|

Hạp pỳ bớt đầy tú rua…

HapyBotDay

1 Phản hồi cho “Hạp pỳ bớt đầy tú rua…”

  1. ABC says:

    Tác giả có giử bản quyền không? nếu không thì cho bàn dân thiên hạ chôm về để xài khi có dịp nhé ?
    Méc-xi bố-cu trước !

Phản hồi