WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:13:am 08/05/14 Đăng ngày “May 8th, 2014”

Ván cờ… lật ngửa

Ván cờ… lật ngửa

Nhìn trở lại tình hình mấy năm qua, tay cờ Nguyễn Tấn Dũng trong những nước đi kế thừa tay cờ Võ Văn Kiệt, đến hôm nay đã thành công trong việc “phản phé” lại đàn anh Trung Quốc, và đã làm đàn anh Trung Quốc mất mặt. Thế là đàn anh Trung Quốc trừng phạt, mà những hành động như bắt giữ tàu đánh cá, cắt cáp, tổ chức cấm đánh cá Biển Đông… cho đến đóng cửa biên giới, treo dưa hấu, xoài, thanh long… ở cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc chỉ là những đòn răn đe dằn mặt trước khi đưa dàn khan đến vùng biển Việt Nam.

10:13:am 08/05/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Vòi rồng của nước lạ

Vòi rồng của nước lạ

01:26:am 08/05/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Những bài học cho kẻ xâm lược và bán nước

Những bài học cho kẻ xâm lược và bán nước

Mấy ngày qua tin tức nóng bỏng đụng độ Việt Nam – Trung Quốc trên biển Đông và vụ bắt blogger Ba Sàm đã làm dư luận tại Việt Nam quên hẳn sự kiện rất nóng Ukraine và Nga. Chiến tranh dường như đã cận kề vì chính quyền non trẻ ở Kiev đã thẳng [...]

12:01:am 08/05/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »