WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hoàn cảnh lịch sử của Công hàm 1958

vietnam_phamvandong

Một nhà nghiên cứu về Biển Đông của Việt Nam đặt vấn đề Quốc hội hiện nay của Việt Nam nên có nghị quyết phủ nhận giá trị Công hàm do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958.

Công hàm này được Trung Quốc sử dụng để nói rằng Việt Nam đã thừa nhận tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bắc Kinh đã đưa giàn khoan HD-981 ra gần quần đảo Hoàng Sa, một động thái đã làm Việt Nam nổi giận và làm bùng phát các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

‘Công hàm hữu nghị’

Tuy nhiên, trao đổi với BBC, ông Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu về Biển Đông từ trong nước, đã đưa ra một số lập luận phản bác công hàm này.

“Phải xét hoàn cảnh lịch sử bấy giờ, đó là thời kỳ Chiến tranh Lạnh,” ông Phúc nói. “Trước sự bao vây của Mỹ và một số nước đế quốc, Trung Quốc sợ bị tấn công nên ra tuyên bố về lãnh hải.”

Do đó, công hàm do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, theo ông Phúc, là ‘công hàm hữu nghị giữa hai người đồng chí anh em ủng hộ nhau để chống kẻ thù chung’.

“Nhưng Trung Quốc đã diễn giải công hàm này cho rằng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thừa nhận Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc,” ông nói.

Hơn nữa, theo ông Phúc, Trung Quốc cũng là một bên ký kết hiệp định Geneve vào năm 1954 chia cắt Việt Nam thành hai miền trong đó các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam.

“Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa (để thừa nhận trong công hàm),” ông nói.

Ngoài ra, công hàm được ký năm 1958 này “chưa được Quốc hội thông qua”, ông Phúc nói thêm.

“Quốc hội Việt Nam cũng chưa từng bao giờ ra nghị quyết phủ nhận chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”

“Cho dù thủ tướng một nước ký công hàm thừa nhận cái gì đó với những quốc gia có quan hệ ngoại giao nhưng không có nghị quyết của Quốc hội thì tôi nghĩ không có giá trị cao nhất,” ông nhận định.

‘Ý thức hệ chi phối’

Công hàm này đã công nhận Tuyên bố của Trung Quốc về lãnh hải

Ông cho rằng ông Phạm Văn Đồng khi ký công hàm năm 1958 “không có ý thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo” vì ông Đồng “đã có quá nhiều kinh nghiệm với Trung Quốc trong cuộc hội đàm Geneva mà Trung Quốc đã phản bội Việt Nam”.

Tuy nhiên nhà nghiên cứu này thừa nhận trong bối cảnh cuộc chiến ý thức hệ vào thời điểm đó đã “có ảo tưởng của những người lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

“Họ cứ nghĩ rằng Trung Quốc là đồng chí, là anh em, sau này giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì chuyện anh em sẽ dễ giải quyết. Trung Quốc sẽ hữu nghị, sẽ trả đảo lại cho Việt Nam,” ông nói và khẳng định yếu tố ý thức hệ ‘đã chi phối hành động các nhà lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ’.

Ông cho rằng công hàm này đã làm cho Việt Nam ‘yếu thế hơn’ trong quá trình tranh chấp với Trung Quốc và cho biết một số nhà nghiên cứu trong nước đã nghĩ đến khả năng Quốc hội hiện nay ‘ra nghị quyết phủ nhận công hàm năm 1958’.

“Cần nhìn nhận sự thật lịch sử đã diễn ra và phải biết đặt vấn đề giữa quá khứ và hiện tại như thế nào để có lợi nhất cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền,” ông nói.

Nguồn: BBC

27 Phản hồi cho “Hoàn cảnh lịch sử của Công hàm 1958”

 1. quandannambo says:

  tàu-cộng
  *
  tuyên bố chủ quyền của nó

  biển Đông

  do lịch sử đễ lại
  *
  (chủ quyền lịch sử)
  *
  bài
  (công hàm lịch sử) này
  khớp
  với luận điệu của tàu-cộng
  *
  bbc
  bọn bán cá
  *
  cho đăng bài này
  với
  ý đồ rất đễu cáng
  *
  có thễ
  đã
  nhận tiền của tàu-cộng
  *

  nó đão tráo chử trong câu văn ở cái tựa
  nhưng
  vẫn rõ ràng

  *
  ‘công hàm 58 (là công hàm) của lịch sử’
  *
  hai chử ‘hoàn cảnh’
  được thêm vào
  chỉ
  đễ làm hỏa mù
  *
  hay thận-trọng với những gì

  bọn bán cá đăng tãi*

 2. quandannambo says:

  tàu-cộng
  *
  tuyên bố chủ quyền của nó

  biển Đông

  do lịch sử đễ lại
  *
  (chủ quyền lịch sử)
  *
  bài
  (công hàm lịch sử) này
  khớp
  với luận điệu của tàu-cộng
  *
  bbc
  bọn bán cá
  *
  cho đăng bài này
  với
  ý đồ rất đễu cáng
  *
  có thễ
  đã
  nhận tiền của tàu-cộng
  *

  nó đão tráo chử trong câu văn ở cái tựa
  nhưng
  vẫn rõ ràng

  *
  ‘công hàm 58 là công hàm của lịch sử’
  *
  hai chử ‘hoàn cảnh’
  được thêm vào
  chỉ
  đễ làm hỏa mù
  *
  hay thận-trọng với những gì

  bọn bán cá đăng tãi*

 3. Ly Tao says:

  “Hoàn cảnh lịch sử” cái mả bố nó! Đâu phải đây là lần đầu những thằng cộng phỉ ký kết bậy bạ như thế đâu. Đọc lại cái Hiệp Định Sơ Bộ Hồ Chí Mén ký với thằng Sainteny 6 tháng 3, 1946 mà xem. Chưa kể những điều khoản khác, không có thằng Việt Nam tử tế nào mà lại chịu ký để “Nam kỳ quốc” trưng cầu dân ý xem có muốn thống nhất vào nước Việt Nam bao giờ cả. Dĩ nhiên người ta có thể nói nó cũng biết là như thế, và nó chỉ giả vờ ký để lấy cái lợi trước mắt rồi sau sẽ bội ước. Ừ, thì với thằng Tầu nó cũng làm y chang như thế thôi, chỉ khác là bây giờ muốn quịt không được. Thằng Đặng Tiểu Bình nó “dạy cho bài học” ý nghiã là như thế.

 4. Trúc Bạch says:

  Xin lỗi cho phép thô tục một tí.

  Ha ha ha ….

  Cứ đổ cho là tại “hoàn cảnh lịch sử” là hết…tội, kể cả TỘI BÁN NƯỚC CÓ VĂN TỰ sao ??

  Chúng mày có đem được thằng “lịch sử” ra tòa để làm nhân chứng lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa và 85% Biển Đông được không ?

  Và – vấn đề là – quan tòa có chấp nhận cho chúng mày lấy cái “hoàn cảnh lịch sử” để làm cớ đòi lại Biển Đảo không ?

  - Chắc chắn là Không phải không ?!

  Nếu đã không dùng cái “Hoàn Cảnh Lịch Sử” để “cãi” lại người ta trước tòa, vậy hì chúng mày mang cái “hoàn cảnh lịch sử” ra nói để làm cái “zắm chó” gì ???

  Một điều quan trong là : Từ ngày chúng mày thành lập cái nước VNDCCH đến nay, chúng mày đã ký bao nhiêu văn kiện quốc tế rồi, và có mấy văn kiện được cái “cuốc hội” nước VNDCCH thông qua rồi mới thi hành không ?

  (Xin lỗi – gần như là đờ éo có cái nào !)

  Không lẽ tất cả những hiệp ước, văn kiện quốc tế mà VNDCCH từng ký mà “không hề” được cuốc hội VNDCCH thông qua ấy đều “vô giá trị” à ?

  Ghi chú quan trọng :

  Bản công hàm 1958 đã được báo Nhân Dân “cơ quan ngôn lận chính thức của đảng nhà nước và nhân dân” đăng công khai ngay sau khi được Phạm Văn Đồng ký – cũng được coi là một hình thức CÔNG BÁO rồi – thế nhưng, kể từ ngày đăng “Công Báo” đến ngày 30/4/1975, mà cái “cuốc hội VNDCCH” không hề có bất cứ một “phản bác” nào về cái công hàm ấy, thì cũng bị coi là đã được “cuốc hội VNDCCH thông qua” ngoại trừ chúng mày lấy cớ : Vì “toàn thể đại biểu cuốc hội ta”, đờ …éo có đứa nào biết …đọc, cho nên không biết việc thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước là sai…luật .

  http://conghambannuoc.tripod.com/BaoNhanDan1.jpg

  Một lũ “chí thức bưng bô” ngớ ngẩn, chỉ làm rối thêm chuyện, chả bõ làm cho Tàu nó bưng miêng cười vì những lập luận của chúng mày (chả biết vô tình hay cố ý) đang làm lợi cho chúng nó.

 5. noileo says:

  TRích: “Ông (Đinh Kim Phúc) cho rằng ông Phạm Văn Đồng khi ký công hàm năm 1958 “không có ý thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo” vì ông Đồng “đã có quá nhiều kinh nghiệm với Trung Quốc trong cuộc hội đàm Geneva mà Trung Quốc đã phản bội Việt Nam””

  Đinh KIm PHúc nói chuyện ngớ ngẩn!

  Một cô gái điếm biết rất rõ người khách là một tên cuồng dâm, cái cuồng dâm của người khách ngang với cái cuồng dâm của Hồ chí Minh, cô ta rất không thích tiếp người khách đó, nhưng sau cùng, vì cần góp thêm tiền cho đủ tiền mua cái i phon mới, cô ta vẫn tiếp người khách đó,

  tât nhiên nếu bị kiểm tục bắt, cô ta không thể nói, rằng thì là mà, cô ta không phạm tội bán dâm vì cô ta không thích bán dâm cho người khách đó, vì cô ta biết người đàn ông đó là một tay cuồng dâm,

  Phạm Văn Đồng cũng giống như cô gái điếm nóí trên, cô gái đã bán dâm, tức là cô gái đã phạm tội bán dâm, thì Phạm Văn Đồng, Hồ chí Minh, bọn Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã có hành động bán nước, tức là bọn chúng đã phạm tội bán nước, bất kể lúc ký văn tự bán nứớc bọn VNDCCH phản quốc, Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng nghĩ đến cái gì, nghĩ đến mồ cha hay nghĩ đên l vợ

  Đinh KIm Phuc đừng có nhưng/nhị vớ vẩn!

 6. Tien Ngu says:

  Công hàm hữu nghị?

  Xin lỗi đồng chí Hoàng kim Phúc, đồng chí không thể chạy tội cho Hồ chí Minh và Phạm văn Đồng theo cái kiểu đó được.

  Bút sa, gà chết. bao lâu VN còn bị trị bởi cái đảng đã mau mắn ra cái…công hàm hữu nghị đó, Trung…quốc vẫn còn xử dụng cái công hàm này để nói chuyện với nhà nước và đảng Cộng VN một cách….không thể tranh cãi.

  Mong đồng chí Phúc kiếm…kiểu khác…

  Hữu nghị theo cái kiểu tài sản riêng tư là…của chung, khó nghe quá…

  • Hùng says:

   Cái thằng fart catcher XLCL Phạm Văn Đồng còn gởi điện chúc mừng Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa thành công đấy nhá!

 7. BUILAN says:

  Cách duy nhất để lấy lại Biển đảo của VN từ tay TQ … ???

  ” – Một cách vô cùng giản dị, không cần viện trợ của Hoa Kỳ, chẳng cần ủng hộ của thế giới, mà lại đoàn kết, hòa hợp hòa giải với mọi thành phần người Việt trong và ngoài nước và quan trọng là vô hiệu hóa công hàm Phạm văn Đồng.

  - Làm cách nào?

  - Ngay ngày mai…

  Đổi lại tên nước thành Việt Nam Cộng Hòa. Lấy lại tên Sài Gòn và dời thủ đô về đó. Lấy CỜ VÀNG làm quốc kỳ .. .

  Có như thế thì trước diễn đàn thế giới. VNCH chỉ VẮNG MẶT … 39 năm chứ KHÔNG CHẾT. Công hàm Phạm văn Đồng chỉ là tờ “giấy lộn” vì tên cướp có vô nhà nhưng chủ nhà về lại và đã đuổi cổ nó ra … Trời Việt lại… HỪNG ĐÔNG.

  Đại diện CSVN vuốt mồ hôi lạnh trên trán:

  - Chỉ đơn giản thế thôi sao?

  Vịt Bắc Kinh trên bàn đã NGUỘI LẠNH, lớp mỡ trắng đã bắt đầu đóng viền quanh dĩa vì không ai còn đoái hoài đến nó.

  Đại diện Mỹ vỗ vai đại diện CSVN nói một câu tiếng Anh:

  - All road lead to Rome (Đường nào cũng về La Mã). Hãy trả cho Ceazar những gì của Ceazar. Các ông chỉ có một ĐƯỜNG BINH… cầm bài chi lâu cho nó… ƯỚT.

  @@@@ _ Kính mơì bà con chiụ khó (bắn vào link) xem trọn CHÂN LÝ, mới thật là thú vị !

  NGUỒN
  http://thangbomaz.com/tin-chi-tiet/cach-duy-nhat-de-lay-lai-bien-dao-cua-vn-tu-tay-tq.html

  • tonydo says:

   Vào link đàn anh cho, thấy tay này viết rất tếu, nhưng lý luận đâu ra đó. Hay!
   Cám ơn đại ca.
   Tuy nhiên, chỉ thấy là báo Thằng Bờm, nhưng không thấy tên người viết..?

 8. Tomle says:

  “…
  Ông cho rằng ông Phạm Văn Đồng khi ký công hàm năm 1958 “không có ý thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo” vì ông Đồng “đã có quá nhiều kinh nghiệm với Trung Quốc trong cuộc hội đàm Geneva mà Trung Quốc đã phản bội Việt Nam”
  …”

  ông này làm nhà nghiên cứu xem ra muốn “bệnh”!
  Nghiên cứu không nên bỏ cái ý nghỉ theo cảm tính của mình vào để làm lệch lạc suy nghĩ của độc/đọc giả .

  • Zô Hoa Kỳ says:

   Nhân Dân VN Ơi.
   ==>
   Ngay Sự việc Bán Nước VN, Bán Đảo VN trên trang mạng Liên Hiệp Quốc. Lãnh Đạo và Cán bộ đảng cộng sản vn, cháu dâm bác hồ Ngăn Chận không dám cho Nhân Dân VN vào Nguồn xem Sự Thật.
   ==>
   Tại sao Nhân Dân VN trong Nước VN cùng nhau trực tiếp Viết Thư Lên Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Đòi Hỏi, Yêu Cầu, Ép Buộc Ông Ban Ki Moon Công Khai Phơi Bài Sự Thật những gì Trung Quốc đâm đơn kiện và Nguồn Tin Tức Bán Nước VN, Bán Đảo VN của Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản VN.
   ==>
   Câu Hỏi là Nhân Dân VN trong Nước VN có Dám Viết Thư lên Liên Hiệp Quốc không?
   ==>
   Tất Cả Tài Liệu Mật, Đơn Kiện và Nguồn Tin Tức Bán Nước Việt Nam, Bán Đảo VN của Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản VN đang nằm tại Liên Hiệp Quốc.
   ==>
   Toàn Nhân Dân VN trong Nước VN có Dám tìm Sự Thật không?
   ==>
   Lãnh Đạo và Cán bộ đảng cộng sản vn, cháu dâm bác hồ rất Run Sợ Nhân Dân VN tìm hiểu sự thật Bán Nước VN, Bán Hải Đảo VN cho Trung Quốc.
   ==>
   Nhân Dân VN không muốn làm Nô Lệ Đày Tớ Bắc Thuộc Trung Quốc.
   ==>
   Hảy cùng nhau trực tiếp Viết Thư Lên Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Đòi Hỏi, Yêu Cầu, Ép Buộc Ông Ban Ki Moon Công Khai Phơi Bài Sự Thật những gì Trung Quốc đâm đơn kiện và Nguồn Tin Tức Bán Nước VN, Bán Đảo VN, Sự Thật số Quân Bộ Đội Chính Huy Bắc Việt thua chết sạch trong trận chiến Điện Biên Phủ và Việt Nam Cộng Hoà.

 9. Tudo.com says:

  “Ngoài ra, công hàm được ký năm 1958 này “chưa được Quốc hội thông qua”, ông Phúc nói thêm.”

  Cái Quốc hội của chxhcnvn là con đẻ của đảng csVn nếu cha nó không cho phép thì làm gì dám thông qua hay thông. . .cống?

  Hơn nữa, chuyện tranh chấp giữa hai quốc gia là phải mang ra toà án quốc tế, phải trưng bằng chứng lịch sử để giành phần thắng về mình. Trong khi csVN không dám hó hé gì cả, cả cái chuyện tàu Trung Cộng bắn giết ngư dân VN đảng còn không dám kêu đích danh mà chỉ nói. . .”tàu lạ” nầy. . .tàu lạ nọ.

  Thôi đi ông Phúc ơi! Đừng ở đó mơ tới cái. . Cuốc hội đó!

 10. ABC says:

  Dân bắc kỳ ngày nay cũng biết chửi cái tên ký công hàm bán nước 1958 một cách thâm nho lắm thay.

  ” XỬ ÁN.
  (Trích từ Phọt Phẹt.)

  Trống huyện đường thúc liên hồi. Quan uể oải bước ra. Nhặt hòn sỏi. Ném vào đầu thầy đề đang ngủ gật:
  - Ra xem thằng nào?
  Thầy đề lẹt quẹt ra và vào:
  - Bẩm quan, thằng bần nông răng vẩu mồm thối.
  - Nó là thàng nào tao nghe quen quen?
  - Bẩm quan, nó là bất hủ, từ khi sinh ra tới gần đây, nó cà đánh nhau không sót một ai, cả huyện này ngán nó ạ.
  - Thế nó đéo làm ăn gì hả?
  - Bẩm có, từ hồi nó khoe là cách-tân, nó cũng có làm ăn tý ty ạ! cũng đủ vắt mũi đút miệng.
  - Thế trước đó?
  - Bẩm như con đã nói, nó cà đánh nhau không sót một ai ạ, mà đánh nhau với toàn đại hào phú. Bẩm, nó mấu lắm ạ. Bẩm, thằng này quả nhiên danh bất hư truyền, đánh nhau nhiều, đói mốc mõm ra, nó vác rá đi khắp họ hàng ăn chịu ạ.
  Quan ngửa cổ lên trời than thở:
  - Thế thôi, coi như tao với mày hôm nay ra ngõ dẫm phải cứt rồi. Lính lệ đâu!!! cho nó vào đây…
  Lệ : Ù ù ù ù ù ….
  Răng vẩu mồm thối nghênh ngang bước vào.
  - Dạ con chào quan lớn, chào thầy đề.
  - Thằng kia, sáng ra đã gõ trống kêu oan, rồi phì hơi diệu khắp công đường, chẳng hay mày muốn cái gì?
  RVMT ( răng vẩu mồm thối ) :
  - Bẩm quan lớn, con bận gì thì bận, sáng ra phải làm cút diệu với bát tiết canh với đôi lòng lợn ạ. Hôm nay con đánh trống để kiện thằng trọc phú Gấu trúc, nó cướp cái ao của nhà con ạ !!!.
  Thầy đề:
  - Nó cướp thế nào?
  - Bẩm, con được thừa hưởng cả cái nhà cái ao, thằng trọc phú nó cướp cái ao ạ.
  Quan:
  - Kiện tụng là việc lớn, mày nhỏ bé nghèo hèn răng vẩu mồm thối, tai tiếng khắp vùng, thằng trọc phú kia của nả đầy nhà, cả huyện này là con nợ nó, nhỡ mày có thắng, tao cũng không sai tuần tróc cái ao được cho mày, nhược bằng mày thua, thì cả cái ao đi đứt. Vậy mày nghe tao, về nhà chí thú làm ăn. Mày với nó, tao nghe nói bắt tay hảo hữu với đôi chục năm nay, có cả chữ vàng chữ bạc như môi răng máu sắt, kiện tụng làm gì cho nó thanh động nha môn? Nghe tao, về lo làm ăn!!! Về…
  RVMT:
  - Bẩm quan, phen này con đã quyết, phải làm cho ra ngô-khoai ạ!
  - Thế thua thì sao, mày làm gì còn ai chơi? Cả huyện này nó tởn mày, lại đói thối mồm ra.
  - Bẩm quan, con có thằng Cờ hoa với thàng Lùn-1-mẩu làm anh-em-xương-máu ạ!
  - Tao nghe nói, ngày xưa mày 2 tay 2 phóng lợn, đuổi đánh chúng nó chạy vãi cứt ra rồi cơ mà?
  - Bẩm quan vụ đó xưa rồi ạ, giờ hảo hĩu rồi ạ.
  - Vậy mày quyết ăn thua đủ với thằng Gấu trúc?
  - Bẩm chính phải ạ.
  - Thế tao cũng chịu đéo bảo được mày rồi. Thằng Đề cho gọi trọc phú Gấu trúc vào đây.
  Trọc phú đi vào, tay ve vẩy quạt:
  - Chào quan lớn, chào thầy đề.
  Thầy Đề hỏi RVMT:
  - Hãy giương pha ra nhìn cho kĩ. Thằng kia ( chỉ Trọc phú) có phải là thằng mày kiện nó tội cướp ao không?
  - Dạ bẩm, to béo phương phi chính nó. Thằng này có xé thành từng sợi, con cũng nhận ra.
  Thầy đề hỏi TPGT ( trọc phú Gấu trúc):
  - Mày có nhận ra thằng kiện mày, Răng vẩu mồm thối đứng kia không?
  - Bẩm thầy đề, thằng này đệ con bao nhiêu năm, có băm nó làm 3 khúc vứt xuống sông thối, bẩy bẩy 49 ngày sau con vẫn nhận ra ạ.
  - Hay lắm, vậy chúng mài đứng sang 2 bên, tao tuyên bố bắt đầu xử án. Cho thằng răng vẩu tố trước.
  Lính lệ: Ù ù ù ù..
  Trống thúc một hồi. Vụ xử án bắt đầu.
  RV : Bẩm quan, hồi năm thất tứ, nó cướp ao của con ạ.
  TP: Bẩm, hồi năm ngũ bát, nó điểm chỉ vào văn tự, nhường con cái ao ạ.
  Quan hỏi RV: Có chuyện mày điểm chỉ vào văn tự nhượng nó ao không?
  RV: Bẩm quả có chuyện đó, nhưng con không có từ nào nhắc đến cái ao ạ.
  TP: Bẩm, con ra thông cáo khắp huyện rằng cái ao của con, nó biên văn tự nói rằng đồng ý ạ
  Quan: Có chuyện đó không thằng răng vẩu kia?
  RV: Bẩm quả là có ạ, dưng mà hồi đó, cái ao không phải của con, mà của thằng em con, tên là Cọng Hành, thành ra văn tự vô dụng ạ.
  Quan: Quả có vậy. Vậy sao ao lại của em mày?
  RV: Bẩm, cụ kị để lại cái nhà cái ao, con với thằng em bất hòa chia đôi nhà, ao thuộc thằng em ạ.
  Quan ( chỉ vào Răng vẩu): Lúc mài điểm chỉ vào văn tự ngũ bát, có thằng nào kề dao vào cổ mày không?
  - Bẩm không ạ.
  - Thế có thằng nào ép buộc mày không?
  - Bẩm không ạ.
  - Vậy thằng trọc Phú ra thông báo khắp huyện thì kệ con mẹ nó, sao mày còn biên văn tự đồng ý làm gì?
  Trọc Phú cười đểu!!!
  RV: Bẩm, là hồi đó, thằng Trọc Phú chi viện xe pháo mã tấu phóng lợn ngũ cốc… để con đánh đuổi thằng em con ạ
  Trọc Phú lại cười đểu:
  - Bẩm quan, con cho nó từ ổi đội đầu, đến đôi hải xảo ạ.
  Quan: – Vậy là mày điểm chỉ vào văn tự đồng ý với thằng Trọc Phú, là mày cũng hưởng lợi đó chứ thằng răng vẩu mồm thối kia?
  - Bẩm quả có vậy, cơ mà cái ao lúc đó, có thuộc phần con đâu ạ?
  - Thế phần ai? Mẹ chúng mày rắc rối quá đi. Quả nhiên thằng mồm vẩu kia, mày cũng có tý gian hùng đó.
  - Bẩm, hồi ngũ tứ, con và bố nuôi Gô Loe gà trống, có biên văn tự cưa đôi cái nhà, rồi bố nuôi trao lại cho thằng em Cọng Hành mới đẻ sau đó ít lâu ạ. Bố con con có thỏa thuận 2 năm sau sẽ biểu quyết đại gia đình rồi sát nhập, cơ mà thằng Cọng Hành bố láo, nó đánh tháo ạ.
  - Thế thằng Cọng Hành có điểm chỉ vào cái văn tự ngũ tứ hay không?
  - Bẩm không ạ, lúc đó nó chưa sinh.
  Quan đập bàn: Nó không điểm chỉ, thì nó cần đéo gì phải theo Ngũ tứ văn tự hả thằng răng vẩu kia? Rồi cái ao với nửa cái nhà là của thằng Cọng Hành phải không?
  - Bẩm phải ạ. Năm thất tứ, thằng Trọc phú cướp cái ao của Cọng Hành ạ, một năm sau, con cướp nốt cái nhà ạ.
  - Thế lúc thằng Trọc Phú cướp ao, mày có chửi như mày vẫn chửi mất gà không?
  - Bẩm không ạ, con với trọc phú hồi đó là hảo hữu ạ. Chỉ thàng Cọng Hành chửi thôi ạ.
  - Thế ao nhà mày sao mày không chửi. Mày câm mấy chục năm rồi?
  - Bẩm vì chính con cũng đánh thằng Cọng Hành trên cạn ạ. Thằng trọc phú đá cái ao, thì con cũng đá cái nhà ạ. Nói ra thì dài, cơ mà con thực oan sai, con sai thằng em họ con là thằng Lâm Thời cướp hồi thất ngũ, rồi 1 năm sau là thất lục, thằng lâm thời nhập cái nhà cướp được của Cọng Hành vào nhà con thành 1 nhà, cái ao lúc đó mới là là phần con ạ.
  - Vậy thằng Lâm Thời, khi mất cái ao hồi thất tứ, nó có chửi cùng thằng Cọng Hành không?
  - Bẩm nó là đệ con, con không chửi nó cũng không chửi ạ!!
  - Giờ thằng Cọng Hành đâu?
  - Bẩm nó chết thẳng cẳng rồi ạ.
  Quan: Vậy ra chúng bay cùng một phường ăn cướp với nhau, thằng cướp ao thằng cướp nhà. Giờ thằng cướp nhà đòi thằng cướp ao, thì tao không xử được, vì chúng mài cùng một guộc với nhau, làm gì có lí gì cho sở hữu đồ ăn cướp hả thằng kia? Gọi thằng Cọng Hành đội mồ dậy thì tao mới xử được, bớ thằng răng vẩu ăn cướp kia.
  - Bẩm con không ăn cướp ạ, ao đó cha ông để lại cho con ạ!
  - Cha ông để lại, thì mày đã điểm chỉ vào văn tự ngũ bát thừa nhận cái tấu chương của thằng Trọc Phú? Trong khi không ai kề dao vào cổ mày bắt điểm chỉ? Chính mày, do muốn cướp nhà của em mày, đã đổi ao lấy phóng lợn mã tấu lương khô, giờ còn kêu ai, mày thua kiện, bãi tòa!!!
  Lệ đâu, nọc thằng răng vẩu đánh đủ 100 hèo tội bố láo, khua trống nhức sọ quan.
  Lính lệ: ù ù ù ù ù…
  Trọc Phú: Bẩm quan lớn con xin quan lớn, con với nó dù sao cũng là anh em thuần xỉ quan thiết thập lục kim tiền, mong quan gia ân….
  - Gia ân sao?
  - Quan bớt cho nó 1 hèo, đánh nó 99 hèo thôi ạ!!!

  @ kịch một màn của đại tác gia lừng danh Bín bần nông. Chấm phẩy lại tí ti.”

Phản hồi