1 Phản hồi cho “Chó săn của Đảng”

  1. Con cháu Vua Hùng says:

    Các “đồng bào” công giáo đã hạ bệ bàn thờ tổ tiên, quay mặt với truyền thống, cội nguồn dân tộc; “dâng” đất nước cho “đấng trên” ..tất cả đi thờ các thế lực hư ảo bên ngoài rồi …thì việc ném đá vào LL An ninh là chuyện quá nhỏ, quá bình thường; vào hồi Pháp/ Mỹ thuộc các “đồng bào” còn làm nhiều việc hoành tráng hơn nhiều!!! Mong sao cho các bạn ấy hãy biết kính chúa – yêu nước đúng nghĩa; đừng làm những việc ảnh hưởng đến uy tín của chúa giáo!!!

Phản hồi