WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:49:pm 12/05/14 Đăng ngày “May 12th, 2014”

Quan điểm của ông Ngô Đình Nhu và hiểm họa xâm lăng của TQ

Quan điểm của ông Ngô Đình Nhu và hiểm họa xâm lăng của TQ

Khi hay tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát, Cố Tổng Thống Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc, đã nhận xét: Người Mỹ có trách nhiệm nặng nề trong việc vụ ám sát xấu xa này. Trung Hoa Dân Quốc mất đi một đồng chí tâm đầu ý hợp… Tôi khâm [...]

01:49:pm 12/05/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Việt Nam thất bại trong việc kêu gọi ASEAN lên án Trung Quốc

Việt Nam thất bại trong việc kêu gọi ASEAN lên án Trung Quốc

Những lời chỉ trích của ông Dũng lần này trái với tinh thần thường lệ đối với các cuộc họp trong Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á, và ông cũng thất bại

10:16:am 12/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biển Đông sẽ không còn tiếng sóng

Biển Đông sẽ không còn tiếng sóng

12:25:am 12/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tuyên bố chung của các hội đoàn VN trên thế giới về giàn khoan HD 981

Tuyên bố chung của các hội đoàn VN trên thế giới về giàn khoan HD 981

Việc Trung Quốc đem giàn khoan dầu vào vùng biển VN không chỉ gây phẫn nộ với nhân dân VN trong nước, mà còn với cả toàn thể người Việt hải ngoại. Hai mươi hội đoàn, tổ chức người Việt khắp nơi trên thế giới đã lên tiếng về việc này vào ngày 11 tháng [...]

12:01:am 12/05/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »