi đã mất tự do khi cuộc chiến chấm dứt vào năm 1975 cuối cùng có thể đạt được thắng lợi trong việc bảo vệ tự do và nhân phẩm, cũng như trong việc thành lập một liên minh vững mạnh cho an ninh thế giới để vượt qua bất cứ một đe dọa nào về quân sự. Nhưng trước hết, chúng ta phải hoàn tất những đòi hỏi về cải tổ chính trị, khởi đầu bằng mối liên hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Đông Nam Á. Không phải bằng tạm thời ủng hộ độc tài, mà bằng gốc rễ sâu đậm của nền dân chủ mới. Tại Việt Nam, Cao Trào Nhân Bản của chúng tôi cam kết hoàn thành những mục tiêu dân chủ đó trong sự ủng hộ một Việt Nam kiên trì tại thời điểm trọng đại này.

Xin cám ơn bà rất nhiều,

Trân trọng kính chào bà.

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế
Sáng lập và Chủ Tịch Cao Trào Nhân Bản tại Việt Nam

—————————————————-

Bản Anh ngữ

Honorable Hillary Clinton
Secretary of State
Department of State
2201 C Street NW
Washington, D.C.
The United States of America

Cc: President Barack Obama
Secretary of Defense Leon Panetta
Assistant Secretary of State Kurt Campbell
Assistant Secretary of State Michael Posner
Deputy Assistant Secretary of State Andrew Shapiro
US Ambassador to Vietnam David Shear

July 8, 2012

Dear Madame Secretary,

The Vietnamese people are very pleased to know that you are visiting many capitals including Hanoi on July 10, to justify the U.S. strategy in Asia – Pacific, one of the most critical areas of the 21st century.

In recent weeks, before your visit to Hanoi the Vietnamese communist authorities have increasingly violated the basic human rights of the Vietnamese people. These violations range from harassing internet bloggers to dispersing peaceful gatherings. These rights are the universal values that the United States and United Nations are pursuing in order to empower individuals and communities throughout the world.
In light of your efforts, we would like to assert that:

1/ The Vietnamese people very much wish for our country to become a strategic partner of the United States because of an aggressive remilitarized China and the ongoing East Sea dispute. However, in order for the United Stats to forge a true, long-term partner for security, peace and stability in this region, you would do well to seek a partnership with a free and democratic Vietnam.

2/ Democratization of Vietnam is not only important for the U.S. strategic security but also for the future of Vietnam as a strong and prosperous democratic country in the region.

Today, Vietnam is still under a one party system where there is no distinct separation of the executive, judiciary and legislative branches. The Vietnamese Communist Party (VCP) strictly controls the government at all levels, manipulates the National Assembly, intervenes into the court procedures, monitors the mass media, and deprives the Vietnamese people of all basic human rights. There are no free and fair elections, and no independent unions to protect millions of Vietnamese workers. People who disagree and express their own opinions in a peaceful way are imprisoned.

The VCP and their cruel local cronies and relatives have driven Vietnam to the brink of bankruptcy through wasteful, inefficient investments. Incredible wealth is in the hands of a small group of corrupt apparatchiks, while the majority of people live in poverty; the cost of living is soaring; the prices of electricity, water, and gasoline are rising day by day; the Vietnamese “dong” is losing its value while wages and salaries are stagnant. People, especially workers, have to toil night and day, yet cannot make a decent living.
Many patriotic people are voicing for democratic change.

Secretary Clinton, as far as I know before leaving APEC to attend the ASEAN summit at Bali, Indonesia in November last year, President Obama solemnly declared: “As history has proven, through the long process, democracy and economic development are companions together. Prosperity without freedom and democracy is just another form of poverty”. Prior to that declaration, at the East West Center in Hawaii, you also specifically addressed Vietnam in a speech on Asia policy by saying: “We made it clear to Vietnam that if we want to develop a relationship of strategic cooperation Vietnam should do more to respect and protect the rights of its citizens”. Assistant Secretary Kurt Campbell and last month the US Defense Minister Leon Panetta and Deputy Secretary Andrew Shapiro have also expressed those conditions to Hanoi.

3/ Democratization of VN is equally essential for rebalancing of U.S. strategy in Asia – Pacific and to our Vietnamese people’s long-term aspiration.

In light of the congruence of current events, we recommend the following:

a. The current political situation in Vietnam is a golden opportunity for the U.S. to express support for a more open political system. Specifically, before it is too late, the Vietnamese government should adopt a timetable for a free & fair election under the supervision of the United Nations in which the Vietnamese people will be able to express their own will regarding their country’s political system.

b. The major political impediment is Article 4 of the Constitution, which imposes the illegal primacy of the VCP. This article should be abolished in order to establish the rule of law.

c. The Vietnamese government should cease harassment, arrest, and imprisonment of citizens who peacefully express their own opinions. They should release all prisoners of conscience. The Vietnamese government should also stop threatening and harassing former imprisoned activists.

d. While our efforts should be concentrated on the release of all political prisoners, we should also thrive to achieve long-term, concrete, sustainable, verifiable progress by encouraging criminal code reform. Priority should be made to abolish provisions such as Article 79 (trying to overthrow government) and Article 88 (Propaganda against government) which are vague and ill-defined reasons to arrest and imprison people. The Vietnamese government should stop invading and searching homes, and arresting people without court orders. The U.S. government, working with international NGOs, can help the Government of Vietnam (GVN) bring its criminal code and practices into conformity with international standards so that laws are not used to punish people for exercising their human rights.

e. The GVN should implement freedom of religion, recognize private property and encourage independent labour unions and collective bargains.

I am confident that we who lost freedom when the past war ended in 1975 can finally achieve the triumph of freedom and human dignity, as well as a strong alliance for international security to overcome any emerging military threat. But first we must accomplish the required political reforms, starting with the good relationship between the U.S. and South East Asia. Not in temporary support of dictatorships, but with deep roots in new democracies. In Vietnam, our Non-Violent Movement For Human Rights is committed to achieving these democratic goals in support of a resilient Vietnam at this momentous time.

Thank you very much for your consideration.

Respectfully yours,

Dr Nguyen Dan Que
Founder & Chairman of The Non-Violent Movement in Vietnam

27 Phản hồi cho “Thư bác sĩ Nguyễn Đan Quế gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton”

 1. nguyen ha says:

  Thưa BS Quế,
  Dọc là thư của Ông gởi cho Bà Ngoại trưởng Mỹ,tôi quá tuyệt vọng! Một lãnh tụ “tương lai’ cho Dân Tộc, như thế sao??Một nhà tranh dấu,lãnh dạo cho một “phong trào” như thế sao??Tất cả những diều Ông viết trong bức thư chỉ là “Vọng ngoại”,diều mà các nhà chính trị khôn ngoan luôn luôn “di ở sân sau”,sở dĩ như vậy là vì “lòng tự trọng của Dân-Tộc”. Có ai dọc lá thư nầy mà không thấy lòng Tự-trọng Dân-Tộc bị tổn thương??
  Lẽ ra ,cái câu đáng nói với Bà Ngoại trưởng :”Thưa bà ,nhà nước Hiệp- chủng- quốc quan hệ với CHXHCNVN là quan hệ với một chính quyền “khủng bố’,với Mafia,diều mà Luật pháp Hoa-kỳ nghiêm cấm.”Nhưng không tìm thấy trong Lá thư của Ông! Hãy nhìn ,gần dây thôi, Mandenla (Cọng hòa Nam Phi),Bà Suu-Kyi(Miến Diện) để hiểu thế nào là LÒNG-TỰ-TRỌNG DÂN-TỘC. Chào Ông.

 2. dân đói says:

  @Phan Khac Bình
  Người đọc có quyền khen hay chê sau khi đọc một bài viết, nhưng khen hay chê thì cũng phải có cái lí của nó. Nghe chữ “huynh đệ tương tàn” hay “cộng sản” thấy xưa như trái đất, ngày nay chỉ còn Thiện và Ác, kẻ ác không bao giờ là “huynh đệ” của ta cả. Về ý kiến của ông thì ….
  …. Tỉnh ngộ cái củ cải, ý với kiến nghe chán bỏ mẹ.
  Nếu không có “thế lực ngoại bang” Tầu phù liệu bọn thảo khấu gốc cộng phỉ có đủ súng đạn để ngày đêm trấn áp siết họng cướp bóc dân lành ? Nếu không có “thế lực ngoại bang” Hoa Kỳ bỏ cấm vận rồi ban ơn cho vào wto và ngó lơ cho hải ngoại gửi hàng chục tỉ đô la vào VN mỗi năm, liệu bọn cướp có đói rã họng lấy sức đâu mà cầm nổi súng Tầu chĩa vào đầu đồng bào ta như hiện nay ? Kể cả lũ chó ngao Tầu phù, nếu không có “thế lực ngoại bang đế quốc” Mỹ thì liệu lũ chó ngao này có đủ sức vẽ ra cái lưỡi bò với ý đồ liếm cạn biển Đông ?
  Đúng là lí lẽ của giẻ rách chổi cùn. Ôi ta buồn ta hahaha bởi vì ai.

 3. Phan Khac Binh says:

  Dân tôc Viêt nam dda~ chán ngán vo*i´nhu*ng~ Ke? co´ nhiêù Tham vong Chinh Tri,Nhu*ng lai chi? biêt´câù viên Ngoai bang .Thuyêt´phuc Dân toc tru’ó’c ddi, ddu*ng kêu goi Ngoai Bang vào ddê? àp ddat lên Dân Tôc. Bao nhiêu nam Huynh Ddê tu*o*ng tàn rôi`mà chu*a tinh? ngô.

  • Minh Đức says:

   Sự tương tàn là do một đảng tự cho mình là luôn luôn đúng và có quyền dùng bạo lực đàn áp, tiêu diệt những người không theo mình . Với cái thái độ đó thì dù không có ngoại bang xen vào thì vẫn có huynh đệ tương tàn. Nếu thiết lập một chế độ mọi phe phái tôn trọng nhau, nếu khác ý kiến thì bầu xem ý kiến nào được đa số chọn thì theo thì tránh được cảnh huynh đệ tương tàn. Giả sử có người đi nước ngoài học cách thức làm luật, cách thức tổ chức chính quyền sinh hoạt theo cách thức dân chủ thì sự giúp đỡ huấn luyện của nước kia đâu có đưa đến huynh đệ tương tàn vì người được huấn luyện đó sẽ thực hiện một chế độ mọi phe phái tôn trọng lẫn nhau, có cơ hội bình đẳng hoạt động và giải quyết sự khác ý kiến bằng cách bỏ phiếu.

  • dân đói says:

   Tỉnh ngộ cái củ cải, ý với kiến nghe chán bỏ mẹ.
   Nếu không có “thế lực ngoại bang” Tầu phù liệu bọn thảo khấu gốc cộng phỉ có đủ súng đạn để ngày đêm trấn áp siết họng cướp bóc dân lành ? Nếu không có “thế lực ngoại bang” Hoa Kỳ bỏ cấm vận rồi ban ơn cho vào wto và ngó lơ cho hải ngoại gửi hàng chục tỉ đô la vào VN mỗi năm, liệu bọn cướp có đói rã họng lấy sức đâu mà cầm nổi súng Tầu chĩa vào đầu đồng bào ta như hiện nay ? Kể cả lũ chó ngao Tầu phù, nếu không có “thế lực ngoại bang đế quốc” Mỹ thì liệu lũ chó ngao này có đủ sức vẽ ra cái lưỡi bò với ý đồ liếm cạn biển Đông ?
   Đúng là lí lẽ của giẻ rách chổi cùn.

Phản hồi