WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sao không xuống đường?

Vậy là ngày mai họ đưa hai người yêu nước Việt Khang và Anh Bình ra tòa.

Lại một phiên tòa của những kẻ bán nước xét xử người yêu nước như nhiều phiên tòa từng diễn ra trên đất nước Việt Nam suốt từ 73 năm ấy. Những phiên tòa của phi lý vô nhân và bất công đã khiến cho hàng chục ngàn gia đình nát tan ly loạn vì người thân của họ vì quá yêu nước mà lụy vòng lao lý tù đày mà không ít người trong số đó, sau phiên toàn rồi không bao giờ trở về nữa.

Và ngày mai này đến lượt các anh phải ra tòa chỉ bởi các anh đã nói thay cho triệu người Việt Nam về nỗi ưu tư trước thảm họa mất nước, trước nguy cơ bị diệt vong hay đồng hóa của giống nòi.

Có đâu trên thế gian này lòng yêu nước cần phải được kín giấu, nếu không muốn bị xỉ vả, bị đấu tố, bị giam cầm tra tấn và bị tù đày?

Có đâu trên thế gian này sự gian trá, lường láo, bịp bợm và phản trắc lại được tôn vinh là quang vinh muôn năm, là đời đời sống mãi… ?

Truyền thuyết một mẹ trăm con của Việt Tộc khiến người Việt gọi nhau bằng hai tiếng “Đồng Bào” nghe gần gũi thân thương và cao cả quá, nhưng sao lại mỉa mai và nghịch lý đến thế này, sao lại vị bất đồng chủng mà quay lại giết hại đồng bào mình?

Sao lại “Quan san muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em” mà lại không anh em với những người cùng mình sinh ra từ một bọc trứng?

Phải chăng vì đất nước này vốn tồn tại nhiều nghịch lý, nên con người ta cảm thấy bình thường trước nghịch lý và phản cảm trước những cái chân thiện  mỹ?

Đâu rồi những ngày sinh viên, trí thức, Phật tử miền nam xuống đường chống lại cuộc chiến tranh ngăn chặn làn sóng đỏ của chính thể Quốc Gia đang bảo vệ nền tự do cho đồng bào Nam Việt trước họa xâm lược của cộng quân Bắc Việt?

Đâu rồi phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát”? Đâu rồi phong trào vận động người dân đấu tranh đòi chấm dứt cuộc chiến chống cộng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, phản đối sự hiện diện của quân đội đồng minh Hoa  Kỳ trên đất nước Việt Nam trong cuộc chiến tranh Quốc-Cộng, đòi lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, đòi Hoa Kỳ phải rút hết quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam, để cho “Bác cùng chúng cháu hành quân vào Sài Gòn…” đánh đổ giai cấp tư sản xanh để xây dựng nên giai cấp tư sản đỏ? Để rồi hàng hàng lớp lớp người dân Sài Gòn và cả Miền Nam phải đánh đổi hết cả gia sản và cả tính mạng của mình nữa để vượt biển đi tìm tự do, bởi những bài xích tự do của những sinh viên trí thức này.

Đâu rồi sinh viên y khoa Trương Thìn, Đâu rồi các nhà thơ Lê Văn Ngăn, Lê Gành, Trần Vàng Sao, Trần Phá Nhạc, Đông Trình, Đoàn Khắc Xuyên, Hoàng Nghĩa? Đâu rồi các nhạc sỹ Trần Quang Long, Miên Đức Thắng, Tôn Thất Lập, Trương Quốc Khánh, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, La Hữu Vang, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Nam, Nguyễn Phú Yên, Vũ Đức Sao Biển, Xuân An, Hải Hà, La Hữu Vang với “Dậy Mà Đi” “Tổ Quốc Ơi Ta Đã Nghe”, “Hát Trong Làn Khói Đạn”?

Đâu rồi các “Hội Tết Quang Trung Sài Gòn” năm 1967? Đâu rồi “Đêm nhạc Tôn Thất Lập” ở Đại học Dược khoa Sài Gòn năm 1967? Đâu rồi “Đêm thơ nhạc” ở Đại học Sư phạm Huế vào tháng 12 năm 1967  xuống đường, với các chiến dịch đốt xe tăng Mỹ, để đón xe tăng của Nga Sô Trung Cộng vào nghiền nát hàng ngàn đồng bào đang trên đường lánh nạn, trước khi húc đổ cổng Dinh Độc Lập và treo ngọn cờ máu lên nóc dinh để báo hiệu sự cáo chung của một nền tự do dân chủ của dân tộc.

Tôi không biết từ sau ngày miền Nam bị hoàn toàn nhuộm đỏ nhờ sự đóng góp không nhỏ cuả các sinh viên, trí thức, thi sỹ, nhạc sỹ và của các anh, đã có ai trong số các anh lại phải cũng đồng bào miền Nam băng rừng, vượt biển đi tìm tự do? Có ai trong số các anh phải vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển lạnh, và có ai đã may mắn đến được bến bờ tự do, để các anh có thể thấy được cái giá trị đích thực của tự do cũng như cái giá mà con người phải trả để đạt nước nó. Bởi do cái thói tục ở đời khi người ta đang có cái gì trong tầm tay thì không biết trân trọng giữ gìn, thậm chí còn “xuống đường” chống báng lại nó, để khi nó vuột khỏi tầm tay thì con người ta lại phải quay quắt kiếm tìm mà cuộc tìm kiếm không phải chỉ trả giá bằng bạc vàng mà còn bằng chính cả mạng sống.

Các anh có biết những vụ việc này không?

Các anh suy nghĩ như thế nào?

Sao các anh không tiếp tục “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát” nữa đi?

Sao các anh chỉ biết chống lại những người xây dựng và bảo vệ tự do, mà không dám chống lại những người mang đến thảm họa cho đất nước và tai ương cho dân tộc?

Sao các anh chỉ dám chống lại những người biết tôn trọng các anh, tôn trọng cả phẩm giá làm người của đồng bào các anh, mà các anh không biết chống lại những người đang chà đạp mọi quyền tự do căn bản của các anh và của cả dân tộc này?

Sao các anh chỉ chống lại và bức tử một thể chế chính trị đã xây dựng và bảo vệ cho các anh đầy đủ mọi quyền tự do, kể cả quyền được chống lại họ mà các anh không biết chống lại một chế độ độc tài toàn trị đã tước đoạt của các anh và đồng bào các anh hết tất cả mọi quyền tự do, dân chủ cũng như quyền làm ngừơi và họ đang cõng rắn về cắn gà nhà và đang rước cả voi về dày mả Tổ?

Các anh Trương Thìn, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng… và các thi sỹ nhạc sỹ, các sinh viên trí thức của Việt Nam đang ở đâu? SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG?

© Nguyễn Thu Trâm

© Đàn Chim Việt

 

 

16 Phản hồi cho “Sao không xuống đường?”

 1. nguyenha says:

  Tất cả những “đứa” năm xưa tranh đấu mà sau đó” cộng tác”với bọn ngụy quyền CS,đứa nào
  cũng giàu to! Có chi mô,chúng nó cho nhau nhà cửa,đất đai cướp được của dân.Đó là sự thật!! Đây cũng chính là ngón đòn “thâm độc”khóa mồm mấy con “bọ xít”!!Bọn thẩu khấu nầy khôn ngoan,không bao giờ
  ở trên đất,trên nhà được cho,mà bán đi,có đứa kiếm cả ngàn lượng vàng,cụ thể “một thằng người Huế”,
  học Luật,ở Sai gon,SV tranh đấu ,sau nầy làm ở ngành Tư-pháp CS!! Vậy thì biểu tình cái gì nửa ở cái phường kiếm ăn nầy. Không tin thì cứ hỏi Ông LHD và HTN!!

 2. NON NGÀN says:

  XUỐNG ĐƯỜNG

  Ngày xưa anh mãi xuống đường
  Bởi vì anh biết có người chống lưng
  Anh mang ba sọc cờ vàng
  Xuống đường rầm rộ, đặng càng chính danh
  Nhưng tâm cờ đỏ sao vàng
  Một lòng vì Bác, mới càng vinh danh
  Nào là Tổ quốc thần tiên
  Xuống đường chống Mỹ, xây miền tự do
  Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào
  Xuống đường bởi vậy, anh nào ngại chi
  Đốt xe Mỹ, hô li bì
  Tự do dân chủ, quả thì rất hay
  Giờ thì biển lặng đông tây
  Đã nên danh chức, ích chi xuống đường
  Cứ mà hú hí vợ con
  Để hòng lên chức, lên lon tháng ngày
  Thế nên im tiếng là hay
  Sao ai lại thách anh nay xuống đường
  Kệ mồ nhạc sĩ Việt Khang
  Anh Bình cũng vậy, to gan thời này
  Dám hô yêu nước, thương nòi
  Chống anh Trung Quốc, cơ hồ mà chi
  Bởi vì, không kẻ chống lưng
  Như anh từng đã tưng bừng ngày xưa
  Trương Thìn, Tấn Mẫm … biết thừa
  Dẫu gì, nhảy tót vô rừng là xong
  Có đâu như kiểu Việt Khang
  Anh Bình cũng vậy, lang thang … vào tù
  Nên thôi, đời chỉ mịt mù
  Nào ai yêu nước, mù u đèn dầu
  Biết thân, biết phận dãi dầu
  Anh hùng hảo hán, cần đời biết sao
  Xưa kia, những trự tào lao
  Bây giờ hỏi lại, trự nào có gan
  Xuống đường, đối mặt công an
  Làm đơn xin phép, an toàn lợi thay
  Anh hùng cái kiểu giả cầy
  Bây giờ tỏ rõ mặt mày thế thôi
  Biết thân, biết phận mình rồi
  Nào ai chống đỡ lưng mình về sau
  Vậy nên, tự chủ làm đầu
  Có đâu như kiểu quân hầu ngày xưa !

  NGÀN SAO
  (03/11/12)

 3. XungPhong says:

  Xuống đường! Một cách đấu tranh!
  Tùy thời, tùy việc, chớ có lanhchanh mà xuống đường!
  Lên đường! Ra chốn tiền phương!
  Giặc tràn tới cửa, còn xuống đường nổi không ???!!!

  KàNông!

  • NGÀN MÂY says:

   THƠ NGÂY

   Việt Khang lớ mớ vào tù
   “Xung Phong” nói bậy, có rù được ai
   “Giặc tràn tới cửa”, nói sai
   “Giặc” nào chỉ rõ, nếu không cũng tù !

   MÂY NGÀN

   • NọcĐượng says:

    Giặc Tàu, giặc ”chó”, giặc Tây,
    Giặc Nga, giặc Mĩ, giặc cả bầy Ngàn ơi !
    Nước ta ”yếu điểm” tuyệtvời
    Cho nên bọn chúng như ma trơi chậpchùng!!!

Leave a Reply to XungPhong