WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:22:am 31/05/14 Đăng ngày “May 31st, 2014”

Thủ đoạn mập mờ

Thủ đoạn mập mờ

Một bạn đọc, ký tên Dang Nguyen , đã góp ý kiến về bức công hàm Phạm Văn Ðồng 1958 như sau: “Ðiểm khác biệt cần làm rõ là chế độ chính trị ở hai miền Nam-Bắc và cả hai đều được quốc tế công nhận là hai nước. Vì thế, nó không như lập [...]

03:22:am 31/05/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bầu Kiên tự bào chữa: Tôi hiểu rất rõ vì sao tôi bị bắt

Bầu Kiên tự bào chữa: Tôi hiểu rất rõ vì sao tôi bị bắt

“Lý do tôi bị bắt không đơn giản. Tôi hiểu rất rõ vì sao tôi bị bắt. Tôi khẳng định tôi không làm điều gì trái pháp luật, nếu VKS đưa ra được bằng chứng, tôi nhận tội ngay lập tức, nhưng nếu không đưa ra được thì không được kết tội tôi!” bầu Kiên [...]

03:13:am 31/05/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nói để làm, không nói để đấy

Nói để làm, không nói để đấy

Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói rõ: “Dân chủ và pháp quyền là hai thành quả song sinh của nền chính trị hiện đại.” Ông hứa với nhân dân thực hiện hai điều ấy như một cam kết long trọng trong ngày đầu năm. Theo phong tục Việt Nam, [...]

02:47:am 31/05/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư của vợ tù nhân lương tâm Ngô Hào

Thư của vợ tù nhân lương tâm Ngô Hào

  Kính gửi: Các tổ chức nhân quyền thế giới, các Chính Phủ yêu chuộng hòa bình. Tôi là Nguyễn Thị Kim Lan, vợ của Tù nhân lương tâm Ngô Hào hiện đang trong trại tù Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ông Ngô Hào bị bắt ngày 8.2.2013 và bị kết án [...]

02:42:am 31/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »