WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:47:pm 21/05/14 Đăng ngày “May 21st, 2014”

Vàng – Đỏ biểu tình chống TQ ở Hoa Kỳ

Vàng – Đỏ biểu tình chống TQ ở Hoa Kỳ

Trưa thứ Bảy 17/5, trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và trên phố San Francisco đã có một sự kiện chưa từng xảy ra trong sinh hoạt người Việt ở Bắc California. Đó là cuộc biểu tình do phe Cờ Đỏ tổ chức. Phe Cờ Vàng đến đây biểu tình là chuyện bình thường [...]

04:47:pm 21/05/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy giật mình

Hãy giật mình

Tình hình đất nước đang cực kỳ nghiêm trọng. Tổ quốc lâm nguy. Kẻ xâm lược lù lù trước ngõ. Cả nước bừng dậy khí thế yêu nước, quyết bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải quê hương. Đây cũng là dịp may hiếm có để lãnh đạo và toàn dân chung sức chung lòng, đồng [...]

04:41:pm 21/05/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

QH phải khẩn cấp trả lời dân

QH phải khẩn cấp trả lời dân

Nhân dân Việt Nam luôn coi nhân dân Trung Quốc là bạn.Đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng đảng cộng sản Trung Quốc, mà đại diện là tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc, là kẻ thù của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam.Đó là một sự thật không [...]

07:38:am 21/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nước Mỹ sẽ có đệ nhất phu nhân gốc Việt?

Nước Mỹ sẽ có đệ nhất phu nhân gốc Việt?

Phu nhân ông Webb là một người gốc Việt. Gia đình bà Hồng Lê Webb từ Vũng Tàu di cư sang Mỹ năm 1975, cuộc di cư lần hai sau lần đầu năm 1954.

07:32:am 21/05/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cơn mưa biển và đêm

Cơn mưa biển và đêm

Không ngờ dấu chứng tình yêu lại ðến thật nhẹ giữa một cơn mưa bất chợt sau gần hai năm chít chat phôn phiếc

07:22:am 21/05/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoàn cảnh lịch sử của Công hàm 1958

Hoàn cảnh lịch sử của Công hàm 1958

“Họ cứ nghĩ rằng Trung Quốc là đồng chí, là anh em, sau này giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì chuyện anh em sẽ dễ giải quyết. Trung Quốc sẽ hữu nghị, sẽ trả đảo lại cho Việt Nam,”

07:17:am 21/05/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Chiếu tướng mất xe

Chiếu tướng mất xe

Đảng luôn nói là đảng lãnh đạo, vậy trách nhiệm của đảng, ở trung ương nói chung và địa phương nói riêng nằm ở đâu khi hiệp một sau nước cờ giàn khoan thì đất nước Việt Nam thua 0-2, thiệt đơn ngoài Biển Đông và thiệt kép trên đất liền? Ai chịu trách nhiệm trong vu việc này? Sao không thấy ai, cơ quan nào lên tiếng nhận trách nhiệm trước nhân dân?

12:31:am 21/05/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tư tưởng chính trị Việt Nam: Việt Nam thời kỳ đầu Tây học

Tư tưởng chính trị Việt Nam: Việt Nam thời kỳ đầu Tây học

… vào những thập niên đầu của thế kỷ 20, tại ba miền Việt Nam, một tầng lớp trí thức mới đã ra đời đồng thời với sự hình thành một quần chúng Việt mới, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 tại các thành thị mới phát triển. Bối cảnh này là kết quả của chính chương trình xây dựng và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Chính bối cảnh đó đã thúc đẩy thế hệ tri thức mới tìm về dân tộc như một kích thích cỗi gốc cho cuộc vận động độc lập, như Hoài Thanh đã nhận xét trong cuốn Thi Nhân Việt Nam: “Ảnh hưởng Pháp đã giúp ta nhận thức cái cá tính của ta. Hoặc trở về thơ Việt xưa, hoặc tìm đến thơ Đường, thơ Pháp, đi đâu thì ta cũng cốt tìm ta. Ta tìm và nhiều lần ta đã gặp.”

12:01:am 21/05/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »