WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:22:am 03/05/14 Đăng ngày “May 3rd, 2014”

TS Hà Vũ sẽ tham dự họp báo về nhân quyền

TS Hà Vũ sẽ tham dự họp báo về nhân quyền

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được phóng thích khỏi nhà tù hôm 6/4 và cùng vợ đến Mỹ để ‘chữa bệnh’. Tuy nhiên, từ đó tới nay dư luận cũng như truyền thông thắc mắc về sự im lặng của nhà hoạt động tên tuổi này. Có những cơ quan truyền thông hải ngoại [...]

08:22:am 03/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư bà Bộ Trưởng Y Tế Việt Nam, gởi Thủ Tướng Hàn Quốc

Thư bà Bộ Trưởng Y Tế Việt Nam, gởi Thủ Tướng Hàn Quốc

Làm việc cho nhà nước phải lì lợm, và tuyệt đối đừng biết nhục, thì may ra mới ở cương vị được dài lâu

12:00:am 03/05/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hậu 30/4, nói chuyện “hòa giải, hòa hợp”

Hậu 30/4, nói chuyện “hòa giải, hòa hợp”

Lẽ ra Hoa Kỳ phải có chính sách Hòa giải và Hòa hợp vì Hoa Kỳ là một nước nhiều chủng tộc mà mỗi chủng tộc thường có văn hóa khác nhau nên hành động khác nhau!  Không những khác, mà đôi khi trái ngược, nên muốn chung sống hòa bình phải hòa giải và [...]

12:00:am 03/05/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »