WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Tranh của bọn phàn động nước ngoài”

 1. Hi x Pham says:

  Cac ngai noi dung, viet dung, nhin dung vi chung toi khong phai la cac ngai giac Cong cung chang bao
  gio tho ngai Mao chu tich ca. chang bao gio muon dua dat Viet vao dat Tau Cong ca. Chi muon bao ton
  dan Viet dat Viet thoi cac ngai a. Co mot nghich ly la cac ngai giac Cong khong chiu gui con cai chau chat cua cac ngai du hoc o Bac kinh va Mac tu khoa ca. Cac ngai ay lai cu bay dat gui con cai di Au
  di My de pha cong dong Ty nan Cong san Vietnam thoi. Mong cac ngai giac Cong ngung ngay tro nay
  di. Chung toi da phai chay cac ngai roi.

  • Việt Kiều says:

   Cái bọn ” Dư L…viên ” ( nick name của tụi Dư luận viên ) này, trình độ văn hóa của tụi nó đúng là chỉ học tới lớp ba trường làng thật, viết lách chữ mẹ đẻ thời buổi này đã không còn biết bỏ dấu thì chớ mà lại còn viết nhăng viết cuội, đọc mà chẳng hiểu chúng muốn viết gì !?

Phản hồi