WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:20:pm 02/05/14 Đăng ngày “May 2nd, 2014”

Áp phích kỉ niệm chiến thắng của đảng

Áp phích kỉ niệm chiến thắng của đảng

  Nguồn: Facebook

03:20:pm 02/05/14 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn Lân Thắng: Thế nào là một phía?

Nguyễn Lân Thắng: Thế nào là một phía?

Ngày 28 tháng 4 năm 2014, lúc 23:39, tờ Quân Đội Nhân Dân có bài của trung tá Nguyễn Văn Minh, một cây bút chuyên nghiệp của bộ máy tuyên huấn Quân uỷ Trung ương với tựa đề: Điều trần… một phía, làm sao khách quan? Trước tiên, phải nói rõ vai trò Quân ủy [...]

11:19:am 02/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam

Sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam

Sự mục rữa quan trọng nhất là về ý thức hệ. Khác với tất cả các hình thức độc tài khác, chủ nghĩa cộng sản là một thứ độc tài có… lý thuyết, gắn liền với một ý thức hệ được xây dựng một cách có hệ thống và đầy vẻ khoa học. Thật ra, chủ nghĩa phát xít cũng có lý thuyết, chủ yếu dựa trên sức mạnh và tinh thần quốc gia, nhưng không phát triển thành một hệ thống chặt chẽ và có ảnh hưởng sâu rộng như chủ nghĩa cộng sản. Còn các chế độ độc tài ở Trung Đông chủ yếu gắn liền với tôn giáo cộng với truyền thống quân chủ kéo dài (thường được gọi là độc tài quốc vương, sultanistic authoritarianism) hơn là lý thuyết. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh: các chế độ cộng sản không thể tồn tại nếu không có nền tảng ý thức hệ đằng sau.

10:08:am 02/05/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhân chuyện người lính buồn trong thơ Văn Lê

Nhân chuyện người lính buồn trong thơ Văn Lê

Trước và sau tiểu thuyết nổi tiếng : “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh, văn học dòng chính thống của chế độ đương thời, chừng như chưa có tác phẩm nào dám dựng chân dung buồn đau tới tận cùng của người lính chiến? “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”, câu [...]

04:28:am 02/05/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

TBT Nguyễn Phú Trọng châm ngòi cho vụ Đỗ Thị Thoan?

TBT Nguyễn Phú Trọng châm ngòi cho vụ Đỗ Thị Thoan?

Nhóm Mở miệng mới khai trương vào năm 2002 với thi phẩm “Mở miệng” và sau này cũng là tên gọi của nhóm gồm hầu hết là những người trẻ, sinh ra sau 1975…

04:15:am 02/05/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được đề cử cho giải thưởng Havel

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được đề cử cho giải thưởng Havel

Nhóm Văn Lang ở cộng hòa Séc kết hợp với một số thành viên của Hiến chương 77 và vài tổ chức dân sự, báo chí của Việt Nam đã đồng đề cử nhà báo tự do Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải cho giải thưởng nhân quyền mang tên Vaclav Havel năm 2014. Giải [...]

03:42:am 02/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thiếu nữ ám sát Nguyễn Văn Thiệu bây giờ ra sao?

Thiếu nữ ám sát Nguyễn Văn Thiệu bây giờ ra sao?

Quàng vội chiếc áo mưa, bà Mão cúi xuống giả sửa lại đôi giày, thò tay vào bụng rút khẩu K54, nhắm thẳng Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa bóp cò.

02:22:am 02/05/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »