WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cấm trang mạng cá nhân cung cấp thông tin tổng hợp

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Trang thông tin điện tử do các cá nhân xây dựng lên trong quá trình sử dụng mạng xã hội để nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin của cá nhân mình nhưng không đại diện cho tổ chức cũng như không đại diện cho người khác và không cung cấp thông tin điện tử tổng hợp”.

Như vậy là không cấm cá nhân cung cấp, chia sẻ thông tin của cá nhân mình đối với xã hội, chỉ cấm không được thực hiện cung cấp thông tin tổng hợp và ngay cả việc cung cấp thông tin tổng hợp này thì kể cả trang thông tin nội bộ và trang thông tin ứng dụng chuyên ngành cũng không được thông tin tổng hợp.

Ngày 15/7 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 về Quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng. Nghị định này nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển Internet tại Việt Nam, bổ sung và hoàn thiện các quy định quản lý, cung cấp và sử dụng Internet.

Trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 8/9, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đánh giá, việc ban hành Nghị định này là cần thiết trong bối cảnh mạng Internet ngày càng phát triển như hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, Nghị định 72 đã đưa ra những chế tài quan trọng góp phần cho Bộ Thông tin Truyền thông, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí có điều kiện xử lý sai phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cơ quan báo chí.

Thời gian qua, có hiện tượng một số trang mạng xã hội trích dẫn nguồn tin từ báo chí, làm sai lệch thông tin trên báo. Mọi cá nhân có quyền xem xét, tiếp thu thông tin trên báo chí theo quan điểm riêng của mình nhưng không làm sai lệnh thông tin, nếu cố tình làm sai sẽ bị xử phạt theo quy định.

“Trong Nghị định 72, đã quy định rất rõ đưa ra loại hình cụ thể, khẳng định trang thông tin nào được sử dụng nội dung, cung cấp thông tin và chịu chế tài gì.Ví dụ trang thông tin tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân…

Đấy là những trang thông tin riêng biệt, cung cấp tùy theo nhu cầu của cá nhân và tổ chức để cung cấp thông tin và chịu chế tài xử phạt của cơ quan nhà nước. Những hoạt động làm sai lệch, phương hại đến nội dung đều bị xử phạt kịp thời”, Bộ trưởng Son nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước thực tế rất đáng lo hiện nay là các trang mạng xã hội Facebook là việc mạo danh người khác, nhất là những người nổi tiếng để lập ra các trang Facebook nhằm thực hiện các mục đích xấu, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, việc mạo danh không chỉ với người nổi tiếng mà cả người dân bình thường cũng là hiện tượng sai trái mà pháp luật cần nghiêm trị.

“Trong Nghị định 72 quy định rõ, việc mạo danh đưa thông tin sai lệch, xâm hại đến lợi ích, danh dự cá nhân đều bị xử lý theo quy định. Việc mạo danh là việc đã được xã hội lên án, vì vậy pháp luật sẽ bảo vệ họ, đó là quyền tự do chính đáng của người dân”, Bộ trưởng Son nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chia sẻ với những băn khoăn của người dùng Facebook, khi có thông tin Bộ sẽ xử phạt những cá nhân đưa tin tức thời sự hoặc các bài viết về sức khỏe, công nghệ, thời trang từ các báo khác lên trang cá nhân. Như vậy có phải những người dùng Facebook như cháu không được chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội?

Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết: “Tôi có thể khẳng định rằng trong Nghị định 72 không có nội dung nào ngăn cấm người dân, những người tham gia các trang mạng xã hội việc cung cấp cũng như tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin. Chỉ có trong thời gian vừa qua, một số báo cũng như một số trang mạng xã hội có viết về Nghị định 72 nhưng chưa giải thích rõ nội dung này, cho nên dẫn đến có sự hiểu lầm khác nhau.

Như chúng ta đã biết, Điều 20 trong Nghị định 72 đã ghi rất rõ về những khái niệm, phân biệt rõ nội dung của những trang thông tin điện tử đang hoạt động hiện nay; trong đó có trang thông tin ở khoản 4, điều 20 ghi rõ là nói về trang thông tin điện tử cá nhân.

Trang thông tin điện tử cá nhân là gì? Đó là những trang thông tin điện tử do các cá nhân xây dựng lên trong quá trình sử dụng mạng xã hội để nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin của cá nhân mình nhưng không đại diện cho tổ chức cũng như không đại diện cho người khác và không cung cấp thông tin điện tử tổng hợp.

Như vậy là không cấm cá nhân cung cấp, chia sẻ thông tin của cá nhân mình đối với xã hội, chỉ cấm không được thực hiện cung cấp thông tin tổng hợp và ngay cả việc cung cấp thông tin tổng hợp này thì kể cả trang thông tin nội bộ và trang thông tin ứng dụng chuyên ngành cũng không được thông tin tổng hợp”.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng internet cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng trang mạng xã hội, quyền và nghĩa vụ đó cũng không có điều nào cấm chúng ta truy cập và khai thác, tìm kiếm, chia sẻ thông tin trên mạng.

“Riêng thông tin điện tử tổng hợp, một số trang mạng như trang cá nhân, trang nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là không được cung cấp. Nếu như trang thông tin cá nhân, trang điện tử nội bộ cũng như trang thông tin điện tử chuyên ngành mà muốn cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp thì phải thực hiện theo các quy định của pháp luật đối với trang thông tin tổng hợp”, Bộ trưởng Son khẳng định.

Ngọc Quang (Giaoduc.net)

3 Phản hồi cho “Cấm trang mạng cá nhân cung cấp thông tin tổng hợp”

  1. T. says:

    Quần áo ăn mặc theo lối thành thị nhưng đầu óc thì vẫn lanh quanh ở khu hang “Pác Bó” !

  2. Yêu Đảng says:

    Có đầu chớ, nhưng bên trong cái đầu đó có gì thì…hổng biết.

  3. usa says:

    Cộng sãn không có cái đầu và trái tim. Đó là con quỷ.

Phản hồi